Vladimír Federman
Když se věda snoubí s duchovnem

views 0 datum 26. 1. 2018 délka 50:34

Epigenetika - revoluční objev možností našeho těla a mysli.

Lidská DNA je asi 2m dlouhý řetěz stočený do klubka o průměru okolo 6um. Pouze 1 - 2% z celkové délky nese informaci. Zbylých 98 % bylo považováno za nadbytečné.

Nedávné objevy ukázaly, že libovolnou, již specializovanou, buňku je možné "časově vrátit" do stavu, kdy tato buňka byla schopna dát vznik jakékoliv jiné buňce nebo ji zcela nahradit. Ve své podstatě to znamená, že tělo je za vhodných podmínek schopno totální regenerace a to včetně nárůstu již chybějících částí nebo totální regenerace částí a orgánů vážně poškozených. Informace o tom, co má kde narůst, není uložena v genech jak se dosud myslelo, ale v prostředí ( v informačním poli) - což je jen jiný název pro metafyzický termín aura. Nově se ukazuje, že DNA je jen jakýmsi základním seznamem proteinů a že tento seznam lze obohatit o dosud chybějící položky působením vnějšího prostředí. Působením zvuku a elektromagnetického pole lze aktivovat možnosti a kombinace, které dosud v lineární DNA nejsou. Mechanizmem je změna tvaru DNA a vznik smyček v tzv. "nadbytečné DNA", které následně dají vznik zcela novým kombinacím. To samé lze docílit pouze vnitřní technologií pomocí vhodných emocí a vhodného stavu mysli udržovaného po nezbytně nutnou dobu, neboťobojí jsou též pouze vibrace. Věda nyní potvrzuje prastaré poznání, které bylo dosud zesměšňováno a zpochybňováno.

Dr. Yamanaka a Dr. Gurdon obdrželi Nobelovu cenu v oborech lékařství a psychologie v roce 2012 za revoluční objev skutečnosti, že dospělé buňky mohou být přeprogramovány do původního pluripotentního (nediferencovaného) stavu. titul: DNA And Cell Reprogramming - Webinar, přednášející: Dr. Carlo Ventura

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=c7bxgkmDxaQ

titul: The truth and the nature of your DNA, přednášející: Bruce Lipton

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BL2IQYsQyVU

Cynematika: zvuk, který vytváří obraz a ve 3D pak tvar a hmotu.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lRFysSAxWxI

Obrázek z webu: http://www.cymascope.com/cyma_research/biology.html Trilobit a jeho cymatický vzor.

www.pravidlazivota.cz

 

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě