Inspirace pro život v pohodě a rovnováze

datum 6. 4. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

- měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi/

- buď v proudu života /řekni ano životu/

- naslouchej intuici, hlasu srdce /hřejivý pocit, radost/

- nech svou řeku života vytékat ze svého srdce

- měj soucit, lásku, ale nenechej lidi po tobě "šlapat"

- nauč se říct NE /měj zdravé "hranice"/

- plyň s řekou života, ale měj i nápady, vize, přání

- ukliď si ve své řece života /ukliď si v sobě a okolo sebe/

- nepouštěj do své řeky kohokoli, jakékoli energie /toxické energie/

- tvá řeka může být někdy divoká, jindy klidná /podle cyklů, ročních období/

- někdy buď pozorovatelem /když nemůžeš věci ovlivnit či nemáš zasahovat pro lekce ostatních/, jindy jdi do akce /když je třeba mluvit, inspirovat, jít příkladem/

- měj v životě rovnováhu /např. práce a volný čas/

- měj dostatek času na sebe, odpočinek, regeneraci /pohyb, příroda, zvířata, krystaly, pozorování hvězd, moře, vodní hladiny, očista prostoru vykuřováním, očista tebe vanou se solí, masáž, svíčka, aromaterapie, ceremoniální kakao, květiny, slunce.../

- udělej si detox od sociálních sítí a zpráv

- měj dostatek kvalitního spánku

- měj dostatek pohybu na čerstvém vzduchu

- pij čistou vodu, jez zdravé jídlo, dodávej tělu živiny, minerály, vitamíny

- medituj, poslouchej relaxační hudbu

- vědomě, klidně dýchej

- odříkej si pozitivní afirmace

- neber si věci osobně

- nesnaž se všem zavděčit

- nenech se manipulovat

- nebuď obětí, ale tvůrcem svého života

- pokud se Ti přihodí něco co máš pocit, že nezvládneš, tak si uvědom, že tato situace tu není na věky /časem to přejde a bude lépe/ 

- nemusíš na svá bedra převzít všechnu bolest světa

- nemusíš být dokonalý-á

- nenech se ovládat minulostí 

- tvoř, hrej si, raduj se

- dívej se očima lásky, krásy

- mluv laskavě, slyš laskavá slova

- nadechni do sebe zázrak života

- prociť zázrak života v každé buňce

- prožívej život všemi smysly

- buď k sobě jemný-á, laskavý-á

- měj sebelásku /pochval se/

- měj víru v zázraky, v dobro

- věř si /důvěřuj životu, sobě, svému srdci/

- buď pravdivý-á k sobě i ostatním

- oživ své životní cíle a zájmy

- buď vděčný-á /poděkuj za to co máš/

Ivona Antalii

Autor: Ivona Antalii
Zdroj: www.kliceksrdci.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě