Astro náhled na červen

datum 31. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©may1985, Getty Images na webu Canva.com

V první polovině června prochází Slunce znamením Blíženců, které nás podporuje v komunikaci, v předávání i přijímání informací, k výměně názorů s druhými lidmi, v cestování, v poznávání nových věcí.

21.června v 16h58 vstupuje Slunce do vodního znamení Raka a nastává letní slunovrat. V Raku setrvá Slunce do 23.7.. Toto období přeje našemu citovému životu, podporuje nás ve vyjádření citů svým blízkým, k harmonizaci rodinných vazeb. Slunce v Raku nás také učí jak se propojit se svým nitrem, vede nás k rozpoznání vlastních potřeb, k uvolnění své psychiky, k hlubšímu propojení se sebou samým.

Venuše i Mars se v červnu nachází ve znamení Lva. Venuše je princip ženství, Mars je princip mužství - nyní by se tyto dva principy propojují v královském znamení Lva - aktuálně jsme podporováni v budování důvěry a úcty nejen k sobě samým, ale také vůči sobě navzájem. Ženy by měly rozvíjet důvěru v muže a muži by měli rozvíjet důvěru v ženy. Lilit, která se také nachází ve znamení Lva odhalí to, co je zraněné ve sféře důvěry v sebe i ve sféře důvěry mužský či ženský svět. Když objevíme svá zranění, tak je můžeme léčit.  

4.6. v 5h41 nastává úplněk ve Střelci. Luna ve Střelci se v okamžiku úplňku nachází v 6.domě - a opoziční Slunce v Blížencích je tedy v domě 12. 6. dům je oblast zdraví a každodenní práce, 12.dům dům je oblast kolektivního nevědomí, archetypů, a napojení se na Vesmír, na Božství. Střelec je znamení, které potřebuje najít hlubší smysl svého života. Nyní tedy můžeme hledat tento hlubší či vyšší smysl a propojit ho s každodenním životem a s naší prací. Potřebujeme aby nám naše práce dávala smysl – aby byla smysluplná. Když se cítíme ve svém zaměstnání dobře, má to velice pozitivní dopad na naše zdraví. Pokud nevidíme smysl v tom co děláme působí to na naše zdraví negativně.

Ve vztahu k práci se mohou z našeho podvědomí vynořit různé strachy či komplexy méněcennosti. Nyní si tyto případné obavy a nejistoty můžeme uvědomit, přijmout je a odpoutat se od nich.

Střelci ukončují jedno životní období.

Střelec na fyzickém těle koresponduje s kyčlemi, boky, stehny, kostrčí, sedacími nervy a s játry. Všechny tyto části těla jsou nyní velice citlivé a nedoporučuje žádný chirurgický zákrok v těchto částech těla.

5.6. vstupuje Venuše - planeta lásky, tvořivosti a ženství - do ohnivého znamení Lva. Oblast lásky a vztahů se dostává “pod taktovku” romantiku a drama milujícího Lva.

Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje.

Venuše ve Lvu je tvůrčí, vášnivá a natolik romantická, že její milostné pocity by se daly lépe vyjádřit básní, obrazem či písní než reálným životem. To, co očekává od lásky, je v pozemské realitě téměř nemožné splnit. Venuše ve Lvu si vytvoří “scénář” své lásky a snaží se milovanou osobu do toho scénáře “naroubovat”. Miluje velice nadšeně, vášnivě, může být naprosto věrná a věrnost očekávat od svého partnera a přesto cítí oprávněnost flirtovat a dokonce mít poměr, když jí posedne vášeň. Pokud se však objeví sebemenší známka nevěry od partnera, probudí se v ní vzteklá kočka. Chce, aby se vztah odehrával podle jejích podmínek-v tomto případě však nemůže ve vztahu nastat zdravá citová souhra. Základní příčinou tohoto dilematu je starý známý problém Lva: hluboce zakořeněné pochybnosti o své vlastní schopnosti milovat, které jsou naprosto neodhalitelné zvenčí, protože se projevuje tak, že vášeň vydává za sebedůvěru, nebo se tváří povzneseně a důstojně. Pokud se Venuši ve Lvu podaří zkrotit vlastní nutkání, že musí “hrát roli” a nechá objekt svých tužeb alespoň letmo zahlédnout tu lidskou bytost, která tyto “vášnivé role” hraje, nejenže na něj silně zapůsobí, ale také se jí uleví, protože s nebude muset chovat podle role, kterou právě představuje. Venuše ve Lvu prožívá lásku jako jakýsi “královský mýtus” a potřebuje aby partner byl v tomto mýtu aktivní- pokud v rámci vztahu jeden druhého nepřestanete brát jako individualitu, můžete vytvořit ušlechtilý a úspěšný vztah. Venuše ve Lvu potřebuje spojit svůj smysl pro “královská privilegia” se smyslem pro rovnoprávnost, “královna” by svého partnera měla považovat za “krále” (a naopak)- ve vztahu je velmi důležitá vzájemná úcta. Venuše ve Lvu miluje když cítí, že je středem života svého partnera. Venuše ve Lvu je velice tvůrčí, hrdá, vášnivá, zábavná, vřelá, laskavá, benevolentní, rozdávající se a romantická. Muž s Venuší ve Lvu hledá ženu právě s těmito vlastnostmi

Venuše se během měsíce června dostává do konjunkce s Lilit ve Lvu – tento aspekt napomáhá k rozpoznání a léčení traumat a bloků v oblasti sebedůvěry, v oblasti vyjadřování emocí , v oblasti přijímání svého ženství či ženství jako takového.

11.6. vstupuje Merkur – planeta korespondující s naším způsobem, komunikace a myšlením - do vzdušného znamení Blíženců. Merkur symbolizuje naše mentální procesy – jak vstřebáváme a zpracováváme informace- což děláme podle našeho vlastního pohledu na svět, který nám odhaluje zbytek horoskopu. Aktuálně se naše mentální procesy díky znamení Blíženců odlehčí a my se můžeme zabývat tématy, které nás baví. Merkur znamení Blíženců vládne – naznačuje bystrou mysl a otevřenost vůči novým myšlenkám či experimentům. Je zvídavý, potřebuje neustále mentální stimulaci, brzo se začne nudit, chybí mu houževnatost. Často bývá výborným řečníkem, je neustále v pohybu, improvizuje v myšlenkách a vyjadřuje se celým svým tělem. Přečte vše a každého vyslechne. Mívá v oblibě křížovky a slovní či karetní hry . Mistr argumentace a protiargumentace, miluje pointy ,slovní hříčky. Má dobrý vyjednávací talent, je šikovný zprostředkovatel. Rád diskutuje sám se sebou. Mnohostranný, dychtivý vědění, zvědavý a bdělý. Duševní i verbální obratnost, vtipný, pohotový intelektuál. J e chápavý, rychle se učí, tvořivý, všestranný a šikovný. Může mít však také sklon k unáhleným ,nepromyšleným závěrům. V negativu: pseudointelektuál. Lstivý podvodník, nesoustředěný a užvaněný, popudlivý, nedbalý, nesoustředěný, prostořeký, povrchní.

Mars se nachází ve svém přirozeném živlu (oheň), ve znamení Lva,  takže je silný a optimistický. Nyní získáme to, co potřebujeme skrze tvůrčí energii a skrze důvěru v sebe sama. Ve Lvu se nachází aktuálně i Lilit, která “testuje” naši schopnost tvořit a vytahuje z podvědomí různé případné bloky v této oblasti. Nyní tyto bloky můžeme rozpustit. Pro Lilit i Mars ve Lvu je důležitá práce se srdečním centrem - důležité je zcela otevřít své srdce, otevřít se proudu lásky, srdečnosti a laskavosti. Zajímat se nejen o sebe sama (Lilit ve Lvu ve nás svádí k přílišné vztahovačnosti - vše si subjektivně vztahujeme k sobě a z toho vzniká nezdravá egocentričnost) - pokud se na život naučíme dívat i z pohledu jiných lidí, pokud si uvědomíme, že můžeme vlastní tvůrčí potenciál (který bývá u Lilit ve Lvu veliký) využít nejen pro své vlastní blaho, ale také pro blaho druhých lidí, dosáhneme vnitřní spokojenosti.

11.6. se Pluto vrací na několik měsíců do znamení Kozoroha a my tak můžeme definitivně uzavřít témata, která jsme zpracovávali a rozvíjeli od roku 2008, kdy Pluto do znamení Kozoroha vstoupl. Pluto je transformační síla a transformuje oblast Kozoroha - což je na společenské rovině především politický systém a na osobní rovině je to oblast profese, kariéry, vztah k autoritám, vztah s otcem, vztah k sobě jako k autoritě... Pluto dokončuje i transformaci v domě horoskopu, kterým prochází ( dům, v němž máte v horoskopu narození znamení Kozoroha).

18.6. v 6h36 nastává novoluní v Blíženích na 27°znamení. Nov je v napěťové a dynamické kvadratuře s Neptunem v Rybách. Vládcem Blíženců je Merkur, který je aktuálně ve svém domovském znamení Blíženců a spolu s novem je ve 12.domě (horoskop počítaný pro okamžik novoluní). Merkur je ve volnějším harmonickém sextilu s Venuší ve Lvu a ve volnější dynamické a napěťové kvadratuře se Saturnem v Rybách.

Novoluní v Blížencích aktivuje naši zvídavost a zvědavost, přináší touhu něco nového se naučit, podělit se s druhými o své zážitky. Nov je v dynamickém aspektu s Neptunem – ten aktivuje naši fantazii, ale také zamlžuje logické uvažování. Merkur a Blíženci korespondují s levou analytickou částí mozku, Neptun, Ryby (a 12.dům, v němž je nov i Merkur) s pravou mozkovou hemisférou, která funguje skrze intuici a imaginaci. Máme tu tedy konfrontaci logické, lineární, systematické části uvažování s intuitivní, kreativní a emocionální části uvažování. Můžeme tuto situaci vnímat jako střet rácia a představivosti. Střet rozumu a citu. Tento rozpor můžeme využít k tvůrčí činnosti - můžeme si napsat to, jak se cítíme, co bychom chtěli i to, čeho se obáváme, můžeme to nakreslit či vyjádřit pohybem pomocí výrazového tance. Arteterpaie je nyní vhodný prostředek k tomu, abychom si vyjasnili či pochopili co vlastně chceme. Skrze tvůrčí činnost aktivujeme proces, který nás nakonec dovede k výsledku

Blíženci otevírají nové životní období.

Blíženci na fyzickém těle korespondují s pažemi, rameny, průduškami a nervovým systémem. O tyto části těla je nyní vhodné pečovat (můžeme např. použít aromaterapii na podporu průdušek, praktikovat vědomé dýchání atd.).

21.června v 16h58 vstupuje Slunce do vodního znamení Raka a nastává letní slunovrat. V Raku setrvá Slunce do 23.7. Toto období přeje našemu citovému životu, podporuje nás ve vyjádření citů svým blízkým, k harmonizaci rodinných vazeb. Slunce v Raku nás také učí jak se propojit se svým nitrem, vede nás k rozpoznání vlastních potřeb, k uvolnění své psychiky, k hlubšímu propojení se sebou samým.

Jupiter prochází znamením Býka. Jupiter se nazývá planetou štěstí a í a Býk je znamením korespondující s materiálním světem, financemi, fyzickým tělem - nyní by se konečně v těchto oblastech mohla zlepšovat situace. Nesmíme však zapomínat, že skrze Býka prochází stále Uran, který přináší změny a nečekané situace. Kombinace Jupitera a Urana v Býku nám však může přinést nové, intuitivní nápady, jak v těchto oblastech svou situaci zlepšit - je však důležité nelpět na svých starých zvycích a návycích. Štěstí k nám bude přicházet, když se budeme dobře starat o své fyzické tělo - a to především díky přírodním prostředkům, protože Býk je znamení, které je spojeno s přírodou. Je třeba poslouchat své tělo - samo si řekne co potřebuje, je třeba užívat život skrze všechny smysly a radovat se z něho. 

Jupiter je v červnu v harmonickémsextilu se Saturnem v Rybách - tento aspekt poskytují dobrý základ, stabilitu, vyrovnanost a umožňuje postupný rozvoj.

Býkem prochází i Uran.  Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost Býk je znamení , které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým vnitřním zdrojům - Jedinou skutečnou jistotu můžeme najít v sobě sama, ve svých schopnostech a talentech. To, zda se budeme cítit v bezpečí a klidu závisí totiž na tom, jakým způsobem uvažujeme, na našem mentálním nastavení, na úhel pohledu, kterým se díváme na svět.

Saturn prochází znamení Ryb a my tak nyní můžeme a během následujících necelých tří let budeme moci uzavřít třicetiletý cyklus. Opět nám pomůže naše intuice, práce s imaginací, odpuštění, přijetí, puštění minulosti a bezpodmínečná láska. Ve znamení Ryb se nachází již několik let i jejich vládce - Neptun. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše. Saturn se 17.6. obrací do retrográdního pohybu. Neptun jde do retrográdního pohybu 30.6..

Selena se nachází v ohnivém Beranovi a přináší vitalitu, energii, optimismus, originalitu, nadšení, duchovní iniciaci, odvahu. Selena v Beranu přináší energetické dary jimiž jsou: síla, smělost, odvahu , silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Selena v Beranu podporuje průkopníky, tvůrce života, vůdce.

Beranem také prochází Chiron a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém, schopnost tvořit (svůj vlastní život), schopnost zasadit se o svá vlastní práva, vymanit se z podřízeného postavení.

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze - můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě