Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.5. 2024

datum 14. 5. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová, vytvořeno pomocí AI

Milí přátelé, 

máme za sebou období novoluní, které nás povzbudilo k novým začátkům, a nyní nám spolu s dorůstajícím měsícem nastává čas, kdy mohou začít vzrůstat semínka, která jsme pomyslně zaseli v podobě svých záměrů, přání a rozhodnutí. Je to ideální období na to, abychom se zaměřili na věci, které chceme posílit a rozvíjet - ať už v rámci svého vlastního osobnostního rozvoje, posílení nových zdravějších návyků fyzických i mentálních, a nebo například tvorby nového projektu či díla, nových aktivit, které si přejeme vyzkoušet či dělat častěji, apod. Dovolme si věnovat svůj čas věcem, které rádi děláme - a ne pouze těm, které dělat "musíme". Dopřejeme-li si každý den alespoň malou chvíli sami pro sebe, posilujeme tak své vědomí vlastní hodnoty, neboť tak svému Já prokazujeme, že je hodno úcty a péče, a stejně tak i svou sebedůvěru, protože bude-li naše Já vědět, že jeho potřebám nasloucháme a snažíme se je naplňovat (a my jsme ti jediní, kdo to může dělat), pak nám bude věřit - a tím vzroste náš dobrý pocit ze sebe samých. Ten se pak přirozeně odrazí také v našich vztazích, které tuto zdravou sebedůvěru a rovnováhu budou odrážet - a nebo budou vedeny ke změnám, které nám pomohou tuto zdravou energii podporovat.  

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves) 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Oslava, která nám říká, že máme důvod se radovat a věřit ve šťastné konce. Je to vždy dobré znamení, že naše víra přináší své výsledky - a nebo jsou na cestě. Ať už se jedná o osobní nebo globální záležitosti, Nebesa nám tímto vzkazují, že máme vydržet a že všechno se nakonec vyřeší. Nemáme si dělat zbytečné starosti - namísto toho se máme soustředit na to, co je v našich silách - abychom sami ztělesňovali to, co si přejeme, a nosili ve svém srdci i mysli lásku, mír, zdraví, hojnost a další podobné energie. Sebou samými přispíváme ke kolektivní energii - nechť je tedy co nejkrásnější. Zároveň budeme-li se udržovat v těchto energiích, pomůžeme i sami sobě k lepšímu zdraví, vnitřnímu pokoji, a tím také k lepší pozici k řešení našich vlastních záležitostí, kterým svým vnitřním klidem pomůžeme mnohem více než strachem a stresem. 
Poselstvím této karty je, abychom si udrželi svou naději a víru, protože šťastné vyřešení v brzké či pozdější budoucnosti je zajištěno.

Andělských karet nám vyšla nádherná karta Zázraky, která nám připomíná, že i když někdy nevidíme východisko nebo možné řešení určité situace, stále existují možnosti, o kterých nevíme a které se samy objeví v pravý čas. Náš rozum se snaží vše řešit sám - mít co nejvíce informací, analyzovat je a logickými úvahami nacházet řešení. Ne všechno se však vyřeší jen pomocí logiky. V takových případech dostáváme strach, protože náš rozum nevidí žádné logické řešení, a my získáváme dojem, že tedy žádnéneexistuje.
Pokud se nám nedaří najít východisko logickými postupy, pak daná situace nemá být vyřešena naší logikou, ale jinou cestou, kterou nedovedeme v aktuálním čase a s aktuálními informacemi, které máme k dispozici, pochopit. Je-li to náš případ, máme se otevřít možnostem, o kterých nevíme, že se nabízejí (protože na ně neumíme přijít sami), a pozvat do své situace zázračná řešení. 
Někdy i ony zázraky zpětně dávají logický smysl, avšak předem ho nevidíme. Nemůžeme vědět, že někde potkáme člověka, který nám k řešení pomůže; nemůžeme vědět, že někdo ze zúčastněných třeba změní názor a přestane situaci blokovat; nemůžeme vědět, že se k nám dostane nějaká nečekaná nabídka... Nemůžeme spoustu věcí předem vědět - ale to neznamená, že nejsou možné. Jsme vedeni k tomu, abychom dovolili takovýmto nečekaným řešením vstoupit v pravý čas do naší situace a pomoct nám, když si nevíme rady sami. 

Z karet Květové terapie jsme dostali africkou fialku s poselstvím Pročistěte svou energii. Tato karta se objevuje, když v sobě nosíme velké nánosy starých energií, které nás zatěžují, a nebo jsme do sebe absorbovali energie zvenčí. Tak jako každý den omýváme své tělo od nečistot, které na něm ulpěly, stejně tak je třeba se očišťovat energeticky. Mohou v nás zůstávat nepříjemné energie různých nedorozumění, konfliktů či zklamání, a mnohdy to nemusejí být ani naše vlastní - mohli jsme někde zaslechnout hádku cizích lidí, zahlédnout televizní reportáže o konfliktech a tragédiích, a nebo nevědomě absorbovat hněv, smutek či jiné emoce od svých spolupracovníků, přátel, členů rodiny nebo i cizích lidí. Mnozí z nás patří mezi silně empatické a vysoce citlivé osoby, a o to důležitější pro nás je dodržovat energetickou očistu, ideálně každý den. Můžeme to spojit i s očistou těla - odevzdáme tekoucí vodě své starosti, vydýcháme ze sebe pocity tíhy a strachu, požádáme ji o odplavení těchto energií a poděkujeme za tuto pomoc. Obdobně nám pomohou také modlitby, práce s krystaly, vyplakání se, sportování nebo jednoduché rituály jako např. vypsání všeho, co nás tíží, na papírek, který pak spálíme. 
Ideální je spojit pravidelné energetické očišťování také s ochranou - můžeme si vizualizovat obal z bílého světla, který obklopuje celou naši bytost a chrání ji, můžeme požádat o ochranu archanděla Michaela nebo jinou bytost světla, s níž jsme duchovně spřízněni, nosit ochranné krystaly (i ty je nutné očišťovat od energií, které zachytí, pomocí tekoucí vody) aj.
Tato karta nám také říká, že mnohé tíživé pocity, ale i nedorozumění a různé nepříjemné situace v našem vlastním osobním životě mohou být způsobeny energiemi, které jsme absorbovali a které se v nás nahromadily. Zejména podrážděnost, únava, nechuť apod. bývají často známkou toho, že jsme přehlceni cizími energiemi - a nebo vlastními, které jsme ještě neuvolnili. Dovolíme-li si tuto vnitřní očistu, mohou tím zmizet i mnohé další problémy, které bychom si vůbec nespojili s tím, co jsme v sobě nosili, ale které z těchto energetických nečistot vzešly. Uděláme tím službu jak sobě, tak i druhým. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává ujištění, že všechno je a/nebo bude v pořádku a že se máme uvolnit. Máme se soustředit na udržení si své víry a na věci, kterými můžeme k vytouženým výsledkům přispět. K tomu patří i udržování své energie na co nejvyšší úrovni - na vlnách lásky, míru, zdraví a hojnosti. Pokud se nám to nedaří, velmi pravděpodobně máme v sobě nahromaděné tíživé energie, které potřebujeme uvolnit a zpracovat. Naše očištěná energie pak bude o to lépe přitahovat zázračná řešení a příležitosti do našeho života. 

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci.

Autor: M. Techetová
Zdroj: andelskydenik.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě