14. června - Mezinárodní den STOP přepravě zvířat

datum 12. 6. 2024
autor a zdroj obrázku: ©Peter Schaefer, Getty Images na webu canva.com

Mezinárodní den STOP přepravě zvířat, jež připadá na 14. června, připomíná utrpení milionů zvířat na celém světě, převážených často v nevyhovujících a krutých podmínkách. Představuje příležitost, jak dát zvířatům přepravovaným na dlouhé vzdálenosti tolik potřebný hlas.

Datum 14. června bylo zvoleno pro Mezinárodní den STOP přepravě zvířat jako připomínka tragédie při vývozu živých zvířat, ke které došlo ve stejný den v roce 2015, kdy během dlouhé cesty po moři z Rumunska do Somálska tragicky zahynulo 13 000 ovcí. Během cesty uhynuly tisíce ovcí na dehydrataci, hlad a vyčerpání. 

U příležitosti tohoto mezinárodního dne lidé z celé Evropy posílají digitální pohlednice ministrům zemědělství EU, včetně Zdeňka Nekuly, jménem milionů zvířat trpících při dálkové přepravě za hranice EU a vyzývají je, aby podpořili zákaz tohoto krutého obchodu. 

Každý rok jsou miliony zvířat po celém světě přepravovány na tisíce kilometrů - po souši, po moři či letecky - na porážku nebo výkrm. Během těchto cest nesmírně trpí v důsledku stresu, vyčerpání, přehřátí a zranění. Mnohá z těchto zvířat jsou ovce a telata. Jsou převážena ve stísněných podmínkách bez dostatku krmiva a vody a na konci cesty je často čeká brutální porážka bez omráčení. Stejný způsob porážky většinou podstoupí i zvířata, která jsou exportována do zemí mimo EU na výkrm. Takový osud stihne každoročně také tisíce zvířat vyvážených z České republiky např. do Turecka, Libye či Libanonu.

V lednu 2023 se Francie, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko veřejně postavily proti progresivním opatřením, jejichž cílem je zakázat nebo omezit některé druhy přepravy živých zvířat. Od té doby se k nim přidaly Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie a Polsko. Německo a Lucembursko však již zakázaly vývoz živých zvířat na porážku do zemí mimo EU a spolu s Nizozemskem, Švédskem, Belgií a Dánskem podporují zákaz této kruté a zbytečné praxe v celé EU.

Export živých zvířat omezují i dalších země světa. Nový Zéland zavedl zákaz vývozu živých ovcí po moři, který vstoupil v platnost letos v dubnu. Australská vláda se nedávno zavázala k postupnému ukončení vývozu živých ovcí. Také brazilský federální soud v dubnu rozhodl, že se z přístavů této země nesmí vyvážet žádná živá zvířata, protože uznal, že zvířata jsou cítící bytosti a že jejich welfare (životní pohoda) během dlouhých námořních cest je velmi špatný. 

V lednu 2022 předala mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) spolu s dalšími nevládními organizacemi Four Paws, WeMove a Animals International europoslankyni Tilly Metz, která předsedá vyšetřovacímu výboru EU pro ochranu zvířat během přepravy (ANIT), společnou petici s více než 900 000 podpisy. Petice vyzývá k zákazu exportu živých zvířat a ke zlepšení ochrany zvířat během přepravy. V květnu CIWF také předal zástupci švédského předsednictví EU obří pohlednici zobrazující utrpení zvířat při přepravě se vzkazem od občanů EU vyzývajícím k ukončení tohoto krutého zacházení se zvířaty.

Nedávno zveřejněná zpráva Evropského účetního dvora EU dospěla k závěru, že přeprava je pro zvířata vždy zdrojem stresu a že hnací silou obchodu jsou peníze. Zjistila také, že obchodníci často posílají zvířata na porážku do zemí, kde to stojí nejméně a kde jsou právní předpisy nejmírnější, i když jsou tyto země mnohem vzdálenější.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko uvedla: ,,Když víme, že zvířata, jako jsou telata, ovce a prasata, jsou vnímavé bytosti, které cítí bolest a strach, je naprosto nehumánní nechat je převážet stovky a často i tisíce kilometrů na porážku nebo výkrm v příšerných podmínkách. To musí skončit. 

Evropská komise v rámci revize právních předpisů o welfare zvířat navrhuje zásadní zlepšení stávajících pravidel přepravy a také zákaz vývozu živých zvířat. 94 %* evropských občanů tento zákaz podporuje. Musíme tedy zajistit, aby ministři zemědělství v EU své občany vyslyšeli a nepodlehli mocné zemědělské lobby, které jde hlavně o zisk. 

Děkujeme našim partnerským organizacím a všem soucitným lidem, kteří dnes společně s námi vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a další ministry v EU, aby pomohli prosadit, že tenhle krutý a zbytečný obchod se živými zvířaty jednou provždy skončí."

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě