11:11, 22:22, 03:03 – Proč vidím opakovaně stejná čísla? Otázky a odpovědi

datum 4. 11. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Kaboompics .com, Pexels na webu Canva.com

Proč vidím opakovaně stejná čísla, když se podívám na hodinky?  

Tuto otázku se lidi ptají poměrně často, protože tato znamení dostává opravdu hodně lidí a nyní je zrovna období, kdy zřejmě aktivita průvodců roste, tak jsem si řekl, že je čas napsat na toto téma článek. 

Jestli Vaši průvodci cítí, že vám je potřeba něco sdělit, začnou využívat způsoby, které budete vnímat jako vysoce nepravděpodobné v rámci běžné reality – vidíte za den pětkrát žirafu, několikrát zakopnete na rovném chodníku, celý den vám padají věci z rukou, atd. Jedním z častých způsobů je i to, že vidíte velmi často stejná čísla – na domech, na SPZ, nebo na hodinách – 11:11, 22:22, 3:14. 12:34… 

Je to mnohokrát diskutovaný případ mezi lidmi ve fázi Transformace, ale není to pravidlem, objevuje se to i u lidí, kteří jsou ještě před duchovní transformací, již po ní, nebo jen řeší nějakou “životní lekci”. Měl jsem taky období, kdy jsem se probudil ze spánku a na hodinách bylo vždy 2:15 nebo 3:14 – a nevěděl jsem, co s tím. Je to vlastně jeden ze základních způsobů, jak začít pracovat s jasnovidností, schopnosti komunikovat, přijímat informace z nefyzických zdrojů. 

Samozřejmě jsem si koupil knihu na toto téma od Doreen Virtue – Andělská čísla, ale po nějaké době jsem si uvědomil, že je to spíše jen nějaká motivační kniha a měl jsem pocit, že mi nic o významech neříká. Jakýkoli význam téměř kteréhokoliv čísla v knize byl – všechno je skvělé, všichni jsme skvělí, všichni nás milují a pomáhají nám. Samozřejmě mě vždycky potěší, když se na to kouknu, ale nemá to pro mě žádnou informační hodnotu.

Snažil jsem se proto zjistit, kdo mi chce něco tímto způsobem sdělit a co konkrétně. Po několika otázkách a odpovědích směrem ke svým průvodcům, jsem se dozvěděl, že je to signál od strážné bytosti, kterou všichni máme. Dokáže nás přimět podívat se na hodiny vkonkrétní dobu ve dne, ale i abychom se  v noci probudili přesně v nějakou dobu. A ty kombinace čísel něco znamenají. Otázka za milión ale byla – co přesně? A tak jsem se začal ptát a sbírat odpovědi. Byl to dlouhý běh, ale tady je výsledek:

První případ, kterého si každý všimne nejdříve, jsou speciální, hezké kombinace čísel – 11:11, 22:22, 12:34, 0:00 atd. Bylo mi řečeno, že je to míněno jako dotek od Boha. Je to náznak, že vaši průvodci, vyšší duchovní bytosti s pomocí Absolutna pracují s vašimi bloky, problémy, které se již dají rozpustit – s problémy, které jste překonali, pochopili, přežili a je čas vyčistit zbytky zátěže a vás tím upravit do lepšího, normálnějšího stavu. Proto radím se na chvíli zastavit a zkusit vnímat, prociťovat, co se s vámi děje. Tímto způsobem spolupracujete, zlepšujete proces. Někdy můžete pociťovat příznaky jako při určitých čisticích technikách – např. závratě, ale v mém případě to nikdy netrvalo déle než několik sekund.

Když se podíváte na hodinky a uvidíte jiný čas, který se opakuje, důležitý není samotný čas, ale součet čísel. Když se tedy „náhodně“ podíváte na hodiny, nebo se v noci probudíte, spočítejte číslice. Ne jako v numerologii (až po jedno číslo) – stačí sečíst všechny jednotlivé číslice. Pokud máte analogové hodinky, použijte 24 hodinový systém, jinak počítejte číslice, které vidíte. Bude to trvat asi vteřinu, takže by to neměl být až takový problém. Pokud se nějaké výsledné, sečtené číslo opakuje, je to znamení, že vám váš “anděl strážný” chce něco říct o vaší situaci.

Tento výsledek může být matematicky mezi 1 a 24 (0:00 jsem již zmínil dříve). Abych výsledky aspoň částečně vyčistil, osobně beru v úvahu pouze čísla, která se opakují po krátkém čase aspoň dvakrát nebo třikrát – je to pro mne minimální opakování, abych to počítal jako signál… Navíc jsem si vytvořil graf Gaussova rozdělení součtových čísel během dne, a jelikož nejpravděpodobněji  čísla během dne jsou od 11 do 14, tak když je součtové číslo v rámci tohohle rozpětí, beru ho v úvahu, až když se opakuje minimálně třikrát nebo čtyřikrát.

Důležitou součástí takovéto komunikace je interpretace čísel. V této oblasti můžete být kreativní a přiřadit jednotlivým číslům nějaký význam, ale měli byste kromě pozitivních významů přiřadit i negativní – buď pro každé číslo i pozitivní i negativní, nebo přibližně polovině přiřadit negativní význam. Je to na vás. V tomto článku popíšu, co v rámci komunikace přišlo mě a co jsem pak léta v průběhu svojí základní i mistrovské transformace používal.

 Když jsem se na významy zeptal, dostal jsem vizuální indicii obrázek tarotových karet – skupinu Velké Arkány. Takže jsem si našel informace o Velké arkáně a studoval.  Samozřejmě existuje běžný výklad těchto karet, který by nám pomohl získat základní představu, ale pokud máte jasnozřivé schopnosti nebo jste se již naučili komunikovat (základy popíšu později v samostatném minikurzu), je lepší přímo požádat anděla strážného nebo své průvodce o přesnější význam signálu – co přesně chtějí říci. Jestli tu schopnost nemáte, klidně použijte informace co jsem dostal já – je to inspirováno základní interpretací, ale přizpůsobeno procesu Transformace jednotlivými vnuknutími a komunikací během těch let mého Vzestupu. Vaši průvodci se přizpůsobí.  

Dobře, nyní k seznamu čísel a jejich významů:

1.  Kouzelník – Můžete udělat víc pro sebe v neduchovní oblasti. Naplánujte si vyšší vnější cíle, přemýšlejte a získáte lepší nápady, které vás povedou tam, kam chcete jít. Příliš se orientujete na vnitřek, duchovno, orientujte se spíš na budování spodní části Maslowovy pyramidy.

2. Velekněžka – Pokud něco hledáte, snažte se více a najdete. Pracujte více na sobě – zvyšte si svoje vnitřní cíle, teď je čas orientovat se více na duchovno, svůj rozvoj v této oblasti. Přes vaši snahu dosahovat úspěchy ega, nebo hromadit bohatství, možná zjistíte, že váš život a lidé kolem jsou tím největším pokladem, jaký jste kdy mohli najít. Respektujte život a lidi.

3. Císařovna – Udržujte rovnováhu mezi fyzickým a duchovním. Askeze je sice hezká věc, ale v této fázi pro vás není nejlepší. Udržujte rovnováhu a respektujte své tělo a hmotný svět. Na druhou stranu, nenechte se pohltit hmotným světem. 

4. Císař – Uvědomte si, že něco podobného, jako se stalo vám, nebo co se právě děje (a vy na to emočně reagujete), jste v minulosti udělali někomu jinému. Myslete na toho člověka a požádejte ho o odpuštění, alespoň v sobě, a také odpusťte zainteresovanému současnému člověku, alespoň v sobě. Může to být i opačný případ – uvědomte si, že to, co někomu nyní děláte, jste v minulosti zažili od někoho jiného. Pamatujte na to a odpusťte tomu člověku, alespoň v sobě, a požádejte o odpuštění, alespoň v sobě. Klidně použijte meditaci z našich stránek. Je to důležité zejména když jste blízko mistrovství, kdy se energie téměř okamžitě vrací „odesílateli“.

5 . Papež – Je čas pokračovat na revizi vašeho světonázoru. To neznamená, že byste měli odříkávat více Otčenášů, ale podívat se spíš na to, co váš současný světonázor nevysvětluje, ignoruje nebo jen dogmaticky určuje, a zajímat se o názory, které více vyjadřují to, jak momentálně vnímáte fungování světa kolem vás.

6. Milenci – Jste na křižovatce a je jen na vás, kterým směrem se vydáte. Nemůžete jet oběma směry, tak si vyberte jeden, nevracejte se zpět na křižovatku a nespekulujte, zda je lepší jiný směr. To vás nikam nedostane. Jestli se nedokážete pohnout, vyhledejte pomoc

7. Bojový vůz – Vyberte si, co teď opravdu chcete, a věnujte tomu svou energii. Pokud pracujete na mnoha polích, neuděláte velký pokrok. Lepší je vybrat si jednu aktivitu nebo dvě, intenzivně na nich pracovat – a dalším aktivitám se začít věnovat až poté, co dokončíte první. 

8.  Spravedlnost, rovnováha – Pozorujte, co ničí vaši rovnováhu, a zachovejte si nadhled, pohled shora v každé situaci. Nenechte se vtáhnout do zbytečných sporů a podobně, nesnažte se postavit na něčí stranu. Pracujte na vyřešení dualit které vás vtahují a ovládají, jestli to nedokážete, vyhledejte pomoc.

9. Poustevník – Pokud chcete postupovat rychle na duchovní cestě k vysokým cílům, jen velmi málo vašich přátel bude schopno držet krok s vaším pokrokem a odpadnou od vás. Na vrchole je osamělo.

10. Kolo štěstí – Označuje příchozí změnu. Pokud trpíme, což je v období vzestupu zcela normální, znamená to „vydrž, bude lépe“.  Zkus to znovu, ale jestli se ti opakuje neúspěch hledej příčinu – to, co ti má neúspěch říct, ale hledej příčinu v sobě. Na tohle občas potřebujete pomoc někoho, kdo se záseky pracuje, průvodce, nebo psychologa.

11. Síla – Uvědomte si, jak mocné jsou vaše myšlenky a jak jste silní. Přichází většinou v případě, že si lžete, jste v syndromu oběti, považujete se za bezmocné, ​​jako obyčejné  kolečko ve stroji, používané a zneužívané. Problém je jen ve vás, vašem poraženectví, nikdy nedostáváte úkoly silnější než jste.

12. Oběšenec – Díváte se na něco špatně, z nesprávného úhlu, který vám nepomáhá. Jste jako moucha, narážíte na sklo a snažíte se dostat ven, a neuvědomujete si, že další okno hned vedle je dokořán. Ustupte a podívejte se na Své úsilí shora, změňte přístup, a pokud už víte jak, změňte svou energii. Na tohle jsem potřeboval mnohokrát pomoc svého mistra, je to občas velmi těžké.

13.  Smrt – jste na hraně vnitřní proměny – bylo by vhodné změnit se zevnitř, změnit myšlení, dělat častěji nějakou očistnou meditaci. Toto je vážný signál, objevuje se když jste na hraně, kdy máte dvě možnosti – změnu sebe, nebo se to vyřeší samo – ale destruktivně pro vás. Doporučuji se obrátit na nějakého terapeuta nebo  průvodce a požádat o pomoc, většina by měla vnímat váš problém. Já například  učím meditaci s návštěvou vlastního chrámu ve městě andělů a mistry učím jak navštívit Nejvyšší Trůn, ale pomůže vám jakákoli meditace energetického čištění. 

14. Umírněnost – Je čas vyčkávat, hodnotit situaci, nebojovat, čekat, pozorovat a vnímat, co se děje. Pak využit příležitosti a jednat.

15. Ďábel – Má dva významy podle toho, který v nás více rezonuje. První je – informace, které dostáváte a věříte jim, jsou nepravdivé nebo manipulativní. Zkuste prozkoumat, co je skutečným zdrojem a kde je nepravda. Druhý význam – Použijte svou kreativitu a něco vytvořte, najděte si tvořivou činnost co vás baví a věnujte se jí.

16. Věž – Proměna zvenčí. Čas změn – iniciovaných prostředím, nikoli zevnitř – se blíží. Například se něco stane a změní to váš pohled na určitou věc, nebo na celý svět. Nemusí to být nutně katastrofa, jen je potřeba být vnímavý.

17. Hvězda – Víra, inspirace, chvíle zaslouženého odpočinku. Nesnažte se dělat nasilu a křečovitě věci v tuto chvíli, poodstupte, uvolněte se a pak po čase pokračujte – s lehkostí, s radostí a láskou. Věřte, že jdete správným směrem.

18. Měsíc – Připravte se, temná noc duše přichází (nebo její ekvivalent v jiných úrovních). To je aktuální, když se cítíme prázdní, zranění, zbití životem, sebelítostí, nikdo nás nemá rád atd. Je to taky jeden z vážných signálů, kdy mi bylo doporučeno navštívit průvodce. Přežijte noc a přestaňte se fixovat na minulost. Neúspěchy v minulosti měly svůj význam a důležitost, ale nyní je situace jiná, odrazte se ode dna a pracujte, zkuste to, nevzdávejte to. Nejdůležitější místo a čas je Tady a Teď.

19. Slunce – Všechno bude v pořádku. Ve světle zkušeností a pochopení minulosti plánujte svou budoucnost a zaměřte se na akce, které k ní směřují v současnosti. Naplňte se optimismem, radostí a láskou a vše půjde snadněji.

20. Úsudek – Zopakujte si věci a události, ve kterých stále cítíte, že trpíte, představte si aktéry a upřímně jim odpusťte, požádejte je o odpuštění nebo to prostě všechno přijměte tak, jak to je– a uzavřete kapitolu. Zbavte se těchto zátěží a pusťte se do práce. Klidně použijte meditaci z našich stránek

21.  Svět – Všechno je možné, vytváříte si svou vlastní realitu. Začněte tedy konečně vytvářet vědomé reality, nejen ty vytvořené vašimi nekontrolovanými, většinou destruktivními emocemi.

22. Koště –  Toto číslo nemá ve Velké Arkáně ekvivalent. Pracujte na čištění svých těl, pracujte s bytostmi, které jste vytvořili, případně s ochrannými sférami. Jestli nemáte představu, obraťte se na některého učitele meditací. Na tohle téma budu dělat kurz, do té doby to řeším přes konzultace, jelikož je potřebný vhled do příčin a na konkrétní entity, se kterými člověk potřebuje pracovat – je to velmi různorodé a složité téma.

23. Růže – Toto číslo nemá ve Velké Arkáně ekvivalent – jakýkoli dárek, který dostanete, je jako růže. Je krásný, voní, ale má i trny. Každý dárek má své dobré i špatné stránky. Naučte se je používat jako růže – radujte se z nich, používejte je a vyhýbejte se trnům. Jakýkoli dar, který dostanete je důležitý, a je tady proto aby vám usnadnil cestu – naučte se používat ho tak aby vás víc těšili květy a míň zraňovali trny.

24. ​​Integrita, Jin-Jang – Toto číslo nemá ve Velké Arkáně ekvivalent.  Uvědomte si, že jste celistvost, obsahující mužské i ženské typy energie, dobro a zlo, světlo a temnotu. Vy si vyberete, které z nich ukazujete vnějšímu světu, jak vás vnější svět vidí a jak svět vnímáte. Objevuje se když jste blízko mistrovství a potřebujete řešit dualitu muž/žena, nebo světlo/temnotu v sobě. Toto je těžká dualita, jestli vám to dlouho nejde vyřešit, obraťte se na nějakého terapeuta/mistra/průvodce…

Tak, to je ze základů všechno, přeji ať je váš proces duchovního růstu co nejméně bolestivý. 

Peter 

Rubrika “Otázky a odpovědi” je místem pro odpovědi na otázky, které dostávám z různých zdrojů a sice na ně v tom prostředí odpovím, ale cítím,  že tam  nebyl prostor na dostatečnou, v klidu promyšlenou a “konzultovanou” odpověď. 

Jestli cítíte, že se chcete na něco z duchovní nebo energetické oblasti zeptat, klidně nám napište na email [email protected] .  Já je přidám na seznam a když přijde na ně řada, odpovím.  Samozřejmě odpovědi jsou anonymní, bez uvedení jmen a spíš se budu snažit je zevšeobecňovat. 

Autor: chrysalis
Zdroj: chrysalis.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě