Malování je pro mě veliká relaxace, radost a poznávání sebe sama.

orestaart.cz – Obrazy malované na hedvábí