Astro náhled na leden 2024

datum 3. 1. 2024
autor a zdroj obrázku: ©Kamchatka na webu canva.com

První měsíc roku 2024 nám díky potenciálu znamení Kozoroha nabízí možnost, vytvořit plán našich snah a cílů, kterých chceme v tomto roce dosáhnout.

Do 20.1. prochází Slunce zodpovědným, pracovitým znamením Kozoroha, který si cení osvědčených tradic a který touží uspokojit své profesní ambice, 4.1. vstupuje do zemského znamení Kozoroha i Mars, který je zde velice silný a schopný, 14.1. do Kozoroha vstupuje také Merkur, který do našeho způsobu uvažování přináší střízlivost a schopnost logicky uvažovat a 23.1., do Kozoroha vstupuje i planeta ženství a lásky - Venuše.

11.1. 2024 nastává Novoluní v Kozorohu na 21°znamení. Nov se nachází v harmonickém aspektu (trigon) s Uranem v Býku. Ve znamení Kozoroha se nachází i Mars, který je v harmonickém aspektu (sextil) se Saturnem ve znamení Ryb (Saturn je vládce Kozoroha), dále se Mars nachází v harmonickém aspektu (trigon) s Jupiterem v Býku. Na konci Kozoroha je Pluto.

Potenciál Novoluní v Kozorohu je vhodné využít k uvědomění si vnitřní síly a houževnatosti, kterou můžeme využít k překonání všech případných překážek a k realizaci vlastních cílů zejména v profesní oblasti. Nov je podporován jak energií Marsu tak energií Jupitera i Saturna – proto máme šanci dosáhnout úspěchu jak v oblasti profese, tak i v oblasti financí. První novoluní v roce se svými podpůrnými aspekty poukazuje na to, že když přijmeme zodpovědnost za svůj život, budeme trpěliví, vytrvalí a houževnatí, když budeme postupovat systematicky krok za krokem a dotahovat věci do konce, tak dosáhneme všeho, čeho potřebujeme dosáhnout.

Na počátku měsíce 4.1. vstupuje Mars do Kozoroha: To, takto umístěný Mars chce , je schopen získat promyšleným a pragmatickým způsobem. Přináší sebekontrolu, sebedůvěru a vůdčí schopnosti, silnou vůli ,velkou pracovitost a zodpovědnost. Ambice a schopnost "probojovat" se na vrchol. Má rád tradice, to, co obstálo ve zkoušce časem. Nerad ukazuje zranitelnost, je uzavřený. Je důsledný, trpělivý, ukázněný a vytrvalý. Jakmile si jednou vytkne nějaký cíl houževnatě za ním jde a nedá se svést z cesty. Může být až nemilosrdný ve své snaze dosáhnout vytčeného cíle. Umí být i bezohledný, zarputilý a nepružný. Rozhoduje se promyšleně a uváženě. Jeho rozhodnutí jsou pak již neodvolatelná a je schopen je prosadit i proti velkému odporu.

2.1. se Merkur vydává přímým směrem a naše myšlení a způsob komunikace se vyjasní a zrychlí. V první polovině měsíce Merkur prochází ohnivým znamením Střelce, který přináší nadšení a optimismus. 14.1. Merkur vstupuje do zemského znamení Kozoroha a přináší schopnost ukáznit své myšlenky, odstranit mentální zmatek a skutečně se koncentrovat na právě aktuální záležitosti.

Venuše prochází ohnivým znamení Střelce a do oblasti ženství lásky, vztahů, tvůrčí aktivity přináší oheň , vášeň, touhu po dobrodružství, velkorysost a štědrost. 23.1. vstupuje Venuše do znamení Kozoroha – tato Venuše přináší touhu po stabilitě, věrnosti, po tradičních hodnotách 20.1. v 15h08 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Vodnáře, který nás vede ke svobodě projevu i svobodě bytí, k rozvoji vlastní originality a k rozvoji přátelství. Rok 2024 je rokem Slunce – proto je pro nás všechny důležité, abychom byli sebevědomí, abychom si byli vědomi , že každý z nás je skutečný originál a abychom byli zcela autentičtí a pravdiví vůči sobě i druhým. 21.1. vstupuje Pluto do znamení Vodnáře a my zahajujeme novou životní éru - jak v osobních životech, tak i novou éru společenskou. Lidstvo jako celek se ocitá na novém startu a na každém z nás záleží (na rozvoji vědomí každého z nás) kam jako lidstvo budeme směřovat. Pluto je silný transformační prvek, který transformuje náš pohled na témata znamení Vodnáře, což je budoucnost jako taková, humanismus (téma lidství - můžeme být lepšími lidmi, musíme si však udržet lidství jak na duševní , duchovní tak i na biologické rovině), témata Vodnáře je i technický rozvoj, nové objevy, nové technologie, nové myšlenky - heslo Vodnáře je "Rovnost, Volnost, Bratrství", a svoboda je velkým tématem 25.1. 2024 nastává úplněk ve znamení Lva. Jak Luna ve Lvu, tak Slunce ve Vodnáři se nacházejí v dynamické a napěťové kvadratuře s Jupiterem v Býku.

Potenciál úplňku ve Lvu je možné využít k rozvoji kreativity, k posílání vlastního sebevědomí. Lev touží být středem pozornosti druhých, tato znamení potřebuje milovat a být milováno - nyní můžeme otevřít své srdce a nejen lásku vyžadovat, ale také lásku rozdávat (aniž bychom za to na oplátku něco očekávali). Luna ve Lvu je aspektu nazvaném kvninkunx s Venuší ve znamení Kozoroha. Venuše je planeta lásky a ve znamení Kozoroha je její láska zralá a vážná. Nyní je tedy vhodný čas zapracovat na prohloubení vše citových vazeb, k převzetí zodpovědnost za to, co milujeme. Venuše v Kozorohu svou lásku dává najevo svými činy, nikoliv slovy. Stínovou stránkou této Venuše je pocit, že lásku si musí nějak zasloužit či odpracovat. Tyto případné negativní vzorce nyní může přenastavit - každý člověk má možnost milovat a být milován bez podmínek. Láska je zdroj, na který se můžeme napojit my všichni, bez ohledu na to, zda zrovna máme partnera či partnerku. Když otevřeme své srdce tak se na tento zdroj lásky můžeme napojit kdykoliv. Venuše v Kozorohu je také v harmonickém trigonu s Jupiterem v Býku, což je aspekt který přeje jak lásce tak tvůrčí činnosti i umění.

Luna ve Lvu a Slunce ve Vodnáři jsou v dynamické kvadratuře s Jupiterem – tento aspekt nás často vede k nestřídmosti a k sobeckému přístupu k lásce - nyní je vhodný čas uvědomit si, že ve všech vztazích /nejen partnerských) je důležitá rovnováha mezi tím, co požaduji od partnera/ky já, a tím, co partnerovi či partnerce nabízím já.

Energie úplňku ve Lvu nás vede k rozvoji tvůrčích schopností a také k tomu, abychom si uměli hrát a žít přítomným okamžikem tak jak to umí malé děti. Tvůrčí energii můžeme použít i k rozvoji profesních nápadů - v okamžiku úplňku je Merkur (náš způsob myšlení a komunikace) v konjunkci s Marsem (energie, vůle odvaha) v Kozorohu (profese) a tato konjunkce je v harmonickém trigonu s Uranem (intuice, nápady, budoucnost) ve znamení Býka (materiální svět, finance).

Astrolog Věra Šourková

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie.webnode.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě