Věra Šourková, Astro náhled na duben 2023

datum 31. 3. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Stoica Adrian´s Images, na webu Canva.com

Do 20.4. prochází Slunce ohnivým znamením Berana – jsme na startu nového astrologického roku.  Beranem stále prochází Jupiter, Chirona 16.4. vstupuje do Berana i Selena - nyní nám pomáhá zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní potenciál, samostatné a nezávislé jednání, schopnost tvořit (svůj vlastní život), schopnost zasadit se o svá vlastní práva, vymanit se z podřízeného postavení. 20.4. vstupuje Slunce do zemského znamení Býka a nastává období stabilizace, budování jistoty, zabezpečování sebe sama a užívání si života všemi smysly. Býkem však stále prochází Uran, který v záležitostech, které ovládá Býk (jistoty, finance, majetek, fyzické tělo schopnost tvořit, milovat, užívat si života,)  aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty.

3.4. vstoupí Merkur (planeta související s komunikací , intelektem a způsobem přemýšlením) do zemského znamení Býka a naše mysl se zaměří na praktické záležitosti, mysl se zklidní. Merkur v Býku symbolizuje zdravý lidský rozum. Vyjadřuje se jednoduše a informace předává uvolněně, plynule, bez vytváření bloků. Informace předává co nejnázorněji a nejlogičtěji. Je praktický a pragmatický. Má zájem o umění, rozumí financím a materiálnímu světu. Rozhoduje se pomaleji a když už se rozhodne nechce měnit názory. Ideje jež vyznává jsou hluboce zakořeněné. K naučení se nových věcí potřebuje svůj vlastní čas – učí se pomaleji. Rád se učí postupně -systematicky a krok za krokem. Je svou podstatou stoik. Je velmi důkladný a stálý je obdařen praktickou inteligencí. Myšlení se ubírá osvědčenými a známými cestami a koncepcemi. Vyhýbá se mnohosti a nejraději vše buduje na jedné jediné základní tezi. Je výrazně tvrdohlavý. 21.4. se Merkur obrací do retrográdníhopohybu – v této fází je ideální zaměřit pozornost do svého nitra a tam hledat odpovědi na své otázky

6.4. v 6h34 nastává úplněk ve znamení Vah. Úplněk znamená, že Slunce a Luna se nacházejí v opozici Slunce v Beranu, které je tedy v opozici na Lunu ve Vahách se v okamžiku úplňku nachází v konjunkci s Chironem a ještě ve volnější konjunkci s Jupiterem v Beranu. Chiron je jedním z vládců Vah spolu s Venuší - ta je aktuálně ve znamení Býka a v harmonickém sextilu se Saturnem v Rybách.

Úplněk ve znamení Vah otevírá téma harmonie a rovnováhy v našich životech a v partnerských vztazích. V období okolo úplňku je dobré se vědomě uvolňovat, zaměřovat pozornost na to, co náš těší a co nás naplňuje radostí. Chiron, který je v opozici na Lunu v Beranu a v konjunkci se Sluncem ve Vahách nám pomáhá uvědomit si a poléčit případná emocionální traumata a bloky, které nám brání ve vnitřním klidu a ve vyjadřování emocí. Co se týče partnerských vztahů můžeme se zamyslet nad tím, zda je skutečně náš vztah rovnoprávný - pokud jeden partner příliš utlačuje druhého partnera, ve vztahu nikdy nedosáhneme harmonie a rovnováhy. Můžete si se svým partnerem sednout a promluvit si o tom, jak se ve vztahu cítí, jestli má dostatečný prostor k vyjádření svých citů a názorů. Venuše, jeden z vládců znamení Vah je v zemském znamení Býka a nachází se v harmonickém sextilu se Saturnem v Rybách - může pomoci ke stabilizaci partnerského vztahu. Můžeme také vědomě pracovat na budování vnitřní harmonie – pokud panuje harmonie a klid uvnitř nás, budeme pražívat i harmonii ve vnějším světě

Citlivé jsou nyní orgány, které spadají po vládu znamení Vah, tedy: ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku, slinivka. Na těchto orgánech by neměly být prováděny žádné zákroky.

Váhy uzavírají jedno životní období.

11.4. vstupuje Venuše (která koresponduje s oblastí lásky, vztahů, tvořivosti, ženství a hodnot, který vyznáváme) do vzdušného znamení Blíženců a pro oblast lásky a vztahů bude nyní důležitá především komunikace. Venuše v Blížencích miluje především skrze komunikaci a intelekt - potřebuje tudíž s partnerem sdílet společné zájmy, touží rozšiřovat si ve vztahu duševní obzor. Nesnáší stagnaci, zajeté koleje, nudu. Má ráda verbální erotiku a vzruší ji pouze muž, se skvělým mozkem. Potřebuje vztah , který ji poskytne svobodu. Miluje společnost druhých lidí a ráda s partnerem vyráží do společnosti. Venuše v Blížencích je poměrně netrpělivá a musí dát lásce čas, aby se rozvinula. Pokud nezvládne svou netrpělivost často předčasně vztah opouští aniž by mu právě dala možnost k prohloubení. Potřebuje být s partnerem propojena na duševní rovině, nejen na tělesné. Blíženci jsou znamením duality a často řeší téma protikladu “bezpečí versus svoboda” a také protiklad toho, co si myslí, že chtějí a toho, co skutečně chtějí. Blíženci jsou natolik inteligentní znamení, že často žijí pouze skrze “hlavu”, skrze mysl a ztrácí kontakt se svými emocionálními potřebami. Venuše v Blížencích tudíž přitahuje do svého života to, co si skutečně přeje a bude se tedy setkávat s vlastním stínem (tím, co je nevědomé) nebo druhým Já. Venuše v Blížencích je přátelská, citově objektivní, společenská, půvabná a taktní. Muž s Venuší v Blížencích touží nalézt partnerku s právě těmito vlastnostmi.

16.4. vstupuje Selena na dalších sedm měsíců do ohnivého znamení Berana. Selena tzv. “Bílá Luna” přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité “odměny” za dobré skutky vykonané v minulosti.

Selenu v horoskopu narození lze prožívat na třech úrovních (stejně jako Lilit)

1.úroveň: člověk podporu Seleny nevnímá, ignoruje ji, necítí potřebu duchovně se vyvíjet

2.úroveň: člověk vnímá vliv Seleny, přijímá její inspiraci- avšak pouze na nevědomé a instinktivní rovině

3.úroveň: člověk vědomě vnímá vliv Seleny, aktivně pracuje na jejích tématech (znamení, dům), duchovně se vyvíjí, rozvíjí své “dobré” osobnostní stránky a vliv Seleny v jeho životě roste.

Selena v ohnivém Beranovi přináší vitalitu, energii, optimismus, originalitu, nadšení, duchovní iniciaci, odvahu. Selena v Beranu přináší  energetické dary jimiž jsou:  síla, smělost, odvahu , silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Selena v Beranu podporuje průkopníky, tvůrce života, vůdce.

Beranem prochází i Jupiter tzv. “planeta štěstí” - Víra Jupitera v Beranu spočívá na principu, že Život se o ty, kteří ho žijí, postará. Spontánní důvěra je silným rysem tohoto Jupitera. Když se věci nedaří, tato filozofie nám říká, že je toho ještě pořád mnoho před námi, že životní zásoby možností a zážitků jsou nevyčerpatelné. Jupiter v Beranu nachází pocity štěstí a smyslu v tom, že si může žít zcela dle svých potřeb a že mu lidově řečeno nikdo do života “nekecá” a vzpěčuje se jakémukoli “organizování” zvenčí. Je tu silná potřeba někam život nasměrovat, přicházejí nové nápady a impulzy

Beranem také prochází Chirona pomáhá nám léčit naše sebevědomí (uvědomění si sebe sama), sebedůvěru a odvahu žít si svůj život po svém, schopnost tvořit (svůj vlastní život), schopnost zasadit se o svá vlastní práva, vymanit se z podřízeného postavení.

20.4. v 6h12 nastává druhé novoluní ve znamení Berana v tomto roce –a to na samém konci Berana. Ano, opravdu máme druhý nov ve znamení Berana - první na samém počátku znamení byl v březnu a druhý (na konci znamení) v dubnu. Pouhých dvacet minut po Novu se Luna již přesouvá do znamení Býka a vytvoří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Plutem, který je na počátku Vodnáře. Slunce do Býka vstoupí necelé tři hodiny po novu a také vytvoří kvadraturu s Plutem. Toto novoluní je tedy jakousi přípravou na hlubokou transformaci a vnitřní posun

Tato transformace se dotýká jak vědomé, mužské, tvůrčí stránky osobnosti, základní identity (Slunce), tak nevědomé, emocionální, ženské, instinktivní části osobnosti (Luna). Transformovat můžeme důvěru v sebe sama, vědomí vlastní síly, odvahu, nezávislost (Beran) tak i pocit jistoty a stability (Býk). Je třeba vystoupit ze zaběhnutých kolejí, zvyků a návyků a vnést do svého života originální čerstvý vítr inspirace (Pluto je aktuálně na samém počátku Vodnáře). Pokud se nebudeme obávat změn, tak mohou přijít nové nápady jak se seberealizovat a jak vydělávat finance. Každopádně bychom ze svého života měli vypustit jakoukoli manipulaci, a ani se sebou nenechat manipulovat.

Tam, kam toto novoluní spadá v našem horoskopu narození (dům), tak v této oblasti se můžeme také zaměřit na transformaci a změnu úhlu pohledu

20.4. v 10h14 vstupuje Slunce do zemského Býka a nastává období stabilizace, budování jistoty, zabezpečování sebe sama a užívání si života všemi smysly. 20.4. Slunce v Býku vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu s Plutem ve Vodnáři a vše, co souvisí se znamením Býka (to, z čeho čerpáme pocit jistoty, oblast financí, náš vztah k fyzickému tělu) projde určitou konfrontací. Pluto ve Vodnáři se bude snažit vyvést náš život ze zajetých kolejí, z toho, co již není funkční a pouze stagnuje. 24.4. se Slunce v Býku spojuje v konjunkci s Dračí hlavou (Severní lunární uzel) a my můžeme učinit rozhodnutí, která budou důležitá pro naši budoucnost. 25.4. Slunce uzavírá harmonický sextil se Saturnem v Rybách a  umožňuje tak nahlédnout na sebe sama střízlivým okem a vnést do našeho života určitou stabilizaci

Býkem  stále prochází Uran. Uran je archetypem změn, je to revolucionář toužící po svobodě, je zaměřen na budoucnost a nyní prochází znamením Býka. Býk je znamení , které úzce souvisí s hmotou, fyzičnem, fyzickým tělem, přírodou, s majetkem, financemi, s budováním jistoty a stability. Do této oblasti vstupuje Uran, jež zde aktivuje “revoluci”, a změny pro to, abychom se mohli nadále vyvíjet . Je čas na převzetí zodpovědnosti za sebe sama a překonat všechny nejistoty a strachy , které v sobě objevíte. Spoléhejte sami na sebe, na své kvality a na své vlastní hodnoty. Obraťte se ke svým vnitřním zdrojům

Mars prochází znamením Raka a v tuto dobu pro nás bude důležitá práce s našimi emocemi a také se budeme učit jak emoce ventilovat – jak ty pozitivní tak ty negativní. Např. Pokud nejsme schopni otevřeni vyjádřit nesouhlas s něčím, nebo třeba vnitřní hněv a dlouhodobě ho potlačujeme, může se to projevit na fyzickém těle v podobě žaludečních vředů atd. Pozornost a energie je zaměřena především na soukromý život, rodinu, rodnou zemi

Saturn prochází znamení Ryb a my tak nyní  můžeme a během následujících necelých tří let budeme moci uzavřít třicetiletý cyklus. Opět nám pomůže naše intuice, práce s imaginací, odpuštění, přijetí, puštění minulosti a bezpodmínečná láska. Ve znamení Ryb se nachází již několik let i jejich vládce - Neptun. Nyní můžeme rozvíjet svůj soucit, intuici, empatii, imaginaci. Štěstí a pocit spokojenosti nacházíme v plném prožití přítomného okamžiku, uprostřed přírody a v činnostech jako je meditace, modlitba či léčení vlastní duše.

Pluto se 23.3. přesunul do znamení Vodnáře. V tomto roce zde bude nakrátko cca dva a půl měsíce, ale v roce 2024 se přesouvá do Vodnáře definitivně - v tomto znamení Pluto setrvá 20 let. Naposledy Pluto vstoupil do Vodnáře v roce 1777. Pluto hluboce transformuje oblast, které se dotýká. Když se podíváte do svého horoskopu narození, ve kterém domě máte znamení Vodnáře, tak tuto oblast můžete během následujících dvaceti let transformovat. Pokud máte planety na prvních stupních Vodnáře, tak jich se bude tato transformace také týka

Lilit prochází ohnivým znamením Lva. Lilit poukazuje na stínové aspekty nás samotných, věci, které v každodenním životě popíráme a potlačujeme.

Nyní Lilit může odkrýt to, jak máme zpracované (či nezpracované) své ego, zda jsme propojeni se svým Já, jak dalece máme vytvořenou vlastní identitu, jaký máme vztah s otcem (mužskými autoritami), jak dalece jsme schopni tvořit (svůj život) a jak dalece jsme schopni rozvíjet vlastní potenciál a talenty. Nyní máme 9 měsíců k tomu, abychom se vědomě vyrovnali se vztahem s otcem a se vztahem vůči mužství- muži mohou navázat kontakt se svou mužskou podstatou, aniž by se museli stavět do pozice diktátora a ženy si mohou uvědomit, že jsou “královnami” i bez ovládání a manipulace s mužstvím.

Důležitá je práce se srdečním centrem - důležité je zcela otevřít své srdce, otevřít se proudu lásky, srdečnosti a laskavosti. Zajímat se nejen o sebe sama (Lilit ve Lvu ve nás svádí k přílišné vztahovačnosti - vše si subjektivně vztahujeme k sobě a z toho vzniká nezdravá egocentričnost) - pokud se na život naučíme dívat i z pohledu jiných lidí, pokud si uvědomíme, že můžeme vlastní tvůrčí potenciál (který bývá u Lilit ve Lvu veliký) využít nejen pro své vlastní blaho, ale také pro blaho druhých lidí, dosáhneme vnitřní spokojenosti

Lilit ve Lvu nás konfrontuje s tím, že i když máme ve hmotném světě vše, po čem toužíme - tak tyto materiální statky nás uspokojí pouze na chvíli, ale skutečné vnitřní uspokojení nepřináší. Vnitřní spokojenost , klid a pocity štěstí nám přináší pouze napojení se na vysoké duchovní světy, ideály - víra však musí být prožívána opravdově a srdcem. Důležité je také propojení se sebou samým - s vlastní podstatou.

Děkuji za vaše pozitivní ohlasy na texty, které zveřejňuji ve svém volném čase - a jak praví jedno moudré rčení -vydaná a přijetá energie má být v rovnováze - můžete tuto mou činnost podpořit libovolnou částkou zaslanou na účet 1746204063/0800 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce - Děkuji Vám

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: astrologie-a-numerologie

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě