Karetní výklad strážných andělů pro týden od 24. do 30.6. 2024

datum 25. 6. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová, vytvořeno pomocí AI

Milí přátelé, 

omlouvám se za odmlku způsobenou velkou únavou, se kterou se potýkám již druhý týden, zejména v důsledku intenzivního slunečného počasí, které fyzicky nezvládám právě dobře. Silný úplněk, který přišel v čase letního slunovratu, se na fyzické energii podepisuje taktéž, zejména u vnímavějších osob - můžeme se ještě stále potýkat s nespavostí, slabostí, tendencemi k závislostnímu chování a úniku k nezdravým návykům, se zvýšenou emocionalitou nebo naopak apatií. Dobrá péče o své zdraví - duševní i fyzické - je proto nyní ještě důležitější, a tak si ji dopřávejme tak, jak potřebujeme. 

S ubývajícím měsícem by nyní měla klesat také intenzita nepříjemných energií, pocity tlaku, tíhy, strachu a mnohé další. Je dobré dopřát si nyní čas na zpracování a rozdýchání těchto pocitů, než se nutit do nějaké akce, není-li to nezbytné.  

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Organizace. Ta může mít pro nás různé významy - v tom prvním nám doporučuje udělat si pořádek všude, kde je třeba, ať už se to týká doslovného úklidu v domácnosti či na pracovišti nebo i v přírodě, nebo úklidu v sobě samých, v našich nitrech(např. pomocí meditace, psaní deníku, aj.) Jistě všichni známe skvělý pocit z nově uspořádaných věcí kolem nás stejně jako ze zdravého sebevyjádření a vypuštění svých natlakovaných pocitů a myšlenek. Cítíme-li tedy, že by to pro nás mohlo být to pravé, věnujme těmto vnitřním i vnějším formám úklidu svůj čas. 
Je to také vedení k rozumovému plánování konkrétních kroků a zdravému promyšlení svého postupu. 
Dalším významem může být přílišné lpění na jistém řádu, návycích a zvyklostech, a to i tehdy, když nám už neslouží nebo nám dokonce ubližují. Může to být tedy vedení k tomu, abychom povolili své sevření a dovolili si změnit svůj život i sebe samé. Každý člověk se přirozeně mění a nikdo z nás nemá zůstat za každou cenu stejný až do konce života. Je v pořádku se změnit, změnit svůj názor, změnit své jednání, myšlení či vnímání. (A to i tehdy, kdy s tím někteří lidé nesouhlasí a mohou svůj odpor ke změnám dávat najevo. Nenechme se ovládat strachem, ať už vlastním nebo cizím. Řiďme se vedením svého srdce a nemůžeme udělat chybu.)
Tato karta představuje racionální, rozumový přístup, který má v našem životě své místo - zejména v situacích, kdy jsme pod vlivem silných emocí, nám zdravý rozum pomáhá zůstat ukotvení a nejednat ukvapeně. Nicméně všeho moc škodí a pokud jsme příliš zabředli do rozumové analýzy, chladné racionality a logiky, můžeme tím zanedbávat svou citovou stránku a intuici. Ne všechno se dá vysvětlit logikou a rozumem, a přece to může být efektivní až zázračné. Intuice nás mnohdy vede ke krokům, které zdánlivě ani nesouvisejí s tím, co řešíme, avšak nakonec se ukáže, že spojení s kýženým řešením zde existovalo, jen jsme o něm rozumově nevěděli. Je to tedy vedení k tomu, abychom dopřáli prostor nejen svému rozumu, ale i svému srdci. Obě tyto naše stránky by měly mít své slovo.

Karet energie jsme dostali Bránu k duši. Ta nám zvěstuje nové duchovní probuzení, zesílení naší schopnosti vnímat vedení Nebes a naší intuice a opětovné otevření se vyšším rovinám. V rámci každodenních povinností a starostí je snadné zůstávat připoutaní k pozemské rovině a jejím záležitostem. Duchovní svět jde pak stranou, často na něj úplně zapomeneme. Tato karta vypovídá o tom, že v brzkém období dostaneme příležitost obnovit své spojení s Nebesy a duchovním světem a začlenit je opět do svého života. 
Tato karta nám také připomíná, že ať už v sobě nosíme jakákoli přání, každé z nich začíná jako esence energie. Přejeme-li si tedy zhmotňovat potěšující výsledky, snažme se udržovat si tu nejvyšší možnou energii - lásky, víry a vnitřního míru. Budeme-li plni strachu a pochybností, je to jako kdybychom semínka rostlin naházeli na asfalt místo na úrodnou půdu. Chceme-li tedy co nejvíce přispět k plnění našich přání, zůstávejme plni takové energie, která odpovídá tomu, co si přejeme.
Poselstvím této karty je podpora Nebes v našem snažení - řekněme si tedy o pomoc a vedení, kdykoli budeme potřebovat. 

Orákula víl jsme dostali kartu Hudba. Ta nás vede k poslechu hudby, která potěší naši duši a u které si můžeme i zatančit nebo zacvičit. Každý z nás má svou oblíbenou hudbu, kterou rád poslouchá a která mu pomáhá se odreagovat - ať už je jakákoli. Dovolme si tedy v tomto týdnu věnovat speciální čas poslechu hudby, kterou máme rádi, a tím také pozvedneme své naladění. Zejména budeme-li poslouchat povzbudivé texty a melodie. V rámci obnovy vnitřní rovnováhy nám prospěje poslech meditační a relaxační hudby; nicméně zdravě povzbudit a dobře naladit může i živější hudba. 
Kromě poslechu to může být také vedení k tvoření vlastní hudby a ke zpěvu 🙂
Dále je tato karta připomínkou, že prostřednictvím hudby můžeme dostávat znamení a vedení. Můžeme najednou uslyšet v rádiu text písně, který k nám promluví, nebo si najednou vzpomeneme na nějakou píseň ve své paměti. Můžeme tak dostat odpovědi na některé své otázky. 

Prostřednictvím hudby a jejích vibrací se můžeme dostat do vyšších stavů vědomí, kde obnovujeme své spojení s duchovním světem (viz. předchozí karta) a vyrovnávat tak těžší energie hmotné roviny. Otevíráme se pocitům a uvolňujeme svou mysl (viz. první karta). Karta Hudby nám tedy propojuje předchozí dvě karty a shrnuje celkové poselství tohoto týdne: Uvolněte se, odpočívejte, vnímejte, nechte se vést a zapomeňte alespoň na chvíli na své starosti. Dovolte Nebesům, aby opět vstoupila do vašeho života, a nechte si jimi pomoci. Nalaďte se opět na své Vyšší Já a slaďte se s ním. Vaše hmotné záležitosti vám přestanou připadat tak obtížné a do své uvolněné, otevřené mysli snáze přijmete inspiraci k dalším krokům, které vás dovedou ke kýženým výsledkům. 
* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci.

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě