Astro náhled na květen

datum 4. 5. 2023
autor a zdroj obrázku: ©ProsaClouds, pixabay na webu Canva.com

V první polovině května prochází Slunce znamením Býka a vede nás k naladění se na jarní energii přírody, na své tělo a jeho potřeby i na pochopení toho, v čem nacházíme pocit jistoty a stability. Většinou jistotu a stabilitu hledáme ve vnějším světě - v pravidelném finančním příjmu, ve své domově, majetku atd. Býkem však stále prochází i Uran. Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost Býk je znamení , které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým vnitřním zdrojům - Jedinou skutečnou jistotu můžeme najít v sobě sama, ve svých schopnostech a talentech. To, zda se budeme cítit v bezpečí a klidu závisí totiž na tom, jakým způsobem uvažujeme, na našem mentálním nastavení, na úhel pohledu, kterým se díváme na svět. Aktuálně planeta, která souvisí s naším způsobem uvažování (Merkur) je retrográdní a také se nachází ve znamení Býka. Ve fázi, během níž je Merkur retrográdní je ideální zaměřit pozornost do svého nitra a tam hledat odpovědi na své otázky. 15.5. se Merkur opět vydává přímým směrem a naše pozornost se opět bude moci více zaměřit na komunikaci s vnějším světem, V období v němž Merkur prochází znamením Býka se naše mysl se zaměří na praktické záležitosti, mysl se zklidní. Merkur v Býku symbolizuje zdravý lidský rozum. Vyjadřuje se jednoduše a informace předává uvolněně, plynule, bez vytváření bloků. Informace předává co nejnázorněji a nejlogičtěji. Je praktický a pragmatický. Má zájem o umění, rozumí financím a materiálnímu světu. Rozhoduje se pomaleji a když už se rozhodne nechce měnit názory. Ideje jež vyznává jsou hluboce zakořeněné. K naučení se nových věcí potřebuje svůj vlastní čas – učí se pomaleji. Rád se učí postupně -systematicky a krok za krokem. Je svou podstatou stoik. Je velmi důkladný a stálý je obdařen praktickou inteligencí. Myšlení se ubírá osvědčenými a známými cestami a koncepcemi. Vyhýbá se mnohosti a nejraději vše buduje na jedné jediné základní tezi. Je výrazně tvrdohlavý

K pocitu klidu a pohody pomáhá pobyt v přírodě, péče o své tělo, vychutnávání si života všemi smysly i kontakt s milovanými lidmi.

Co se týče Býka tak 19.5. v 17h53 nastává novoluní ve znamení Býka. Slunce a Luna se spojují v konjunkci na 29°Býka a vytváří harmonický sextil na Mars v Raku a Neptun v Rybách.

Tématem  novoluní v Býku je finanční a materiální hojnost, životní radost a schopnost si užít život všemi smysly. Máme ve svém životě dostatečnou hojnost? Pokud ne, co nám brání si ji do života přitáhnout? Většinou je příčinou nedůvěra ve vlastní schopnosti, či negativní mentální vzorec typu “naše rodina byla vždy chudá” apod. Nyní můžeme pomocí různých terapií tyto případné negativní vzorce “přenastavit”. Každý člověk má určité dary a talenty – a jejich rozvíjením je schopen dosáhnout příjemné finanční zabezpečení. Pokud nás to, co děláme naplňuje radostí, tak k sobě přitahujeme hojnost. Téma hojnosti souvisí i s Jupiterem v Býku, který se aktuálně nachází na počátku Býka a je v napěťové a dynamické kvadratuře s Plutem ve Vodnáři. Nyní si můžeme uvědomit, čím vším si blokujeme oblast financí (ale také víry - Jupiter souvis i s vírou a důvěrou v život) a k tomuto všemu hluboce transformovat svůj přístup. Odmítnout veškerou manipulaci (jak vlastní manipulační vzorce, tak i manipulaci z vnějšího světa)

Tématem novu v Býku je také schopnost vnímat svět všemi smysly - uvědomujeme si své smysly? Vnímat život skrze chuť, hmat, sluch i zrak? Umíme si život “vychutnat”? Umíme se radovat ze svého těla? Nyní je vhodný čas ke všem smyslovým radovánkám.

Býk je znamení, které čerpá energii z přírody. Uprostřed přírody se nyní cítíme nejlépe.

Býci otevírají nové životní období . Když se podíváte do svého horoskopu narození, dům kam nov v Býku spadá, je oblastí, kde se otevírá nová příležitost.

Na fyzickém těle Býk koresponduje s krkem, štítnou žlázou, hlasivkami, krční páteří. O tyto části těla je nyní dobré pečovat.

A ještě jedno výrazné “Býčí téma” se v měsíci květnu otevírá - 16.5. vstupuje Jupiter na jeden rok do znamení Býka - Jupiter se nazývá planetou štěstí a í a Býk je znamením korespondující s materiálním světem, financemi, fyzickým tělem - nyní by se konečně v těchto oblastech mohla zlepšovat situace. Nesmíme však zapomínat, že skrze Býka prochází stále Uran, který přináší změny a nečekané situace. Kombinace Jupitera a Urana v Býku nám však může přinést nové, intuitivní nápady, jak v těchto oblastech svou situaci zlepšit - je však důležité nelpět na svých starých zvycích a návycích. Štěstí k nám bude přicházet, když se budeme dobře starat o své fyzické tělo - a to především díky přírodním prostředkům, protože Býk je znamení, které je spojeno s přírodou. Je třeba poslouchat své tělo - samo si řekne co potřebuje, je třeba užívat život skrze všechny smysly a radovat se z něho. Jupiter v Býku také zaměří naši pozornost k finanční a materiální situaci v našem životě a může přinést nové příležitosti - zejména Býkům a také dalším zemským znamením - Kozorohům a Pannám, a do určité míry i Rybám a Rakům jež se nacházejí v harmonickém sextilu vůči znamení Býka. Štíři (opoziční znamení vůči Býkovi), Vodnáři a Lvi (jež se nacházejí v dynamické kvadratuře vůči znamení Býka) by si v tomto roce měli dát pozor na přehánění a plýtvání vlastní energií i vlastními financemi

Na začátku měsíce 5.5. v 19h33 nastává úplněk ve Štíru. Úplněk znamená, že Luna (ve Štíru) se nachází v opozici na Slunce (v Býku). Čtyři stupně od Slunce se nachází Uran. Obě tělesa jsou v okamžiku úplňku v 7.domě spolu s retrográdním Merkurem v Býku. Úplněk je zaměřen na transformaci partnerských a mezilidských vztahů. Taktéž na transformaci pudů, sexuality a emocí. Také, jako vždy na ose Býk/Štír jde o transformaci strachu ze ztráty a nejistoty, transformaci přístupu k tomu co (si myslíme že) vlastníme a k tomu, co nám přináší pocit jistoty

Štír nás vede k vlastní vnitřní síle a odvaze, k tomu, co je v nás nezničitelné. Vede nás k tomu, že život můžeme prožít s vášní a intenzitou. Nebojí se hlubin ani temnoty. Touží prozkoumat to, co je skryté, tajemné a tabu. Opoziční Býk učí Štíra ovládat své hluboké (a leckdy nezvladatelné či sebedestruktivní) emoce. Vede ho k tomu, že život nemusí být vždy plný dramat, že se dá prožít i pokojně. Osa Býk/Štír nás vede k tomu, abychom se v životě neblokovali zbytečným strachem, nebáli se dát najevo svou vášeň a touhu, ale také k tomu, abychom úplně svým vášním nepodléhali a nenechali se jimi ovládat

Květnový úplněk prověří naše vztahy – pokud je vztah živý, plný lásky, vzájemné úcty a pochopení, ještě více se prohloubí. Pokud vztah funguje pouze na principu zvyku či závislosti může zaniknout. Nyní tedy můžeme zaměřit pozornost na kvalitu našich vztahů a transformovat je Venuše, která je “patronkou” našich vztahů je v Blíženích, v okamžiku úplňku se nachází v 8.domě (kterému Štír vládne) a je v harmonickém sextilu s Jupiterem v Beranu, v napěťové kvadratuře s Neptunem v Rybách a v kvinkunxu s Plutem ve Vodnáři (který je vládcem Štíra). Venuše v 8.domě poukazuje na to, že k tomu, aby byl vztah kvalitní, je potřeba harmonie v hodnotách, které vyznáváme (ať už se jedná o materiální či duchovní hodnoty). Také bychom měli zvážit, zda až příliš nespoléháme na to, že nás partner/ka finančně zabezpečí - jakákoli závislost ve vztahu není zdravá.

Štíři uzavírají jedno životní období.

Na fyzickém těle Štír ovládá pohlavní a vylučovací orgány - tato část těla je nyní citlivá a nedoporučuje se chirurgický zákrok v této části těla.

7.5. vstupuje Venuše - planety lásky, schopnosti milovat, ženství, krásy a tvořivosti - do vodního znamení Raka. Rak do oblasti vztahů přináší potřebu péče, touhu po zakořenění a touhu po “budování hnízda” Láska Venuše v Raku  je silně spjata s potřebou poskytovat a přijímat uspokojení a bezpečí. Láska, či nedostatek lásky, kterou přijala od své matky, silně ovlivňuje to, jak projevuje náklonnost, i to, nakolik ji potřebuje. Pokud si v raném věku nebyla jista mateřskou láskou, může mít tendenci slepě lpět na svých partnerech a nebo naopak, bude předstírat, že je k nim lhostejná. Pokud si však láskou své matky byla jistá, bude schopna vyrovnané něžné lásky a péče o svého milovaného. Jakýkoliv problém v rodinném životě v období dětství a dospívání má silný vliv na její milostný život v dospělém věku . Pocit, že je nepochopená a nemilovaná ji může plně ovládnout. Venuše v Raku je silně subjektivní- podvědomě se stále zabývá přijímáním lásky a může pak zapomínat na kvalitu a množství lásky, kterou skutečně dává. Vlastní pocity nejistoty ji napomáhají uvědomit si také nejistotu ostatních. Pokud v ranném věku Venuše v Raku dostala dostatek lásky je schopna milovat velice silně a mateřsky. Někdy to však s mateřskou péčí může natolik přehánět, že se partner ocitá v pozici dítěte a nikoli v pozici partnera. Nebo se naopak ona sama může chovat jako dítě a svého partnera vnímat jako rodiče. Někdy si také může partnera vyloženě “vysnít”, promítat na něho své představy o ideálním muži a pak je silně rozčarována, když partner se nechová dle jejích představ. Venuše v Raku touží po stabilním vztahu a stabilním rodinném zázemí. Je sentimentální, něžná, romantická, oddaná, ochranářská a citlivá vůči potřebám svých nejbližších a k atmosféře domova jako takového. Muž s Venuší v Raku hledá ženu s takovými vlastnostmi. Pro Raky nastává období lásky

Ve znamení Raka je i na začátku měsíce Mars, a v tuto dobu pro nás bude důležitá práce s našimi emocemi a také se budeme učit jak emoce ventilovat – jak ty pozitivní tak ty negativní. Např. Pokud nejsme schopni otevřeni vyjádřit nesouhlas s něčím, nebo třeba vnitřní hněv a dlouhodobě ho potlačujeme, může se to projevit na fyzickém těle v podobě žaludečních vředů atd. 20.5. vstupuje Mars do ohnivého znamení Lva:  Mars se nachází ve svém přirozeném živlu (oheň), takže je silný a optimistický. Nyní získáme to, co potřebujeme skrze tvůrčí energii a skrze důvěru v sebe sama. Ve Lvu se nachází aktuálně i Lilit, která “testuje” naši schopnost tvořit a vytahuje z podvědomí různé případné bloky v této oblasti. Nyní tyto bloky můžeme rozpustit.

Mars v ohnivém znamení Lva se může vyznačovat galantností, rytířským chováním a bojem o čest. Skutečná či domnělá nadřazenost ostatních může vyvolat vztek. Člověk s Marsem ve Lvu nemá rád, dává-li mu někdo najevo, že je bezvýznamný – právě pocit uražené hrdosti ho žene do bitvy. Je sportovně zdatný, rád se angažuje v boji za, či proti zemi či vládnoucím osobám. Mars ve Lvu je rozhodný a sebejistý – nebo alespoň navenek. Je pro něho rozhodující znát své místo a být schopen věci řídit. Rád exceluje. Je galantní a taktní milenec. Opačné pohlaví je pro něj tou nejpřitažlivější věcí na světě. Ve stresu může mít tendenci k vychloubání, klamům, či předstírání síly. Někteří lidé s tímto Marsem mohou být příliš hrdí na to, aby dali najevo vztek. Běžným projevem takového člověka je snadná urážlivost a pocit osobního napadání. Mívají problém zapomenout na jízlivý žert či poznámku. Ulpívavost tohoto Marse může mít za následek, že se tento člověk obtížně zbavuje svého vzteku. Eroticky ho přitahují kreativní osoby a ti, jež jsou něčemu oddáni celým svým srdcem. Má potřebu být hrdý na svého partnera/ku a chlubit se jím. Malomyslnost a průměrnost ho jednoznačně odpuzuje. Rád se považuje za vyjímečného člověka a přitahují ho vyjímeční lidé. Má rád humor i drama.

Silné stránky: optimista, suverén s velkými gesty. Pozitivní vztah k životu, své plány prosazuje s rozmachem. Hrdý, vášnivý, energický, důstojný, sebejistý, ctižádostivý, silná vůle, entuziasmus

Problémové stránky: egoistické, domýšlivé, panovačné jednání. Teatrální cholerik. Zvlášť citlivý na kritiku. Melodramatický, vlastnický, žárlivý, pokrytecký, nafoukaný, marnivý, zpupný, arogantní.

Rozhodování: sebevědomé a sebejisté. Rád by své záměry prosazoval s co nejmenšími komplikacemi a trvale přímo a ve velkém stylu. Ventily agresivity: jízda autem, elitní sporty. Sexualita: sebevědomá, věnuje se jí s potěšením a ovládán pudy, někdy mu jde hlavně o výkon. Vášnivý a žhavý milenec. Sympatie: být „uprostřed scény“, hrdost na partnera, respekt, vzrušení, čestnost. Antipatie: cítit se bezvýznamný, neelegantní partner, ponížení, ztráta kontroly, omezenost

Pro Lilit i Mars ve Lvu je důležitá  práce se srdečním centrem - důležité je zcela otevřít své srdce, otevřít se proudu lásky, srdečnosti a laskavosti. Zajímat se nejen o sebe sama (Lilit ve Lvu ve nás svádí k přílišné vztahovačnosti - vše si subjektivně vztahujeme k sobě a z toho vzniká nezdravá egocentričnost) - pokud se na život naučíme dívat i z pohledu jiných lidí, pokud si uvědomíme, že můžeme vlastní tvůrčí potenciál (který bývá u Lilit ve Lvu veliký) využít nejen pro své vlastní blaho, ale také pro blaho druhých lidí, dosáhneme vnitřní spokojenosti

21.5. v 9h09 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Blíženců a v tuto dobu je pro nás důležitá komunikace s druhými lidmi, učení se novým věcem, poznávání toho, co nás zajímá, krátké cesty, přátelské vztahy, svoboda pohybu a možnost svobodně vyjadřovat své názory

Saturn prochází znamení Ryb a my tak nyní můžeme a během následujících necelých tří let budeme moci uzavřít třicetiletý cyklus. Opět nám pomůže naše intuice, práce s imaginací, odpuštění, přijetí, puštění minulosti a bezpodmínečná láska. Ve znamení Ryb se nachází již několik let i jejich vládce - Neptun. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Pluto se 23.3. přesunul do znamení Vodnáře. V tomto roce zde bude nakrátko cca dva a půl měsíce, ale v roce 2024 se přesouvá do Vodnáře definitivně - v tomto znamení Pluto setrvá 20 let. Naposledy Pluto vstoupil do Vodnáře v roce 1777. Pluto hluboce transformuje oblast, které se dotýká. Když se podíváte do svého horoskopu narození, ve kterém domě máte znamení Vodnáře, tak tuto oblast můžete během následujících dvaceti let transformovat. Pokud máte planety na prvních stupních Vodnáře, tak jich se bude tato transformace také týká

Selena se nachází v ohnivém Beranovi a přináší vitalitu, energii, optimismus, originalitu, nadšení, duchovní iniciaci, odvahu. Selena v Beranu přináší energetické dary jimiž jsou: síla, smělost, odvahu , silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Selena v Beranu podporuje průkopníky, tvůrce života, vůdce.

Beranem také prochází Chiron a pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém, schopnost tvořit (svůj vlastní život), schopnost zasadit se o svá vlastní práva, vymanit se z podřízeného postavení.

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze - můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

Autor: Astrolog Věra Šourková
Zdroj: Astrologie a Numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě