Epigenetika – revoluční objev možností našeho těla a mysli.

Lidská DNA je asi 2m dlouhý řetěz stočený do klubka o průměru okolo 6um. Pouze 1 – 2% z celkové délky nese informaci. Zbylých 98 % bylo považováno za nadbytečné.

Nedávné objevy ukázaly, že libovolnou, již specializovanou, buňku je možné “časově vrátit” do stavu, kdy tato buňka byla schopna dát vznik jakékoliv jiné buňce nebo ji zcela nahradit. Ve své podstatě to znamená, že tělo je za vhodných podmínek schopno totální regenerace a to včetně nárůstu již chybějících částí nebo totální regenerace částí a orgánů vážně poškozených. Informace o tom, co má kde narůst, není uložena v genech jak se dosud myslelo, ale v prostředí ( v informačním poli) – což je jen jiný název pro metafyzický termín aura. Nově se ukazuje, že DNA je jen jakýmsi základním seznamem proteinů a že tento seznam lze obohatit o dosud chybějící položky působením vnějšího prostředí. Působením zvuku a elektromagnetického pole lze aktivovat možnosti a kombinace, které dosud v lineární DNA nejsou. Mechanizmem je změna tvaru DNA a vznik smyček v tzv. “nadbytečné DNA”, které následně dají vznik zcela novým kombinacím. To samé lze docílit pouze vnitřní technologií pomocí vhodných emocí a vhodného stavu mysli udržovaného po nezbytně nutnou dobu, neboťobojí jsou též pouze vibrace. Věda nyní potvrzuje prastaré poznání, které bylo dosud zesměšňováno a zpochybňováno.

Dr. Yamanaka a Dr. Gurdon obdrželi Nobelovu cenu v oborech lékařství a psychologie v roce 2012 za revoluční objev skutečnosti, že dospělé buňky mohou být přeprogramovány do původního pluripotentního (nediferencovaného) stavu. titul: DNA And Cell Reprogramming – Webinar, přednášející: Dr. Carlo Ventura

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=c7bxgkmDxaQ

titul: The truth and the nature of your DNA, přednášející: Bruce Lipton

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BL2IQYsQyVU

Cynematika: zvuk, který vytváří obraz a ve 3D pak tvar a hmotu.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lRFysSAxWxI

Obrázek z webu: http://www.cymascope.com/cyma_research/biology.html Trilobit a jeho cymatický vzor.

www.pravidlazivota.cz

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě