11.11: Krystalické světlo

datum 10. 11. 2023
autor a zdroj obrázku: ©janiecbros, Getty Images Signature na webu Canva.com

11.11. proudí na Zemi paprsky krystalického světla.

Buď pevně ukotven-a, zapusť kořeny, stůj rovně.

Tvou páteří proudí krystalické světlo. Uvolňují se okovy, obruče, uzlíky...

Spaluje je světelný transformační oheň. Tvá páteř září, krystalizuje...

Tvými čakrami proudí paprsky světla. Tvé čakry září, krystalizují...

Tvá těla naplňuje krystalické světlo. Tvá těla září, krystalizují...

Světlo proudí do buněk, do DNA. Tvé buňky září, krystalizují...

Tvou auru, energii, naplňuje světlo. Tvá aura září, krystalizuje...

Kolem Tebe i v Tobě se vytváří posvátná geometrie krystalicky-plazmatického světla. 

Je živá, pohybuje se...

Energie krystalického světla skrz Tebe proudí do Země. Planeta září, krystalizuje...

Srdce Země tepe krystalickým světlem. Světlo prostupuje planetou na povrch a dál.

Kolem ní a v ní se vytváří živá krystalicky-plazmatická-světelná posvátná geometrie. 

Pohybuje se...

Ty jsi zářícím krystalem, portálem, majákem světla. 

Jen buď a sviť...

Paprsky z Tebe tryskající se dotýkají srdcí dalších lidí. Aktivují, otvírají, uzdravují, ukotvují, inspirují...

Boží jiskra v srdcích září, plameny zažehává, krystalické světlo vyzařuje.

Ivona Antalii

Autor: Ivona Antalii
Zdroj: www.kliceksrdci.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě