Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.5. 2023

datum 22. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©izzzy71, Getty Images na webu Canva.com

Milí přátelé, 

minulý týden nám nabídl mnohé zkoušky, které měly za cíl naučit nás zdravému sebeovládání, odolnosti vůči vnějším vlivům, sebeúctě a asertivnímu jednání s druhými. Pro mnohé z nás mohl být velmi únavný až vyčerpávající. Nyní je třeba vynaloženou energii opět dočerpat a pravidelně si věnovat čas a péči, které potřebujeme. 
Zároveň se nám při odpočinku uvolní mysl, díky čemuž pak lépe pochopíme souvislosti a význam nejrůznějších událostí, k nimž v uplynulém týdnu došlo, a stejně tak se k nám i snáze dostanou nové myšlenky, nápady a náhledy ohledně možných řešení pro naši situaci. Čím více péče si dopřejeme a čím více se dokážeme uvolnit, tím snáze se se vyrovnáme se vším, co máme za sebou (i před sebou) a lépe také poznáme, jaké kroky máme dále učinit.
Jakmile se zotavíme ze zátěže, kterou jsme byli nuceni překonat, dostane se nám nových příležitostí otevřít své srdce lásce a štěstí. 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Otevřete se úspěchu. Ta nám říká, že si máme věřit a že všechno potřebné zvládneme. Také vypovídá o pohybu kupředu, zvlášť pokud nějaká situace dlouho stagnovala. Může se objevit nějaké východisko ze situace, která nám připadala bezvýchodná. Je však opravdu třeba, abychom se nebáli následovat své vnitřní vedení a činit aktivní kroky pro zlepšení či vyřešení situace. Je to o souhře nás samých a aktuálních energií, se kterými se máme sladit a využít je k prolomení bloků, otevření témat, které je třeba vyčistit a vykomunikovat, a k vykročení novým směrem, který pro nás bude ten nejlepší. Objeví-li se překážky, které momentálně nemůžeme překonat, často se jedná o formu přesměrování na jinou cestu. Mějme tedy otevřenou mysl a nechme si poradit od Božského vedení, ať už se vydáme kamkoli. 

Karty energie nám na tento týden otevírají Bránu k romanci. Představuje velkou šanci probudit ve svém srdci novou lásku, ať už vlivem nějakého nového příjemného setkání a nebo ve formě obnovy láskyplných citů v současných vztazích. Přitom se to nemusí týkat pouze romantických vztahů, ale i všech ostatních - přátelských, rodinných, kolegiálních, aj. 
Touto kartou nám Nebesa připomínají, že přejeme-li si mít v životě krásné a zdravé vztahy, musíme nejprve sami v sobě nést tuto energii - cítit krásu a lásku ke své vlastní bytosti. Mnozí lidé se nemají rádi, neváží si sami sebe a strádají, a pak čekají, že jim to dá někdo jiný. Stávají se závislými na projevech či přítomnosti druhých lidí a žádají od nich to, co si sami dávat odmítají. Pokud tedy prožíváme jednostranné, nenaplňující vztahy, je toto pro nás poselství, abychom si vybudovali v první řadě láskyplný vztah sami k sobě a cítili se milovaní bez ohledu na jiné lidi nebo jejich přítomnost. Dokážeme-li se cítit milovaní a spokojení sami o sobě, velmi snadno tak přitáhneme i druhé, kteří budou stejně naladění a kteří podpoří naši lásku a úctu, místo aby nám zrcadlili přesný opak. 
Tato karta nám říká, že nastávají ideální podmínky pro to, abychom si připravili půdu pro zasetí, růst a vzkvétání lásky v našem srdci i v našem životě. 

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Yin, která představuje ženskou, pasivní, přijímající energii. Jsme vedeni k tomu, abychom si doplnili síly, které jsme za poslední dobu ze sebe vydali, odpočinuli si a dopřáli si potřebnou péči. Zároveň se nemáme bát říct si o pomoc, pokud ji potřebujeme, a bez výčitek ji přijmout. Pro ženy je tato rovnováha obzvláště důležitá, zvláště když po většinu času energii dávají (ať už dobrovolně nebo z nutnosti).  
Schopnost přijímat dobro bychom měli mít stejně samozřejmě jako schopnost dobro dávat, avšak mnohým lidem přijde nepatřičné, aby chtěli něco také pro sebe, a nebo bojují s pocitem, že si to dobré nezaslouží. Pokud je to náš případ, máme se v tomto týdnu věnovat na uzdravení svých vlastních pocitů nezasloužení, případně viny, pokud jsme se dopustili nějakých chyb, odpustit si, a také se zamyslet nad tím, proč máme tak nízkou sebeúctu, že se necítíme být dobrých věcí hodni. Velmi často přitom objevíme témata z dětství, kdy nás např. rodič neměl rád tak, jak jsme potřebovali, a uvěřili jsme, že takoví, jací jsme, si lásku nezasloužíme; nebo kdy jsme někomu nevyhověli a "zklamali ho", apod. To všechno se dá vyřešit a cokoli uděláme pro uzdravení své sebeúcty a příčin jejího nedostatku, se nám bohatě vyplatí jak v naší osobní rovině, tak i v našich vztazích, kariéře, zdraví atd.
Dále tato karta poukazuje na naši schopnost přijímat věci takové, jaké jsou, byť bychom si je přáli mít jiné. Dokážeme-li se smířit s tím, že některé situace jsou momentálně zkrátka takové, jaké jsou, ušetříme si tím spoustu energie, kterou bychom jinak vyplýtvali na zbytečný vnitřní boj a snahu plout proti proudu. Součástí péče o sebe je také rozhodnutí nevydávat energii zbytečně tam, kde nemá žádný smysl. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme šanci posunout se dál a rozhýbat ustrnulé záležitosti, přitom je však důležité veškerou vydanou energii nejprve dočerpat. Potřebujeme si dopřávat více času také pro sebe, ne jen pro druhé lidi nebo pro své povinnosti. 
Abychom do svého života přitáhli to, co si přejeme, je třeba se naladit na stejnou vlnu, jakou má naše přání, namísto negativního naladění a poukazování na to, co nám chybí. Ať už se jedná o lásku, pocit bezpečí, hojnost v jakékoli formě, dobré fyzické i duševní zdraví, nebo cokoli jiného, potřebujeme otevřít své srdce, upřímně věřit tomu, že splnění našeho přání je možné, a být otevřeni vedení, kterého se nám dostane a kterým budeme v pravou chvíli vždy nasměrováni k tomu, co je třeba udělat, abychom k naplnění svého přání pomohli. 
Zároveň je třeba být ochotni toto splněné přání přijmout a dovolit si být šťastní. Nejsme-li vnitřně přesvědčeni, že si splněné přání zasloužíme; nevěříme-li, že je to pro nás možné; bojíme-li se toho, že by něco mohlo konečně vyjít, apod., zůstane naše přání nadále přáním. Nejsme-li na splnění svého přání opravdu připraveni, budeme vedeni nejprve k tomu, co nás na to připraví.
Tento týden může být plný lásky a požehnání - dovolíme-li (si) to. 

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci.

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě