Slunce v Beranu

datum 20. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com
20.3. v 10h38 vstupuje slunce do ohnivého znamení Berana a setrvá v něm do 19.4. Začíná jaro a nový astrologický rok.
Jako první znamení zvěrokruhu se Beran zabývá novými začátky. Být první je významnou složkou mnoha psychologických vlastností tohoto znamení stejně jako jeho zranitelnost a naivita.
Průkopníci mají odvahu vydat se do neznáma. Avšak dělat věci poprvé (nebo, jelikož se nikdy nezeptají, věřit, že jsou první) obvykle znamená, že je člověk špatně připravený. Není divu, že je znamení Berana spojováno s povahovými rysy jako horlivost, nadšení, nevyzrálost, naivita a také prudkost, ztřeštěnost a bezstarostnost. To jsou vlastnosti, které provázejí mládí, vitalitu a průkopnického ducha. Všechny mýtické příběhy o hrdinech a rytířích na bílých koních zachraňující dámy v nesnázích mají beranovský nádech. K tomu je třeba dodat, že planety v Beranu mohou představovat buď zachránce nebo zachráněného, a nemusí jít nutně o roli pohlaví.
Beran potřebuje akci, je činorodým znamením, není jeho stylem nečinně vysedávat a čekat až se něco stane. Beran se k životu stav čelem. Být oddán nějaké věci probouzí v tomto znamení to nejlepší - něco či někoho, za co se dá bojovat, nebo alespoň mít co dělat. Beran je dobrý v situacích, které vyžadují rychlé rozhodování nebo řešení problémů. Ideální je také vše, co vypadá jako dobývání. Na druhou stranu činnosti, které vyžadují rozmysl, pochybnosti nebo kompromis, budou často mimo možnosti typického Berana.
Beran se může projevovat arogancí, vznětlivostí, netrpělivostí a někdy i nedbalostí, ale vitalita a entusiasmus tohoto znamení může ostatní významně podnítit k činnosti. Planety v Beranu často také podněcují k činnosti jiné části horoskopu. Na druhou stranu ti, co s tímto znamením silně rezonují, mohou být příliš sobečtí a oportunističtí a často zdánlivě naivní způsob, jakým se tlačí vpřed, může být nespolečenský a může urazit jemnější povahy.
Beran se může projevovat arogancí, vznětlivostí, netrpělivostí a někdy i nedbalostí, ale vitalita a entusiasmus tohoto znamení může ostatní významně podnítit k činnosti. Planety v Beranu často také podněcují k činnosti jiné části horoskopu. Na druhou stranu ti, co s tímto znamením silně rezonují, mohou být příliš sobečtí a oportunističtí a často zdánlivě naivní způsob, jakým se tlačí vpřed, může urazit jemnější povahy.
Beran je čestný a ve svém jednání přímý - žádné chození kolem horké kaše. Pro silně beranovskou osobnost nemusí být snadné vidět jiný úhel pohledu - pro takové lidi není spolupráce lehká, ale skutečná slabost tohoto znamení pochází z neschopnosti oddělit sebe od toho, co se děje, a tak se projevuje sklon brát si vše osobně.
Slunce a Luna v Beranu jsou často obviňovány (někdy zcela oprávněně) z toho, že jsou panovační, ale toto znamení ve skutečnosti neprahne po moci nebo vůdcovství jen kvůli němu samému. Beran má prostě vlastní motivaci a nepotřebuje nebo nehledá souhlas, povolení či spolupráci ostatních. Pro planety v Beranu je typické dělat věci podle sebe, což znamená nebýt nikým svazován nebo spoután, a to dokonce ani energiemi popsanými jinými faktory horoskopu. Planety v Beranu (v těžkých aspektech) často způsobují pocit frustrace. To může být někdy zapříčiněno tendencí vzít věci do vlastních rukou a plést se do cizích věcí. Jiní lidé se k takové tendenci nemusí stavět vlídně a mohou se pokusit jí zabránit. Tato neodbytnost je z velké části způsobena potřebou akce a obecnou netrpělivostí s vnímavým pomalým tempem života ostatních. Beran nesnese jen tak posedávat, když ostatní dělají rozhodnutí, nebo tráví příliš mnoho času přípravou. Proto jsou beranovské typy špatní podřízení a obvykle ani dobří týmoví hráči, protože jak už bylo řečeno, mají sklon vidět ostatní jako příliš pomalé.
Beran je skvělý v akci, umí dostat věci do pohybu, ať už je daný úkol jakýkoliv, ale většinou postrádá výdrž. Úkolem Berana je začít, ne nutně dokončit.
Beranovi se nejvíce daří v potížích,ale určitá míra připravenosti vždy zvýší šance na úspěch v jakémkoli podniku. A pochopení toho, že výsledky nemohou vždy přijít rychle, omezí pocity frustrace, když se objeví překážky. Stejně jako s Marsem, vládce Berana, mohou být lidé se Sluncem nebo Lunou v Beranu náchylní ke fňukání, když se věci nedějí jak by chtěli. Opravdu věta "Já chci" je tradiční klíčovou větou tohoto znamení. Přesnější by bylo "Já chci,teď hned". Člověk se Sluncem v Beranu si často stěžuje na pocity opuštěnosti, nebo alespoň na to, že je z něčeho vynechán. To samozřejmě může pocházet z potíží, jaké Beran mívá ve spolupráci. Např. Beran se rozhodne povečeřet v mexické restauraci, zatímco všichni jeho přátelé chtějí večeřet v čínské. Když ho všichni nechají být a jdou na nudle, je v rozpacích. Ale pocit, že je vynechán, může být také odrazem toho, jak moc chce být Beran ve středu všeho dění. není to tak, že by byl opomíjenější než kdokoli jiný, prostě chce být zahrnutější
Beran vládne hlavě a nejenže má náchylnost k nemocem týkajícím se hlavy (bolesti hlavy, migrény, otřesy, neuralgie), ale také slova vztahující se k hlavě mohou být pro toto znamení případná. Beranovská podstata může být impulzivní a unáhlená, úspěch se dostaví pouze tehdy, je-li nejdříve zapojeno přemýšlení. Beran zkrátka potřebuje "používat svou hlavu". Pokud zanedbává přemýšlení, bývá toto znamení náchylné k nehodám. Na fyzické úrovni jsou možné úrazy hlavy a očí. Mnoho beranovských typů má nápadný nos (nebo obočí a nos) či nějakou jizvu na tváři. Zejména ti, kteří mají Slunce v Beranu na vás hledí velmi upřeně.
Planety v Beranu jsou obvykle nabuzené a působí impulzivnějším, dobrodružnějším, dravějším, svobodnějším nebo odvážnějším způsobem, ale akce spojovaná s planetou bývá jen krátkodobá. K psychologickým rysům spojovaným s planetou v Beranu může patřit smělost- a také soutěživost (Saturn v Beranu může mít ze soutěžení strach -a to jak z toho, že bude první, tak z toho, že první nebude).
Beran na hrotu domu ukazuje na tu oblast života, kde se může projevit odvaha. Kde můžeme chtít statečně začít znovu. Kde můžeme být soutěživí, a kde můžeme dychtit po akci- a snad k akci podnítit i ostatní. V této oblasti můžeme být schopni říci "Udělám to, co chci udělat, a to tehdy, když to budu chtít udělat" - v této oblasti nejdřív jednáme, přemýšlíme později. Beranův dům může působit jako odpalovací rampa nebo výchozí bod pro mnohé aktivity daného člověka. Např.Beran na hrotu sedmého domu může naznačovat, že to, co člověka podnítí k činnosti, je partner nebo potřeba partnerství
(zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinsonová)
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico