Naropa je probuzenou bytostí z linie Sacha. Tato tradice existuje čistě za účelem osvícení všech bytostí. Naropa nabízí mnoho různých přístupů, které podporují naše probuzení. Když pobýváte v jeho přítomnosti, je tak snadné spočívat v čistém bytí.
Naropa nabízí v České republice satsangy, vipassanové retreaty a letní pobyty. Více informací naleznete na naropa.eu/cs/

Naropa is an awakened being from the Sacha lineage. This tradition exists purely for the purpose of enlightenment of all beings. Naropa offers many different aproaches, supporting our awakening. When being in his presence, it is so easy to rest in pure beingness.
Naropa offers in Czech republic satsangs, vipassana retreats and summer stays, For more info visit naropa.eu/en/