Dar

datum 26. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Jaký dar pro dás koronavirus znamená? Lze ho tak vnímat? Jisté je, že nic není náhoda a vše má hlubší smysl. Pokud identifikujeme, co máme změnit, naše realita se promění, protože naše myšlenky se promění.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Sme v dobe, ktorá je jedinečná vo svojej Podstate, a šialená vo svojej forme...

Našou Podstatou je Večná Energia Zdroja /Boha/ a na Zemi sme sa ako Individuálne Časti tejto Podstaty rozhodli v tele zažiť všetky tieto skúsenosti - tlaky. Tak sa tvorí evolúcia Života v celkovom Bytí. Je to doslova Pôrod Nového...

Vieme, že Sme Energetické Bytosti - preto vibrácie nízke (strach, hnev, odsudzovanie, posudzovanie, závisť, nenávisť....) nám našu Energiu znižujú, čo sa prejavuje v našom tele ako nemoc, slabosť......

A naopak, vibrácie Bezpodmienečnej, Nezištnej Lásky, porozumenia, tolerancie, súcitu, jemnosti, radosti, mieruplnosti... našu Energiu posilňujú  a upevňujú....

Prečo to spomínam?

Vieme, že máme auru - to je to žiarenie, vyžarovanie Energie, ktorou Sme v tom jemnom tele.... nazvime ho aj koróna....  je to podobné, ako je možné vidieť na fotkách pri zatmení Slnka. To sa deje keď Mesiac zakryje Slnko a vidieť jeho vonkajšiu časť slnečnej atmosféry - korónu...  Koróna je kontaktná časť tela hviezdy- Slnka s jeho okolím! Tak ako je naša aura kontaktnou časťou medzi našou Zdrojovou Duchovnou Podstatou a medzi materiálnou časťou, fyzickým telom našej Bytosti....

Ak je viditeľná oslabená aktivita koróny Slnka - môže to byť neklamný znak, že Slnko je v "poklese svojej činnosti", ....   Ak človek oslabí svoju korónu - auru (napr. tým, že neakceptuje svoju Duchovnú Podstatu, alebo "používa" spomenuté nízke vibrácie) tak aj on je na minime svojej Pôvodnej Aktivity, čo môže viesť k deštrukcii...

Preto je možno vhodné vnímať súčasnú aktivitu (tzv.pandémiu) ako na upozorňovanie na zanedbaný stav našej koróny- aury. Ako na DAR - možnosť uvedomiť si v nás akýkoľvek cudzí deštrukčný vírus (znovu si prečítaj zoznam nízkych vibrácii),  a vedome sa naladiť „domovskými“ vysokými vibráciami...

Preto veta:

Ovplyvňujú ma jedine moje vlastné myšlienky

má tak zásadný vplyv na život náš i na Život Planéty!!!

Môžeme túto vetu pevne vedome prijať do svojej mysle, tým deaktivovať falošné programy  a sme svedkom zázrakov...  vtedy „vyhasínajúca hviezda“ opäť začína žiariť, pretože sama sebe nedovolí odčerpávať jej Energiu inými, cudzími vplyvmi....

A že súčasný vírus nie je len "zdravotný", ale najmä ekonomický.... o tom nie je ani dôvod sa baviť.... chaos, neistota, oddelenosť, strach - boli vždy nástroje, ktoré viedli k deštrukcii... a tie nástroje sa tu "niečo" snaží ponúkať v „hojnej“ miere...

Je možné zabrániť deštrukcii !!!

Je vhodné dať prioritu Svojmu Pôvodnému Stavu našej Bytosti a tým zažiareniu našej aury - koróny...

Nič viac netreba... vlastne vôbec nič nie je treba robiť...

iba:  plne sa rozpamätať a prijať svoje Ja...

Na to, že sme Hviezdy a máme plné právo žiariť svojimi korónami  ...

Je to Dar, Božia Myšlienka pre človeka i svet:

„Ovplyvňujú ma jedine moje vlastné myšlienky“  

Pretože týmto Darom, touto Myšlienkou sme oslobodený od strachu.

Ponúkam tieto slová ako Dar, ktorý ja som prijal od Otca s Vďakou, Úctou a Láskou,

a ktorý má možnosť použiť každý podľa svojho Vedomia a svedomia...

Autor: Janko

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico