Dotek který léčí, hlas který naslouchá

datum 28. 3. 2021
zdroj obrázku: pixabay.com

Naše tělo je záznamové médium. Vše, čím jsme v životě prošli, se do nás zapisuje.
Nemoci i traumatické zážitky zanechávají stopy, které je možné zpracovat či odstranit.

Ode dne, kdy se narodíme, jsme přirozeně naladěni na přijímání doteku. Kontakt kůže novorozence s matčinou poskytuje řadu příjemných zážitků pro dítě i rodiče. Dítě může lépe udržovat tělesnou teplotu, zlepšuje se jeho vývoj mozku a cítí méně bolesti. Matce pomáhá fyzický kontakt s dítětem při kojení a snižuje se riziko poporodní deprese a stresu. Rovněž otcové mohou po narození dítěte těžit z přínosu kontaktu kůže na kůži.

Velký užitek z dotyku můžeme mít i v dospělém věku. Po celý život dochází k celé řadě fyziologických a biochemických reakcí když se dotýkáme jiné osoby nebo se dotkne někdo nás.

Bloudivý neboli vagový nerv je jeden z dvanácti kraniálních nervů (začínají v mozku). Pomáhá uklidnit centrální nervový systém a připravit tělo do klidového stavu; snižuje se tak stresový hormon kortizol. Kromě snížení kortizolu a podpory serotoninu může dotyk také zvýšit hormon známý jako oxytocin neboli hormon lásky, který souvisí s naším pocitem důvěry. Je to hormon, který se uvolňuje když matky kojí; buduje mezilidské pouto a pomáhá  cítit se v bezpečí. U dospělých může oxytocin pomoci cítit se bezpečně ve vztazích, pomáhá lépe zvládat stres a hraje také důležitou roli v raných fázích romantických vztahů.

Léčivý účinek dotyku

Na snížení kortizolu může mít pozitivní vliv obejmutí, masáž nebo jiná forma dotyku s nemocným.  Když je kortizol zvýšen, zvyšuje se krevní tlak, srdeční frekvence a zánětlivé procesy v těle; to může fyzicky ztěžovat hojení. Když se kortizol sníží, srdeční frekvence a krevní tlak obvykle klesnou a imunitní systém je schopen lépe vykonávat svou funkci.

Užitek z dotyku pravděpodobně pochází z kombinace psychické reakce (pocit začlenění a podpory) a fyzické reakce (nárůst oxytocinu a látek tlumících bolest, které snižují stresovou reakci). Například, dotknete-li se paži přítele, můžete předat zprávu empatie, péče a laskavosti. To může být silné jak z psychických, tak z fyzických důvodů; když se cítíme fyzicky propojeni, také se obvykle cítíme méně úzkostliví. Oxytocin může také pomoci k uzdravení; budete cítit, že nejste sami, že jste sociálně propojeni s druhými a to zlepší psychické a tělesné uzdravení.

Kraniosakrální biodynamická terapie

Kraniosakrální terapie je neuvěřitelně účinná forma léčení, která pomáhá uvolňovat nemoci a bloky těla; jak psychické, tak fyziologické. Tyto bloky se kumulují během života v důsledku různých traumat, zranění či nemocí. Bloky ovlivňují tkáně, což později vede k nemoci a dysfunkci těla.

V této terapii se pracuje s uvolněním a znovunastolením vitality, Dechu života, prány či životní energie. Tato energie zodpovídá za zdraví a energii v našem těle. Z kraniosakrální terapie mohou mít užitek téměř všichni lidé a může pomoci ve většině zdravotních problémů od bolesti až k chronickým zdravotním problémům.

Kraniosakrální terapie je prováděna terapeutem, který se lehce dotýká těla pacienta. Tento lehký dotek se může provádět na hlavě klienta (cranium), křížové kosti (sacrum) nebo jiné části těla tak, aby terapeut pociťoval pod svýma rukama pohyb tkání, pohyb tekutin v těle a vitalitu, kterou nazýváme v kraniosakrálním jazyce Dech života.

Biodynamický způsob práce v terapii je o vnímání tekutin v těle. Například 98% lidského embrya tvoří voda, u dospělého člověka je to 75%. Během sezení terapeut vnímá proudění tekutin v těle svých klientů jako oceán a vlny spojené s přílivem a odlivem, které proudí skrze fluidické tělo.

Tento základní životní rytmus se ukazuje v těle jako rytmický pohyb neboli kraniosakrální rytmus. Jakékoli narušující aspekty v lidském zdraví – fyzické či emocionální – narušují asymetrii v kraniosakrálním rytmu.

A právě porozuměním a nasloucháním těmto vzorců a následováním pulsu kraniosakrálního systému, může terapeut pomoci rozpouštět bloky a navodit zdravý, vybalancovaný systém v lidském těle.

Terapie se snaží o nastolení vybalancovaného systému: mentálního, fyzického, emočního a spirituálního. Ovlivňuje tak různé struktury těla, například nervový, oběhový a imunitní systém, orgány, tkáně, tekutiny a energetický systém těla.

Onemocnění, která mohou být léčena:

* po operacích, úrazech a nehodách

* při bolestech hlavy, migrénách, bolestech žaludku atd.

* při psychickém napětí jako je stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti,

* emoční labilita, deprese

* k léčení traumatu a posttraumatických symptomů

* k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků

* při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů

* při problémech s čelistmi, dutinami a dysfunkcích v oblasti ušní, oční, nosní

* při poruchách rovnováhy a koordinaci pohybů, závratích, špatné artikulaci, křečích a tiků

* při problémech vztahujících se k traumatickému porodu

* jako podpora a příprava na porod a poporodní integrace

* pro hyperaktivní děti a děti s poruchami učení

* u začínajících růstových problémů u dětí (skolióza, lordóza)

Jak terapie probíhá:

Kraniosakrální ošetření se provádí na masážním lehátku, kdy klient leží oblečen na zádech nebo na boku; je prováděno v tichu. Většina lidí vnímá terapii jako hlubokou relaxaci, která je doprovázena hlubokým pocitem uvolnění, pocitem lehkosti a přítomnosti světla nebo viděním barev a obrazů za podpory lehkého dotyku terapeuta. Velmi časté vjemy jsou i pocity tepla v těle, chvění, pocity změny tělesných struktur,  například rozšiřování těla a natahování páteře či otáčivé pohyby; mohou se objevit i emoce. Tato jemná terapie je neinvazivní a stimuluje samoléčící schopnosti člověka.

Po ošetření se klienti většinou cítí hluboce uvolnění, odpočatí a naplněni radostí. Často tomu po skončení pomáhá pocit, jako by byli stále drženi, resp.podporováni dotykem terapeuta.

Terapie je vhodná pro klienty každého věku; od novorozených dětí po starší pacienty. Kraniosakrální terapie má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu pro pocit pohody a štěstí.

Při akutních problémech je doporučena sérii návštěv v odstupu 1 až 2 týdnů po 90 minutách do odeznění potíží. Preventivně na celkové vyvážení vnitřní harmonie jednou za měsíc. Ve výjimečných akutních případech je ale nutno zpočátku pracovat i vícekrát týdně.

Kraniosakrální terapie pro maminky a miminka

Kraniosakrální terapie je bezpečná a jemná terapie, která podporuje samo uzdravovací schopnosti těla, a je založena na lehkém dotyku, který pomáhá pacientovi podpořit tyto  schopnosti. Může pomoci mamince a miminku s jejich problémy: fyzickými či emocionálními, které zůstaly po porodu. Právě miminka jsou citlivá na vše co se děje kolem a jsou velmi těsně spojena s jejich maminkami; většinou se tedy léčí společně. Ošetření během těhotenství a brzy po porodu, může poskytnout velkou pomoc v opětovném harmonickém vyladění rodinného života.

Předporodní péče

Mnoho žen má pozitivní zkušenost s tím, že kraniosakrální terapie jim úspěšně pomohla s přípravou na přirozený porod. Terapie může například pomoci ženskému tělu připravit se na porod, s bolestmi pánve, páteře, dělohy, vysokého krevního tlaku, nízkého imunitního systému, únavy a bolestmi hlavy. Váha a růst miminka může působit tlak na páteř. Právě bolesti bederní páteře, tlak na stydkou kost nebo problémy s pánví v době těhotenství jsou nepříjemnými jevy se kterými se nastávající maminky mohou setkat.

Kraniosakrální terapie podporuje volný a symetrický pohyb v pánvi a v křížové kosti a tím  vede k snadnějšímu a přirozenějšímu porodu. Ošetření může pomoci s vyrovnáním hormonální hladiny u žen a pomoci tak odstranit napětí a stres před porodem.

Poporodní péče o miminko

Mnoho problémů, které se objevují později v životě malých či větších pacientů se vztahují právě k nevyřešeným porodním traumatům ( císařský řez nebo porod kleštěmi). To může souviset s problémy chování nebo učením, které se vyskytují u dětí v pozdějším věku. Problémem je také komprese hlavičky, která vzniká při porodu při průchodu porodním kanálem; ovlivňuje se tak postavení kraniálních kostí hlavy. Komprese je způsobena měkkostí kraniálních kostí u dětí; ty jsou sice uzpůsobené k snadnějšímu průchodu kanálem, ale ne vždy se pak vrátí do původních pozic; důsledkem mohou být různé problémy dětí.

Síla léčivého doteku

Kraniosakrální systém je již od počátku našeho vývoje; zahrnuje kosti lebky (lebka a mandibula), páteř, sakrální kost, membrány a tekutiny, které obklopují a chrání mozek a míchu spolu s příbuznými pojivovými tkáněmi. Jeho úkolem je pomáhat udržovat zdravé prostředí pro centrální nervový systém (CNS), aby fungoval efektivně a ovlivňoval tak řadu tělesných funkcí. Je také možné, že terapie může pomoci uvolnit zbytkové napětí kolem žaludku a tlustého střeva, které způsobují určitý stupeň kolik.

Když se miminko cítí v bezpečí a je milováno, tak se může postupně začít uvolňovat. Když jsou tyto bloky terapeutem uvolněny a vyváženy, miminko se pravděpodobně zcela otevře životu. Citlivý, soucitný terapeut nalezne ty oblasti, které potřebují uvolnění a chtějí vyrovnat. Jemné dotekové techniky usnadňují uvolnění oblastí komprese a povzbuzují uvolňování stresu a souvisejících emocí.

Tělo dítěte pak může začít konečně relaxovat. Po odstranění napětí se vrátí nezbytný prostor v mozku a těle; je uvolněn pro přirozený růst a fungování.

Kraniosakrální terapie je schopna léčit děti všech věkových kategorií: od miminek a batolat, až po starší dětí s různými druhy problémů. Také teenageři, kteří často trpí migrénami a skoliózami, mohou zažít uvolnění; může zmizet jejich hyperaktivita a mohou tak konečně zakusit hluboký klid ve svých tělech.

Jak probíhá terapie:

Terapie u miminek probíhá tak, že miminko je oblečeno a většinou leží na masážním stole nebo je chováno či kojeno maminkou. V ideálních případech může také spát. Maminka svojí přítomností vytváří dítěti zázemí a terapeut při tom jemně pracuje lehkým dotekem na hlavičce, bříšku, křížové oblasti nebo páteři; uvolňuje tak jeho bloky v těle. Terapeut léčí dítě a matku jako jeden celek.

Kdy je vhodné vzít miminko na kraniosakrální terapii?

Důkazy naznačují, že mnoho novorozenců může těžit z craniosakrální léčby během dvou týdnů po narození, ideálně v prvních dnech. Může to zabránit mnoha následným problémům v dětství a dospělosti, včetně některých vývojových problémů, problémů s ušima, bolestmi hlavy a krku, poruch páteře.

Terapie u malých dětí probíhá velmi různě a flexibilně; často začíná navozováním kontaktu s dítětem formou hry, kdy v kratších intervalech terapeut přikládá své ruce na malého pacienta. Běžná terapie trvá 90 minut až 2 hodiny, podle toho, zda je do terapie zahrnuta i matka. Doporučená frekvence návštěv je v rozmezí jednou za týden.

Co je to somatické prožívání
(SE – Somatic Experiencing)

Somatické prožívání je terapeutický přístup k traumatizující události, která využívá uvědomování si vlastního těla. Tato technika je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe biologa Dr. Petera Levina a pozitivně pomáhá lidem na celém světě. Je založena na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu. SE obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli. Peter Levin tento přístup aplikoval při práci s válečnými veterány, obětmi znásilnění, holocaustu, dopravních nehod, s lidmi trpícími pooperačními traumaty či chronickými bolestmi a dokonce při práci s dětmi, které zažily traumatický porod.

Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Je velmi specifickou prací s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu.

Jde o postupné uvolnění traumatické energie ze systému a o dokončení nedokončených cyklů instinktivních reakcí útoku, útěku či zmrznutí. Nashromážděná traumatická energie vzniká, resp. zůstává jako zbytková, právě v okamžiku, když nemohou být z jakéhokoli důvodu dokončeny obranné reakce na situaci, která je pro nás subjektivně ohrožující a zahlcující. Pokud se cyklus obranné reakce nedokončí a tato energie se nevybije, zůstává i nadále v našem těle a nervovém systému a je schopná vyvolávat ty nejbizarnější příznaky a obtíže u jinak psychicky a fyzicky zdravých lidí, a to jak bezprostředně po události, tak i několik měsíců nebo dokonce více let poté. Tito lidé pak často zbytečně končí v lepším případě u psychoterapeuta a v horším na psychofarmakách, která jsou schopna potlačením příznaků situaci dočasně zlepšit, avšak neřeší příčinu.

Průběh ošetření

Lidé, kteří zažili některý druh traumatizující události, jsou často velmi citliví a proto je při terapii prvotním krokem vytvořit místo, kde se cítí klient bezpečně. Terapeut se přizpůsobuje potřebám klienta a ten si může zvolit jakékoliv místo k sezení, jakoukoliv vzdálenost od terapeuta. Klientova potřeba bezpečí je naprostou prioritou.

Poté probíhá verbální komunikace, při které terapeut obrací klientovu pozornost ke vnímání vlastních tělesných prožitků. Celý rozhovor probíhá v atmosféře bezpečí a pohodlí, klient vůbec nemusí traumatizující událost popisovat nebo dokonce znovu prožívat. Metoda se naprosto vyhýbá retraumatizaci klienta. Na závěr terapie se klient orientuje v daném místě a čase, je v přítomnosti. Při úplně prvním sezení je samozřejmě klient obšírněji informován o principech metody SE a též o principech traumatu; může pak sám posoudit, jak na něj terapie působí.

Ve své terapeutické praxi vycházím z toho, že každý člověk je schopen léčit sám sebe. Při práci s tělem používám intuici a znalosti získané intenzivním studiem celostních technik. Během terapie dotekem společně umocníme samoléčící schopnosti vašeho těla.

Zvu Vás proto k zážitku být opečováván, dotýkán a cítit se v bezpečí během našeho sezení. 

Těším se na léčivé setkání s Vámi.

Lenka Lorien

lecivy-dotek.cz
lecenitraumatu.cz
terapieprijetim.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě