10. ledna - Mezinárodní den tuleňů

datum 7. 1. 2024
autor a zdroj obrázku: ©Michel VIARD, Getty Images na webu canva.com

Tento mezinárodní den byl stanoven na den 10. ledna, čímž nám každoročně připomíná, že by nám nemělo být lhostejné, zda z naší planety do budoucna trvale vymizí některé druhy zvířat, které jsou ve velké míře ohroženy komerčním lovem. Již v roce 1946 celkem 17 tehdejších velrybářských států podepsalo ve Washingtonu Mezinárodní úmluvu o regulaci velrybářství a tuto úmluvu tehdy odsouhlasila i Česká republika.

Tuleň obecný je jedním z nejrozšířenějších druhů tuleňů. Obývá pobřežní vody severní polokoule, od mírného pásu až po polární oblasti, podle místa rozšíření je popsáno pět poddruhů. Tuleni jsou výbornými plavci, potápějí se do velkých hloubek. Jejich potravou jsou různé druhy ryb, sledi, tresky, huňáčci a další. Mají latentní (utajenou) březost a zajímavostí tohoto jediného druhu, tuleně obecného, je to, že mládě ztrácí novorozeneckou smáčivou srst již v těle matky, takže ji může krátce po porodu následovat do vody. Přesto, že stavy jsou poměrně vysoké, jsou i oni ohrožováni lidskou činností - nadměrným rybolovem (ztráta potravy), znečištěním pobřežních vod, globálním oteplováním a virovými chorobami.

Jsou chráněni m.j. i Úmluvou o zachování antarktických tuleňů (Convention for the Conservation of Antarctic Seals), což je směrnice, která je součástí Antarktického smluvního systému. Podepsána byla 1. června 1972, v účinnosti je od 11. března 1978.

Lachtan versus tuleň

Lachtani jihoafričtí se na rozdíl od tuleňů grónských, kteří se nejvíce zabíjejí pro kožešinu v Kanadě, nejsou ohroženi současně táním ledovců a jejich počty jsou prozatím dostatečně početné. Je ale otázkou, na jak dlouho to takto zůstane. Lachtan má na rozdíl od tuleňů ušní boltce a liší se i svým pohybem. Na souši používá boční ploutve, zatímco tuleni je neumějí dát do stran. Podobné je to i při pohybu ve vodě. Tuleni používají ocasní ploutve a těmi bočními jen kormidlují. Lachtan to má zase úplně naopak. Lachtan také spí na souši a tuleň naopak spí pod vodou.

Autor: EnviWeb
Zdroj: www.enviweb.cz

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě