Slunce v Raku

views 443 datum 21. 6. 2021
21.6 v 5h32 vstupuje Slunce do vodního znamení Raka a setrvá v něm do 22.7.
Rak klade důraz na domov, rodinu a minulost- důležitou zásadou je potřeba cítit se v bezpečí a silné nutkání někam patřit. Ti, kteří mají toto znamení silně obsazené, často nalézají velkou zálibu v historii a někdy ve starožitnostech. Historie i rodina poskytují pocit spojitosti se vším, co v minulosti proběhlo. Pocit, že má daný jedinec nějakou minulost, mu poskytuje emocionální pocit bezpečí. Vědomí, že patří do nějaké rodiny, také poskytuje pocit bezpečí, protože důležitou úlohou rodinné jednotky je poskytnout mantinel proti vnějším nebezpečím.
Přestože je Rak základním znamením, jeho způsob , jak věci začínat, není přímý. Pohyb Raka bývá křivolaký, úhybný a manévrující. Chůze do strany nebo ústup do krunýře mohou být užitečným obranným opatřením, ale také to může být způsob, jak se vyhýbat problémům se kterými je třeba se vypořádat. A jelikož má Rak velká klepeta, kterými může pevně stisknout, když je potřeba, má i račí typ sevření.
Nepřímý, jakoby boční pohyb spojovaný s tímto znamením může být způsob, jak řešit nesmělost a plachost. Blížit se bokem se může zdát snadnější než přímá konfrontace. Lidé s převahou planet v Raku mohou být defenzivní a opatrní, ale také mohou často být velmi vychytralí. Vychytralost, konzervativní postoj a tendence nic nepustit často vedou k obratnosti související s penězi a tím, co by se dalo nazvat dobrým hospodařením. Ruku v ruce s tím však leckdy kráčí hamižnost a lakomství.
Rak je známý svou obrazotvorností, vnímavostí a soucitnou chápavostí. Račí typ je velmi ochranitelský, nejen co se týče něj a jeho rodiny, ale i své země. Rak bývá patriot. Lidé se zvýrazněným znamením Raka se nezřídka cítí snadno ohrožení. Je mnoho způsobů, jak reagovat na předpokládanou hrozbu, ale obvyklou reakcí je zde nedůtklivost, rozmrzelost nebo urážlivost. Rak je náladovým znamením, ač je pozitivní, že bývá ve spojení s proměnlivou oblastí pocitů. Ať je to jakkoliv, může se projevovat velká citlivost vůči ignorování, ať domnělému nebo skutečnému.
Ochranitelská nátura a soucit jdou ruku v ruce se silným nutkáním pečovat, vyživovat, starat se. Planety v tomto znamení mohou být užitečné pro pečování o děti nebo o zahradu. A objevuje se zde také silný sklon k budování hnízda. Domov, hlavní útočiště a bezpečí, je pro Raka vším. Dům, kde se nachází některá planeta v Raku, může odhalovat, kde si jedinec vytváří domov.
Zatímco byli Blíženci v mnoha ohledech mladistvým a nevinným znamením dítěte, kteří se problémů života buď neděsili, nebo na ně zapomínali, Rak je znamením matky, která si je už z definice vždy vědoma nebezpečí a málo z toho, co se v životě děje, bere na lehkou váhu. Ti, kteří mají toto znamení silné, tedy mohou být náladoví, negativní a pesimističtí. Přesto je třeba dodat, že důležitou součástí Raka je humor, částečně proto, že smích zvyšuje pocit sounáležitosti
Dalším klíčovým slovem je houževnatost, a opravdu, pokud si vzpomenete na račí klepeta, bude vám jasné, že se jedná o nejhouževnatější, ale také o potenciálně nejméně samostatné znamení. Pro Raka není snadné pustit se minulosti nebo rodinných příslušníků nebo vlastně čehokoliv, co poskytuje jakoukoliv oporu. Rak se může držet lidí a také věcí , ať už jsou jakkoli staré. U některých jedinců s tímto znamením může tendence lpět na lidech přerůst v majetnictví, dusivou náklonnost a nadměrné opečovávání.
Toto znamení se pojí s pamětí - ani ne tak s pamětí na fakta jako s pamětí na pocity, třeba co se stalo na dovolené před třiceti lety. Rak je sentimentálním znamením, a někteří lidé, kteří v něm mají planety, budou mít tendenci sbírat a shromažďovat. Typicky račí typ nechce zapomínat na minulost a nechce, abyste na ni zapomínali i vy. Nejenže se vás může držet a nepustit, může dokonce chtít, abyste se ho drželi i vy. Potřeba být užitečný je velice silná a opět poskytuje pocit bezpečí
Každá planeta v Raku získá znaky mateřskosti, pečovatelství a starostlivosti. V závislosti na planetě a domu, do kterého spadá, může pečovatelství zahrnovat to, co je dáváno nebo přijímáno od ostatních. Planety v Raku – dokonce i vnější planety (a hrot domu Raka)- vždy vyvolají něco ze zkušenosti s jedincovou matkou, třebaže se obvykle nejedná o hlavní bod horoskopu, který ji popisuje. Planety v Raku poskytují informaci nejen o zkušenosti s naší biologickou matkou, ale také o zkušenosti se všemi ostatními, kteří se o jedince starali
Rak na hrotu domu nám ukazuje oblasti života, ve kterých můžeme být ochranitelští a vyživující. Např.Rak na hrotu osmého domu naznačuje pečování o peníze jiných lidí. Pokud je na hrotu šestého nebo desátého domu, naznačuje zaměstnání nebo kariéru zabývající se vyživováním, bezpečností nebo ochranou . Rak na hrotu sedmého domu ukazuje, že mateřskost se projeví v osobních vztazích. Pokud je na hrotu jedenáctého domu, možná nám poskytnou pocit domova a rodiny naši přátelé, možná se staráme o naše přátele nebo oni se starají o nás
(zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinsonová )
https://www.facebook.com/astrologverasourkova/
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021