Dech je základem života, mezi nádechem a výdechem probíhá celý lidský život.