Astro náhled na prosinec

datum 11. 12. 2020
Zdroj?: Pixabay.com

Prosinec je měsícem, v němž se budou "startovat" témata jimž se budeme věnovat příští rok. Dvě důležitá tělesa - Jupiter a Saturn se přesouvají do znamení Vodnáře a otevírá se téma svobody , originality a humanity. Každý z nás, pakliže bude vnitřně svobodnou a originální osobností, napomůže ke svobodě kolektivní, ke svobodě lidstva jako takového.
Startuje se tudíž velice důležité období o němž si příště více povíme v celkovém náhledu na rok 2021.
1.12. ve 20h51 vstupuje Merkur do ohnivého znamení Střelce a setrvá v něm do 21.12. Střelec je pozitivní a optimistické znamení, podobně bude naladěna i naše mysl a komunikace. Pozor však na Střelecký nešvar vše přehánět.
14. 12. Ve 23h47 vstupuje Selena do ohnivého znamení Střelce . Selena je princip ochrany – ta k nám nyní začíná proudit ze znamení Střelce jež ovládá oblast víry, studia a rozšiřování duševních i duchovních obzorů.
14. 12. nastává novoluní ve znamení Střelce : podstata tohoto novu je "víra v nové zítřky". Přichází inspiraci pro to, jak věci vnímat a řešit jinak, svobodněji, přichází energie a chuť ke změnám. Střelci "startují" nový cyklus
15. 12. vstupuje Venuše do ohnivého znamení Střelce : do oblasti lásky, vztahů a tvořivosti vstupuje optimismus, hravost, touha po dobrodružství a vášeň
15. 12. ve 23h17 se Chiron v Beranu vrací do přímého chodu : Chiron symbolizuje naše vnitřní zranění a psychická traumata a zároveň i naši schopnost vše vyléčit. Během uplynulých měsíců kdy se pohyboval retrográdně jsme se dostávali do kontaktu se zraněními, která jsme vytěsnili. Nyní vše můžeme vyléčit a odpoutat se od toho
17. 12. v 6h04 vstupuje Saturn do vzdušného znamení Vodnáře a setrvá v něm do 7.3.2023 : téma Saturna ve Vodnáři je svoboda a její meze. Vede nás ke zralosti a uvolněnému prožívání vlastní nezávislosti a svobody... nyní přichází čas kdy každý z nás bude postaven před uvědomění si, zda je schopen a ochoten být svobodný či zda se nechá vnější "autoritou" poručníkovat...
19. 12. Ve 14h08 vstupuje Jupiter do vzdušného znamení Vodnáře (mezi 14. 5. a 28. 7. se Jupiter bude pohybovat ve znamení Ryb, od 20. 6. do 18.10. bude retrográdní) ve Vodnáři bude do 29. 12. 2021. Rovnost, volnost, bratrství - tato témata přináší Jupiter ve Vodnáři. Je volnomyšlenkář, uctívá svobodu jednotlivce a právo každého na sebeurčení. Zasazuje se o lidská práva.
21. 12. vstupuje Merkur do zemského znamení Kozoroha: důsledné, střízlivé a přísně metodické myšlení. Schopnost se koncentrovat. Preciznost. V negativu naše myšlení může sklouznout k suchopárnosti a pesimismu.
21. 12. V 11h03 vstupuje Slunce do zemského znamení Kozoroha a nastává zimní slunovrat. Během průchodu Slunce skrze znamení Kozoroha se mám zaměřit, na to, co je skutečně podstatné v našem životě, máme převzít plnou zodpovědnost za vlastní život a houževnatě a vytrvale jít za svými životními cíli.
21. 12. se Jupiter ve znamení Vodnáře dostává do konjunkce se Saturnem. Optimista Jupiter se spojuje s realistou Saturnem. Správný poměr optimismu a realistického přístupu. Výdrž, vytrvalost, jasné názory. Pomalý, ale stálý růst. Start nového cyklu - obě tělesa jsou na 1°Vodnáře. Počátek něčeho nového se rodí.
22. 12. se Uran v Býku dostává do konjunkce s Lilit: vlastní nevědomý přístup k vlastnímu tělu, sexualitě, smyslnosti ale také k hojnosti a radosti prochází silným až šokujícím otřesem, jež nám může pomoci zbavit se všech omezení. Co vše si dovolím dopřát si?
30. 12. nastává úplněk ve znamení Raka: úplněk bude mít největší vliv na rodinné vazby - můžeme dořešit vše co není v rodině funkční a uzavřít to jednou provždy.


Beran
V tomto měsíce bude vhodné zaměřit svou pozornost na stabilizaci rodinného života. Obzvláště v první polovině prosince vás notně podporují planety ze znamení Střelce, proto se vám může dařit jak v soukromém tak pracovním životě


Býk
Především díky konjunkci Urana s Lilit ve vašem znamení můžete uvolnit a vyléčit veškeré bloky v oblasti sexuality a také v oblasti vnímání hojnosti. "Přenastavit" mentální programy , zbavit se všech bloků v těchto oblastech


Blíženci
Především v první polovině měsíce byste se měli soustředit více ne vlastní nitro, než na vnější svět. Uvědomit si co přesně chcete a co nikoli. Od druhé poloviny měsíce vás začnou podporovat dvě silná tělesa -Jupiter a Saturn –ze znamení Vodnáře a umožní vám tak dát si postupně vlastní život do pořádku a do rovnováhy


Rak
17.12. Se Saturn jež se po tři roky pohyboval v Kozorohu, jež je vůči vašemu znamení v napěťové opozici, přesouvá do znamení Vodnáře a vám se v mnohém citelně uleví. 30. 12. Během úplňku ve znamení Raka vše co potřebujete ukončit, od čeho se potřebujete odpoutat tak uzavřete, abyste si to nepřenášeli do dalšího životního cyklu.


Lev
Zejména první polovina měsíce pro vás bude radostná - podporují vás planety ze znamení Střelce a tudíž komunikujte, milujte a prostě si život užívejte. Ve druhé polovině měsíce zaměřte svou pozornost na pracovní oblast a věnujte se svému tělu. Případné chronické problémy je třeba podchytnout a léčit je.


Panna
Věnujte se zejména svým nejbližším a řešením rodinných záležitostí a záležitostí kolem bydlení. Uvolňujte svou psychiku, zaměřte se na vše krásné co vám život nabízí a vědomě pěstujte pozitivní myšlení


Váhy
Během tohoto měsíce je pro vás velice důležitá komunikace s nejbližším okolím. Zesilují se také tvůrčí schopnosti - tvořte a radujte se ze života. Jupiter ze znamení Vodnáře vám od druhé poloviny měsíce bude v tomto směru nápomocen. Saturn ze znamení Vodnáře vám pomůže vlastní život během následujících tří let stabilizovat


Štír
Během tohoto měsíce je dobré věnovat svou pozornost zejména na oblast financí a majetku. Určité osvobozující změny můžete prožívat v oblasti partnerských a mezilidských vztahů


Střelec
Od 14.12. 2020 do července 2021 skrze vaše znamení působí Selena - ochránkyně. Během této doby můžete ve svém životě zažít mnoho hezkého, pokud budete svou pozornost zaměřovat směrem, který vám Selena ukazuje – a to je oblast víry a životní filosofie a také oblast vzdělání, rozšiřování duševních a duchovních obzorů. Praktikujte pozitivní myšlení v každodenním životě, důvěřujte ve vyšší vedení a budou k vám přicházet zážitky a situace za
něž budete velice vděční a jež váš život velice obohatí. 14.12. Nastává novoluní ve znamení Střelce a umožní vám otevřít nový životní cyklus


Kozoroh
17. 12. se váš vládce - Saturn - odchází z vašeho znamení, skrze něž se pohyboval uplynulé tři roky a snažil se vám pomoci dát si vlastní život kompletně do pořádku a do rovnováhy. Chvílemi to zřejmě nebylo jednoduché, proto se vám nyní v lecčems uleví. Uvolněte se, poděkujte a s pozitivně naladěnou myslí otevřete novou životní kapitolu


Vodnář
Od 17. 12. se skrze vaše znamení pohybuje Saturn a od 19. 12. Jupiter. Otevíráte novou životní kapitolu, která vám má pomoci stabilizovat a zharmonizovat život. Uzavřít to, co je potřeba a také otevřít a nastartovat nové věci.

Ryby
V tomto měsíci se může zesílit vaše intuitivní vnímání. Je vhodné více se propojit s vlastní duší, proto svou pozornost směřujte na sebe sama, na to, co cítíte a proč to cítíte, meditujte, pracujte s imaginací, tvořte. Váš život tím bude velice obohacen a z nevědomí se mohou vynořit určité souvislosti, které vám dříve unikaly a také některé odpovědi na otázky jimiž se zabýváte již delší dobu.

 
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico