Astro náhled na srpen

datum 2. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©may1985, Getty Images na webu Canva.com

Během první poloviny srpna prochází Slunce znamením Lva - což je období v němž bychom si měli uvědomit, že jsme vědomými tvůrci vlastních životů a také bychom neměli zapomínat na to, že v životě je důležité radovat se, tvořit, hrát si a milovat - těmito činnostmi posilujeme své psychické i fyzické zdraví. Ve Lvu se nachází Lilit a Venuše (aktuálně v retrográdním pohybu), tudíž můžeme díky tomu, že si dáme prostor k naladění se na vlastní niterné potřeby a pocity léčit veškerá zranění týkající se sebedůvěry, důvěry ve vlastní schopnost tvořit, oblast lásky, sebelásky, vztahu k ženství a také i vztahu k mužskému světu (Lilit ve Lvu ). 23.8. v 11h02 vstupuje Slunce do zemského znamení Panny – v Panně se aktuálně nachází i Merkur (který se 23.8. obrací do retrográdního pohybu) a do 27.8. i Mars. Archetyp Panny koresponduje s léčbou, analýzou, "oddělováním zrna od plev" a s úklidem. Máme možnost léčit sebe sama i celý svůj život, "uklidit ho" a uvědomit si co je pro nás důležité a podstatné a co nikoliv – proto je nyní důležité najít si v běhu běžných dní , povinností (ale i prázdninového a dovolenkového lenošení) prostor pro tzv. Vnitřní práci - zastavit se, obrátit pozornost do svého nitra, naladit se na vlastní pocity. Pokud chceme vyléčit sebe sama a uzdravit svůj život, být spokojený a žít v harmonii - potřebujeme naslouchat sami sobě, svému vnitřnímu hlasu. 

Nacházíme se ve výrazně transformačním období, které zrcadlí konfigurace, která kulminuje 3.8. (ale její vliv bude patrný ještě docela dlouhou dobu) a to je kvadratura Pluta na osu lunárních uzlů. Pluto se aktuálně nachází 29°Kozoroha, Severní lunární uzel na 29°Berana a Jižní lunární uzel na 29°Vah. Nyní my všichni (a celá naše společnost, lidstvo jako takové) prochází transformačním obdobím, je to ono plutonské "svlékání staré kůže", nyní padají všechny naše masky, ukazuje se vše, co bylo skryto a přehlíženo a "umírají" staré a přežité vzorce bytí aby se mohli nastavit a zrodit ty nové. Podívejte so do svých horoskopů narození, kam spadá tato konfigurace (domy, kde najdete 29° Kozoroha, Berana a Vah) -zde se odehrává něco výjimečného, co není na povrchu vidět a co si můžete uvědomit i třeba až za několik týdnů či měsíců). Je to hluboce niterná proměna těchto oblastí. Může se to týkat i témat planet, které máte okolo 28°Kozoroha, Berana a Vah (ale také i Raka, které je v opozici na znamení Kozoroha). 

Severní lunární uzel ukazuje cestu vývoje - aktuálně se nachází ve znamení Berana (a v tomto znamení je i Chirona a Selena). Pro náš zdárný vývoj je důležitá sebedůvěra, zdravé sebevědomí, důvěra v život, schopnost jednat samostatně, nezávisle a autenticky, samostatně se rozhodovat, být odvážný, schopnost vytvořit si svůj vlastní názor, schopnost žít svůj život podle sebe sama, a schopnost jít za tím, čeho chceme dosáhnout. Beran je ze své podstaty velice přímé a pravdivé znamení a proto je nyní důležité jednat přímo a pravdivě. Beran je znamení které koresponduje s naším raným dětstvím (od narození do sedmi let věku) - pokud máme problém rozhodnout se, vytvořit si vlastní názor, jednat nezávisle a samostatně, odvážit se vyjádřit to, co si skutečně myslíme a cítíme, pokud jsme závislí na tom, co si o nás myslí druzí, pokud neustále vyžadujeme schválení a podporu druhých , tak v našem dětství zřejmě došlo k určitým traumatům a blokům, které nyní můžeme vyléčit a odpoutat se od nich. 

Jupiter a Uran prochází znamením Býka - Jupiter ukazuje to, kde můžeme najít štěstí, radost a úspěch. Býk je znamení, které koresponduje s naším fyzickým tělem a se všemi jeho smysly a schopností vychutnat si dobré jídlo a pití, vychutnat si erotiku a fyzickou blízkost druhého. Pokud budeme věnovat pozornost tomu, co naše tělo potřebuje, co je pro něj dobré a výživné, budeme se cítit dobře a spokojeně. Býk také koresponduje s přírodou, tudíž pobyt v přírodě nám pomáhá. Býk také souvisí s majetkem a financemi - aktuálně skrze Býka prochází Uran, který má za úkol, změnit náš vztah k majetku, financím, fyzickému tělu, zdraví a materiálnímu světu. Uran boří vše staré, naše zažité návyky a zvyky, vyhazuje nás ze zajetých kolejí - a především nás učí, že vše je energie – tudíž že naše zdraví, materiální život a hojnost ve které žijeme . závisí na kvalitě energií ve kterých se pohybujeme. Pokud chceme zvýšit své energetické vibrace a tím i zlepšit kvalitu našeho života, tak věnujme pozornost tomu, co nás naplňuje klidem, radostí a láskou. Pokud žijeme v neustálém stresu, strachu a negativitě tak tím své vibrace snižujeme a naše zdraví a životy tomu odpovídají - a také se velice snadno v tomto rozpoložení necháme ovládat a manipulovat. 

Saturn a Neptun procházejí znamením Ryb a učí nás, že duchovní život není od toho materiálního oddělen, ale že je jeho součástí. Pokud chceme porozumět duchovnímu světu, nemůžeme se spoléhat pouze na naše oči a rácio, na levou hemisféru našeho mozku ( do které spadá analytické myšlení, matematicko - logické schopnosti, řečové schopnosti, vědecké uvažování, psaní, počítání, motorické reakce, pojem o čase, atd), ale je třeba věnovat pozornost intuici a používat i pravou mozkovou hemisféru, která hostí funkce jako je celostní myšlení, intuice, sluchové vjemy, představivost, tvořivost, hudba a umění či denní snění. Teprve když používáme obě mozkové hemisféry je náš život v rovnováze a harmonii a jsme schopni se dobře žít a orientovat se jak v materiálním světě tak jsme schopni vnímat i svět duchovní a jeho pomoc. Propojení mozkových hemisfér v astrologii koresponduje s osou znamení Panna (pravá mozková hemisféra) a Ryby (levá mozková hemisféra).

Lunární cykly v srpnu 

1.8. ve 20h31 nastává první úplněk (v srpnu máme zcela netypicky úplňky dva) a to ve znamení Vodnáře. Slunce ve Lvu se nachází v opozici na Lunu ve Vodnáři a obě tělesa jsou ve volnější dynamické a napěťové kvadratuře s Jupiterem v Býku Úplněk ve Vodnáři zaměřuje naši pozornost na téma originality a svobody. Jsme schopni ostatním ukázat vlastní originalitu? Nebo v životě pouze napodobujeme druhé a neodvážíme se vykročit ze "středního proudu"? Jsme schopni se svobodně vyjadřovat a žít, nebo se trápíme tím "co by tomu řekli lidi"?? Nyní je čas opustit navyklé koleje, zbavit se obav z posuzování druhých a začít žít podle sebe sama. Období Lva je skvělé období pro to, abychom tvořili, abychom se životem radovali a také abychom si dovolili odpočívat a relaxovat. Když si nedovolíme aspoň na chvíli "vypnout" tak se "přepálíme" či se budeme snažit uvolnit se nevhodným způsobem - třeba přejídáním či zbytečným utrácením peněz za věci, které nás uspokojí pouze na chvíli (napěťová kvadratura Jupitera v Býku).

16.8. v 11h37 nastává novoluní ve znamení Lva (na 24°). Nov se nachází v konjunkci s Lilit ve Lvu a také ve volnější konjunkci s retrográdní Venuší ve Lvu Novoluní ve Lvu podporuje odvahu být sami sebou, tvořit, radovat se, milovat, hrát si. Díky Lilit ve Lvu bude toto novoluní notně vášnivé a bouřlivé. Nov se také ve volnější konjunkci propojuje s Venuší ve Lvu - Venuše je archetypem ženství a naší schopnosti milovat. Lilit může odkrýt určité pochybnosti a strachy v oblasti lásky, důvěry v sebe sama a my tak můžeme všechny pochybnosti a strachy pustit. Když se podíváte do svého horoskopu narození, kam nov spadá (24°Lva), tak také v této oblasti se můžete zbavit všech strachů, pochybností a začít tvořit něco nového, a dovolit si v této oblasti radovat se. Můžeme také případně léčit i zraněného pocity "vnitřního dítěte" a dovolit si čas od času pobývat ve spontánní dětské energii - jednoduše řečeno se "jen tak" radovat a hrát si. Pro Lvy nastává nové období.

31.8. ve 3h 35 nastává druhý úplněk v srpnu - tentokráte úplněk v Rybách. Slunce v Panně se nachází v opozici na Lunu v Rybách, která je ve volnější konjunkci se Saturnem Úplněk v Rybách nás vede k uvědomění si toho, že Duch a Hmota jsou propojeni. Tím, že posílíme svého Ducha, posílíme sebe sama i ve hmotě. Nyní budeme velice citliví a snadno zranitelní. Luna v Rybách je ve volnější konjunkci se Saturnem a naše emoce mohou sklouznout k lítosti, sebelítosti, k pocitům nemilovanosti a nejistoty. Je důležité si uvědomit, že lásku a přijetí si musíme především dá my sami. Pokud nebudeme přijímat a milovat sebe sama, tak od ostatních lidí se nám přijetí a lásky také nedostane Když se napojíme na svou intuici a niterné pocity, můžeme se na duchovní rovině výrazně posunout. Podpora z Duchovního světa je velká. Nalaďme se na Božství a důvěřujme vyšším procesům Důležité je nyní pustit vše co nás omezuje a blokuje a odpustit jak sobě sama tak druhým. Nalaďte se na vlnu lásky a soucitu Ryby uzavírají jedno životní období.

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě