Duch Svobody

datum 6. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©stock_colors, Getty Images Signature na webu Canva.com

Isis prostřednictvím Pamely Kribbe (Egypt)

Já jsem Isis. Jsem svobodný duch ve vás všech. Můžete mě vidět v pohybu ptáka, letícího na obloze nebo ve vodě proudící říčným korytem. Jsem stále v proudu a pohybu. Má energie nemůže uvíznout na omezeních založených na strachu a potřebě kontroly. Jsem ženskou energií, jsem neomezená.

Jsem tu dnes kvůli tomu, že se ženská energie na Zemi probouzí na vyšší úroveň sebe sama. Ženská energie byla dlouho dobu utlačována, mělo to však svůj důvod. V lidské historii probíhají velké vývojové cykly, kdy se mužská a ženská energie vyvíjí a snaží se dosáhnout uvnitř lidských bytostí vzájemné rovnováhy. Nejste ani mužem, ani ženou, jste obojím. Nejste závislí ani na jedné z těchto energií. Jste svobodným duchem bez omezení. Pokud uvíznete v představě, že jste pouze muž nebo pouze žena, uvězníte sami sebe v omezujících myšlenkových konstruktech, které vám byly předány prostřednictvím společnosti, ve které žijete. Abyste mohli být svobodným duchem, potřebujete ve svém životě prvek hravosti, radosti, osvobození od omezujících struktur, stejně jako mužskou a ženskou energii, kterou máte k dispozici, ať už jste mužem nebo ženou. Tradice vám však o tom, jaké je to být mužem nebo ženou, vnutila omezující představy a vy všichni jimi trpíte.

Pro začátek bych ráda, abyste si, pokud jste muž, představili, že máte ženské tělo, nebo pokud jste žena, představte si, že máte mužské tělo. Cestujte svým vědomím do svého těla, srdce a vnímejte, že jste uvnitř sebe svobodní. Jen tak pro zábavu si představte, jaké by to bylo, kdybyste měli tělo opačného pohlaví. Ve skutečnosti jste životy opačného pohlaví žili, tudíž to není tak těžké, jak si možná myslíte. Všimněte si rozdílné energie, když jste v těle opačného pohlaví. Co by se pro vás změnilo, kdybyste byli v tomto těle? Dělali byste věci jinak, cítili byste se v některých ohledech lehčeji? Jen si s touto představou pohrávejte a energii opačného pohlaví přivítejte – je totiž vaší součástí.

Energie sexuality byla lidskými tradicemi strachu a omezení zcela překroucena. Sexualita a duše, svobodný duch, patří k sobě, ale ve většině náboženstvích vám tvrdí opak. Prohlašují, že lidské vášně, jako je sexuální touha, je „nižší“ povahy, zatímco energie disciplíny, pravidel a zaměřování se na to „vyšší“ má být dobrá a čistá. Když však činíte takové rozdělování, oddělujete sami sebe. Energie sexuality není jen o sexu, je o opravdovém životě. Veškerý život pochází ze sexuální energie v lidech i v přírodě a tanec mužské a ženské energie je jádrem samotného života. Energie sexuality naléhavě potřebuje uzdravení a jinou perspektivu.

Žádám vás nyní, abyste se spojili se svou druhou čakrou, která se nachází v podbřišku. Vnímejte zdroj tvořivosti, který v ní sídlí. Skutečná tvořivost pochází z duše a je bez omezení, a přestože je i sexuální povahy, není omezena zúženou charakteristikou sexuality. Skutečná tvořivost vibruje a je živá, chce se vášnivě zkoumat a vyjadřovat, a to se děje, když se duše spojí s fyzickou rovinou. Když se duše vtělí do člověka, tělo vám může poskytovat radost a potěšení, a na tom není nic špatného.

Důvodem, proč byla sexualita považována za podezřelou a byla náboženskými tradicemi potlačována, byl velký strach z ženské energie. Ve společnostech či komunitách, kde dominovali muži, se ženská energie stávala hrozbou, neboť narušovala strnulé mocenské struktury a otvírala se pocitům. Uvnitř mužské energie existuje paradox: na jedné straně touží po sexuálním spojení a na straně druhé má neskutečný strach ze sexuality v širším slova smyslu. Nemá tolik strach z fyzického aktu, ale ze sexuality jakožto živosti, tvořivosti, zkoumání a překračování hranic.

Když se například do někoho zamilujete, ztrácíte vnímání hranic a vstupujete do neznámého teritoria, což vám připadá magické. Energie zamilovanosti však není jen o vztahu mezi určitým mužem a ženou, je univerzálnější. Je o radosti z objevování, o pohybu za hranice toho, co je nám známé, o pocitu magičnosti a zázraku života. Právě tato svobodná energie pohybu za hranice sebe sama, toto překračování hranic, je jádrem ženské energie. Pro vládnoucí síly však byla hrozbou, a to zejména pro mužské mocenské struktury.

Když potlačujete a podezíráte skutečný význam a živost sexuální energie, vytváříte si mnoho problémů. Potlačováním živoucí části sebe sama se stáváte neurotickými. Přicházíte o svobodu radostně prožívat život a cítit se celiství. Začíná vás to rozpolcovat a myslíte si, že musíte následovat pravidla a disciplínu, které nevychází z vašeho nitra, ale jsou vám nuceny zvenčí. Odcizujete se tak zdroji života. A právě to se v lidské společnosti skutečně stalo. Protože se lidé báli sil života a skutečné tvořivosti, přemohla ji energie kontroly a potlačení a lidského ducha zahubila.

Věci se nyní mění, stále však můžete pozorovat její důsledky všude kolem sebe. Většina lidí trpí depresí, možná ne v klinickém slova smyslu, ale používají jen malou část svého skutečného potenciálu a se svým svobodným duchem, se svou duší, mají jen omezené spojení. Blokuje je posuzování, pravidla a principy, o nichž si myslí, že by je měli dodržovat, aby se cítili v pořádku. Tyto zákony však nepochází ze skutečného spirituálního zdroje.

Nyní vás žádám, abyste pozvali mou energii do celého svého těla, znovu přivítali ducha radosti a svobody a touhy po životě. Jste celiství, nejste rozděleni na dobré a špatné části. Tato představa je nesmysl. Každá vaše část je živá a život ve vás hledá upřímné vyjádření. Dokonce i temné emoce a vášně mají v sobě jádro světla, potřebují jen proměnit duchem laskavosti a pochopení a nebýt drženy v zajetí strachu a potlačení.

Pozvěte tedy mého ducha do svého srdce a vnímejte, že je váš. Nejsem někde mimo vás, jsem přítomen v každé buňce vašeho těla – jsem samotný život. Jsem součástí energie vaší duše, která miluje život, která si ho chce užívat a prožívat dobrodružství. Jsem ta část vás, která se nebojí změny, pohybu a přijímání nového. Dovolte mi proudit vašim tělem a považujte mě za svého přítele – můžete se mnou létat.

Představte si, že máte křídla a letíte vzhůru a na chvíli opouštíte těžkou energii Země pod sebou. Na planetě Zemi vidíte utrpení, fyzické utrpení, nejvíce z vás však vidí emocionální bolest. Většina lidí na Zemi se cítí vnitřně velmi uvězněna. Nemohou vystoupit ze sebe sama, protože je omezují a svazují jejich myšlenky. Když tak pozorujete toto utrpení tam dole, zatímco jste nahoře v nebi, cítíte se svobodně, protože víte, že nemusíte dělat vůbec nic, nemusíte dělat vůbec nic, abyste lidstvo zachránili. Víte totiž, že když ztělesníte svého vlastního svobodného ducha – když důvěřujete svým vlastním touhám, vášním, své skutečné tvořivosti – stáváte se pak sami sobě nejlepším přítelem a začínáte vyzařovat energii, která je prospěšná i lidem kolem vás.

Je důležité, abyste si uvědomili, že když tuto energii svobody vyjadřujete, může to být pro některé lidi děsivé, protože klepete na dveře jejich vlastní vězeňské cely a to můžou vnímat jako hrozbu. Mohou si myslet, že jste příliš divocí, příliš jiní, příliš svobodní. Nechejte je však být, nehádejte se s nimi, neplýtvejte na to svojí energií. Vy veškeré své vědomí a energii potřebujete, abyste zůstali sami v sobě soustředěni, abyste si tuto energii svobody udrželi a naslouchali vedení své vlastní duše.

Když ztělesňujete ducha svobody, lásky, života a radosti, je třeba také dobře vnímat energie kolem sebe. Vnímejte ze svého srdce, kde je vaše jedinečná energie duše vnímána a může snadno proudit. Kdykoli se cítíte v něčí blízkosti, či v určité situaci vyčerpáni – když se cítíte vyždímaní – jednoduše odejděte. Nepřemáhejte se a nesnažte se věci změnit, protože změna se odehrává způsobem, který nemůžete předvídat. Nemusíte tedy soustředit svou pozornost na vytváření změn nebo na nich pracovat, nemusíte přesvědčovat druhé o tom, co by měli dělat. Když zůstanete naladěni na své vlastní srdce a zdroj života ve svém břiše, pak budete vědět, co dělat: jednoduše následujete proud radosti. To, díky čemu se cítíte živí, plní energie a inspirace, je to, kam máte jít.

Ve vašem životě mohou nastat chvíle, kdy budete mít pocit, že s touto energií nemůžete jít nikam. Zdá se, že je tu nedostatek lidí či situací, které by vám umožnily plně se projevit, to je však jen část vaší cesty. Abyste se naučili respektovat sami sebe, i když se cítíte osamělí a nepochopení, vyrazte do přírody. Vnímejte energie přírody na místech, která jsou divoká a svobodná, a budete se tam cítit jako doma. Musíte respektovat sami sebe a do jisté míry k tomu potřebujete být o samotě.

Vytváříte tu nový druh vědomí a činíte tak tím, že zůstáváte věrni sami sobě, tím, že se nesnažíte měnit cokoli mimo sebe, ale nasloucháte hlasu svého srdce a nenecháte se příliš rozrušovat lidmi či energiemi, které jsou vám nepříjemné. Nechejte je zkrátka být, nepotřebujete se do nich zaplétat. Vyleťte vysoko do nebe a zas a znovu si připomínejte, kdo skutečně jste: osvoboďte se od omezení a vaše energie se změní a ovlivní lidi kolem vás. Změna druhých by však neměla být vašim hlavním zájmem, ta se prostě stane. Jste tu, abyste v životě nalezli radost i uprostřed těžké a husté energie. A tím, že si uchováte ducha radosti, poskytnete druhým lidem naději.

Pečujte o sebe, jste mnohem cennější, než si myslíte. Andělé jsou kolem vás neustále, nejste sami, a to ani uprostřed temnoty. Stále jste spojeni se zdrojem života, života, který překračuje hranice.

Děkuji, že jste uvnitř sebe přijali mého ducha.

© Pamela Kribbe, Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

Zdroj: www.jeshua.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě