Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.4. 2024

datum 16. 4. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová, vytvořeno pomocí AI

Milí přátelé, 

po uplynulém novoluní a slunečním zatmění, které nás mělo povzbudit k vlastní transformaci a k přehodnocení priorit, se opět nacházíme v energii dorůstajícího Měsíce, který posiluje všechno, co nosíme ve své mysli či ve svém srdci. Jsme-li frustrováni některými okolnostmi v našem osobním životě nebo ve světě, je třeba navzdory této prozatímní skutečnosti udržovat ve svém nitru co největší mír, klid a lásku. Je to stejné, jako když máme k dispozici půdu, do které můžeme zasadit semínka - a je na nás, co v této půdě budeme živit; zda to bude láska, mír a hojnost, a nebo strach, konflikty a nedostatek. Každá nepříjemná situace je pro nás příležitostí procvičit si tuto svou dovednost - vědomě si zvolit naladění o vyšší energii navzdory tomu, že se nacházíme v situaci či okolnostech, které mají energii nízkou a pokoušejí se nás do ní vtáhnout. Naše vnitřní naladění může ve velké míře ovlivnit výsledek každé situace a zajistit co nejmíruplnější řešení a výsledek. Učiňme tedy nyní svou prioritou udržovat si klidné a spokojené vnitřní rozpoložení, jak je to půjde. Nikdo z nás není dokonalý a možná se nám to nebude dařit tak, jak bychom chtěli, avšak budeme-li se o to alespoň snažit, uděláme tím to nejlepší pro sebe i pro své okolí. 

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue) 
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Pětka Hojnosti. Tato karta značí období určitého strádání, ať už skutečného nebo zdánlivého, kdy si dojem strádání vytváříme sami svým myšlením. Přestože se tato karta týká především materiální a finanční oblasti, může vypovídat i o strádání citovém, energetickém nebo jiném. Tento pocit strádání anebo nějakou nepříznivou situaci zahrnující nedostatek v jakékoli formě můžeme pociťovat již déle. Změny, jimiž procházíme na osobní i kolektivní úrovni, obnášejí také propouštění starých přesvědčení, systémů či jiných věcí, které již nefungují nebo nám v životě zabírají místo, aby mohly uvolnit prostor něčemu novému - což však nemusíme na první pohled vidět a můžeme být zaskočeni náhlým chaosem. 
Naši andělé nám proto připomínají, že takováto období jsou pouze dočasná a nemusíme se jich bát. Také nám připomínají, že nemusíme být na všechno sami a že si máme říkat o pomoc, ať už jiným lidem nebo andělům na Nebesích, kdykoli to potřebujeme. 
Touto kartou jsme také vedeni k tomu, abychom si dali pozor na mentalitu nedostatku, stěžování si (tj. negativní afirmace) a pesimismus. Starosti, strachy a pesimistická očekávání nám v našich očích dělají danou situaci horší, než ve skutečnosti je. Naše mysl mívá tendenci všechno dramatizovat a vymýšlet si všelijaké tragédie, které by nás mohly potkat, protože si myslí, že tak budeme nejlépe na všechno připraveni - a že nám tím zajišťuje bezpečí. Jenže tím, že se permanentně udržujeme ve stresu, si žádné bezpečí nezajišťujeme a k řešení případných problémů nám to vůbec nepomůže - jen nás to obírá o energii. Naopak, zůstat co nejvíce v klidu nám napomůže k jasnému vnímání naší intuice, která by nám v případě nutnosti dala v pravý čas vědět, kdyby bylo třeba, abychom něco udělali. "Preventivní sebedestrukce" stresem nám pomůže možná tak k nemoci.  

Vykládacích karet archanděla Michaela nám vyšla krásná karta s názvem Příznivý výsledek. Ta nám říká, že všechno dopadne nejlépe, jak to jen bude možné a jak to bude nejlepší pro všechny zúčastněné. Abychom tomu nejlepšímu výsledku sami napomohli, je třeba ho podporovat svou energií - mentální, emoční, verbální i fyzickou. To znamená udržovat své naladění co nejvýše, v co největším klidu, míru, lásce a vděčnosti. I když se nám to třeba nebude dařit tak, jak bychom chtěli (což naznačuje karta výše), i to nejmenší, co uděláme se záměrem podpořit dobro, se počítá! 
Obdobně můžeme situacím uškodit, budeme-li do nich vysílat svoje strachy, negativitu a dramatické vize. Své emoce a myšlenky bychom však neměli potlačovat - jsou normální a lidské. Je třeba jim poskytnout prostor např. vypsáním se do deníku, kreativní činností nebo rozhovorem s anděly či dobrým přítelem. Potřebujeme je vyjádřit a dostat ze sebe ven. Hlavní je, abychom se v nich neudržovali. Nejen, že bychom tím nepomáhali dané situaci, ale také bychom tím ubližovali sami sobě a svému duševnímu i fyzickému zdraví. 
Archanděl Michael je bytost, která nám pomáhá překonávat náš strach, aby neměl kontrolu nad námi a naším životem. Požádejme ho tedy o pomoc, cítíme-li strach, a buďme ochotni se tohoto strachu také pustit. Mnohdy na něm podvědomě lpíme, protože si myslíme, že nás chrání. Mnohem více nám i naší situaci pomůže, když strach nahradíme nadějí a vírou. 
Na kartě je také modlitba: 
"Děkuji ti za nádherné vyústění této situace, které je dokonalé a spravedlivé pro všechny zúčastněné. Děkuji ti, archanděli Michaeli, že mi pomáháš věřit a důvěřovat."

Orákula víl nám vyšla karta Čistý záměr. Na kartě je víla splněných přání, která nám říká, že našim přáním je vždy požehnáno, pokud vycházejí upřímně ze srdce a nikoli z ega. Připomíná nám také, že každý člověk má svou svobodnou vůli a nemůžeme do ní nikomu zasahovat. Pokud tedy naše přání zahrnuje i jiné osoby, musíme to vzít v úvahu a počítat s tím, že svobodná vůle těchto osob má stejnou důležitost jako ta naše, a aby se naše přání mohlo naplnit, musí se to stát způsobem, který bude svobodnou vůli všech zúčastněných respektovat. Je-li to náš případ, může se plnění přání pozdržet, aby byl zajištěn férový výsledek pro všechny. Buďme tedy trpěliví a v případě nutnosti své záměry přehodnoťme nebo pozměňme. 
Příhodným rituálem pro plnění přání se nám nabízí právě v tomto období, kdy budou odkvétat pampelišky. Pampelišku se semínky si podržíme u srdce, vložíme do ní své přání, a pak semínka rozfoukáme. Nezapomeňme za splněné přání předem poděkovat. Tak jako si semínka najdou své místo v zemině pro svůj nový život, i naše přání symbolicky dostanou prostor a sílu ke svému zrození a růstu. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je pro nás hlavním poselstvím, abychom se nenechali odradit dočasným nepříznivým obdobím (v jakékoli oblasti) a udržovali si pevnou víru v to, že naše přání se nakonec splní tím nejlepším možným způsobem. Přestože jejich konečná podoba nemusí odpovídat přesně našim představám, můžeme si být jisti, že výsledek bude férový vůči všem, kterých se dané přání dotýká, a splní se tak, aby všem přinesl jen to nejlepší. 
Dejme svým přáním prostor a nesnažme se je kontrolovat a dohlížet na jejich plnění - kontrola pramení ze strachu a energie strachu našim přáním škodí, ne-li je přímo ubíjí. 
Ať už bude náš nový týden jakýkoliv, soustřeďme se na to, aby naše duševní i fyzická energie zůstávaly na té nejvyšší možné úrovni. Dopřejme si veškerou potřebou péči o duši i tělo, a důvěřujme Nebesům, že se o všechno postarají. Bude-li třeba, abychom sami něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení skrze svou intuici - a tu budeme nejlépe vnímat tehdy, udržíme-li si ve svém nitru mír a pokoj bez ohledu na okolní dění. 

* * *

* * *
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci.

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě