Slunce v Raku

datum 19. 6. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

20.6. ve 22h51 vstupuje Slunce do vodního znamení Raka a nastává Letní slunovrat. Slunce se v Raku nachází do 22.7.. Během této doby se můžeme naladit na hlubší potřeby své Duše, také můžeme svou pozornost zaměřit na rodinu a domov, na soukromý život.

Rak klade důraz na domov, rodinu a minulost - důležitou zásadou je potřeba cítit se v bezpečí a silné nutkání někam patřit. Ti, kteří mají toto znamení silně obsazené, často nacházejí velkou zálibu v historii a někdy ve starožitnostech. Historie i rodina poskytují pocit spojitosti se vším, co v minulosti proběhlo. Pocit, že má daný jedinec nějakou minulost, mu poskytuje emocionální pocit bezpečí. Vědomí že patří do nějaké rodiny také poskytuje pocit bezpečí, protože důležitou úlohou rodinné jednotky je poskytnout mantinel proti vnějším nebezpečím.

Přestože je Rak základním znamením ,jeho způsob jak věci začínat, není přímý. Pohyb Raka bývá křivolaký úhybný a manévrující. Chůze do strany, nebo ústup do krunýře mohou být užitečným obranným opatřením, ale také to může být způsob jak se vyhýbat problémům se kterými je třeba se vypořádat. A jelikož má Rak veliká klepeta, kterými může pevně stisknout, když je potřeba, má i račí osobnost pevné sevření.

Nepřímý, jakoby boční pohyb spojovaný s tímto znamením může být způsob, jak řešit nesmělost a plachost. Blížit se bokem se může zdát snadnější než přímá konfrontace. Lidé s převahou planet v Raku mohou být defenzivní a opatrní, ale také mohou být velmi často velice vychytralí. Vychytralost, konzervativní postoj a tendence nic nepustit často vedou k obratnosti související s penězi a tím, co by se dalo nazvat dobrým hospodařením. Ruku v ruce s tímto také může kráčet hamižnost a lakomství.

Rak je známí svou obrazotvorností , vnímavostí a soucitnou chápavostí. Račí typ je velmi ochranitelský, nejen co se týče něj a rodiny, ale i své země. Rak bývá patriot. Lidé se zdůrazněným znamením Raka se často cítí ohrožení. Je mnoho způsobů, jak reagovat na předpokládanou hrozbu, ale obvyklou reakcí je zde nedůtklivost, rozmrzelost nebo urážlivost. Rak je náladovým znamením, ač je pozitivní, že bývá ve spojení s proměnlivou oblastí pocitů. Ať je to jakkoliv, může se projevovat velká citlivost vůči ignorování, ať domnělému nebo skutečnému.

Ochranitelská nátura a soucit jdou ruku v ruce se silným nutkáním pečovat, vyživovat, starat se. Planety v tomto znamení mohou být užitečné pro pečování o děti nebo o zahradu. Je zde také silný sklon k budování hnízda. Domov, hlavní útočiště a bezpečí, je pro Raka vším. Dům, kde se nachází některá planeta v Raku může odhalovat kde si jedinec vytváří domov.

Zatímco byli Blíženci (znamení předcházející Raku) v mnoha ohledech mladistvým a nevinným znamením dítětem, kteří se problémů života buď neděsili, nebo na ně zapomínali, Rak je znamením matky, která si je už z definice vždy vědoma nebezpečí a málo z toho, co se v životě děje, bere na lehkou váhu. Ti, kteří mají toto znamení silné, tedy mohou být náladoví, negativní a pesimističtí. Přesto je třeba dodat, že důležitou součástí Raka je humor, částečně proto, že smích zvyšuje pocit sounáležitosti. Teorie Aldouse Huxleyho a nepřátelství mezi členskými a nečlenskými skupinami může být relevantní při diskuzi o znamení Raka i při diskuzi o povaze humoru. Rak udělá pro svou skupinu cokoliv – vtipy jsou obvykle zaměřeny na lidi, kteří nejsou považováni za součást jeho skupiny. Proto je u Raka pravděpodobnější, že pro něj bude těžší přizpůsobit se cizincům a jinakosti.

Dalším klíčovým slovem je houževnatost, a opravdu, pokud si vzpomeneme na račí klepeta, bude nám jasné, že se jedná o nejhouževnatější, a potenciálně nejméně samostatné znamení. Pro Raka není snadné pustit se minulosti nebo rodinných příslušníků, nebo vlastně čehokoliv, co poskytuje jakoukoliv oporu. Rak se může držet lidí a také věcí, ať už jsou jakkoliv staré. U některých jedinců s tímto znamením může tendence lpět na lidech přerůst v majetnictví, dusivou náklonnost a nadměrné opečovávání.

Toto znamení se pojí s pamětí - ani ne tak s pamětí na fakta jako paměti na pocity, třeba co se stalo o dovolené před třiceti lety. Rak je sentimentálním znamením a někteří lidé, kteří v něm mají planety, budou mít tendenci sbírat a shromažďovat. Typicky račí typ nechce zapomínat na minulost, a nechce abyste na ni zapomínali ani vy. Nejenže se vás může držet a nepustit, může dokonce chtít, abyste se ho drželi i vy. Potřeba být užitečný je velmi silná a opět poskytuje pocit bezpečí. Co se týče houževnatosti, lidé, jejichž horoskopům dominuje toto znamení, pravděpodobně žijí statisticky nejdéle. A to i přes skutečnost, že nemoc zvaná rakovina má nepochybně s tímto znamením silné spojení. Lidé s planetami v Raku však nemusí panikařit (kořeny fyzických chorob mají původ ve zraněných emocích, či v určitých mentálních a rodových programech a lze s nimi takto pracovat). Je jen málo lidí, zvláště v západní společnosti, jejichž životů se tato nemoc nějak nedotkla. Oblast vašeho horoskopu, kam toto zvířetníkové znamení spadá, prostě ukazuje, skrze koho a kde se s ní setkáte. Nemoc byla pravděpodobně pojmenována po rakovi, kvůli tomu, jak se umí držet.

Na fyzickém těle pod znamení Raka spadají alespoň zčásti břicho, žlučník, zažívací orgány (ale ne střeva) a prsa. Měsíc jako vládce znamení může zvýšit náchylnost na nachlazení a nadprůměrnou citlivost vůči chladu a vlhku.

Planety v Raku - Každá planeta v Raku získává známky mateřskosti, pečovatelství nebo starostlivosti. V závislosti na planetě a domu, do kterého spadá, může pečovatelství zahrnovat to, co je dáváno nebo přijímáno od ostatních. Planety v Raku – dokonce i vnější planety (Uran, Neptun a Pluto) a také hrot domu Raka - vždy vyvolají něco ze zkušeností s jedincovou matkou, třebaže se obvykle nejedná o hlavní bod horoskopu, který ji popisuje. Planety v Raku poskytují informaci nejen o zkušenosti s naší biologickou matkou, ale také o zkušenosti se všemi ostatními, kteří se o člověka starali.

Rak na hrotu domu – ukazuje nám oblast života, ve kterých můžeme být ochranitelští a vyživující. Například Rak na hrotu osmého domu naznačuje pečování o peníze jiných lidí. Pokud je na hrotu šestého nebo desátého domu, naznačuje zaměstnání nebo kariéru zabývající se vyživováním, bezpečností nebo ochranou. Rak na hrotu sedmého domu ukazuje, že mateřskost se projeví v osobních vztazích. Pokud je na hrotu jedenáctého domu, možná nám poskytnou pocit domova a rodiny naši přátelé, možná se staráme o přátele, nebo se oni starají o nás.

Astrolog Věra Šourková

Zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson

Zdroj: astrologie-a-numerologie

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě