Selena v konjunkci s Chironem

datum 25. 8. 2023
autor a zdroj obrázku: ©vetrestudio na webu Canva.com

Mezi 26.8. a 5.9. se tzv. Bílá Luna - Selena ocitá v přesné konjunkci s Chironem v Beranu. Selena je jemný podpůrný prvek, poskytuje nám ochranu, naviguje nás tím správným směrem. Chiron nám pomáhá léčit naše vnitřní zranění - je to tedy velmi léčivý aspekt, který je aktuální v období ve kterém Slunce prochází znamením Panny, která nás také vede k léčení našich životů na fyzické, mentální a duševní úrovni.

Připomeňme si téma, které přináší Chiron v Beranu: V čem spočívá zranění: výrazně chybějící sebedůvěra, zásadní pocit vlastní nedostatečnosti, pocit, že nemáme žádnou cenu, dokonce že si snad ani nezasloužíme žít. Odmítání sebe sama, pocit že nás nikdo nechce, nepotřebuje, že nejsme užiteční. Pocit vykolejení, vnitřního nesouladu, chybějící pevné půdy pod nohama či stability. Co se hledá: hledá se vlastní Já, vlastní identita Jak se zranění projevuje: sklon dávat přednost druhým, snaha dělat jim radost, obětovat se, nedokázat se za sebe postavit, bát se vyjádřit vlastní názor a stát si za svým, nechat se unášet životem podle toho, jak se mění společenská atmosféra.

Anebo naopak: člověk se až příliš předvádí, podává přehnané výkony, reaguje agresivně na zdánlivé shazování ze strany druhých, bojuje za druhé, aby se cítil důležitě a tvrdohlavě se brání požádat o pomoc, i kdyby na tom byl sebehůř.

Cesta k uzdravení: lidé jimž se snažíme vyhovět, obětujeme se pro ně, pomáháme jim, zachraňujeme je, nebo skrze ně žijeme, vždy odrážejí naši skutečnou cenu, povzbuzují nás, abychom odhalovali, uvědomovali si, přijímali, milovali sebe samé a naše jedinečné vlohy V čem spočívá naše jedinečnost a nadání, které si neuvědomujeme? Nikdo není zbytečný, ani stejný, jako někdo druhý. Každý z nás má svůj mimořádný a jedinečný cíl nebo smysl, jinak bychom tady nebyli Dar, který získáme: odhalení, uznání a láskyplné přijetí vlastní božské jedinečnosti. Pochopení, že ducha nelze zničit, navzdory pomíjivosti forem. Uznání Božství v nás. Bytí v přítomnosti a neochvějnost ducha. Sdílení toho všeho s ostatními lidmi pouhou svou přítomností, zdravou sebeláskou. Schopnost udržet si svůj vlastní prostor a pevně se v něm držet, bez ohledu na názory a činy druhých

Selena v Beranu přináší tyto energetické dary: síla, smělost, schopnost se ničeho nebát, schopnost pracovat se svým tělem skrze pohyb (např.bojové sporty), schopnost žít si svůj život podle svého, nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Velice důležité je uchovat si důvěru v život, optimismus, nadšení, odvahu a intuici - to nám umožní léčbu případných bloků a zranění v oblasti sebedůvěry, samostatnosti a nezávislosti Uvědomění si sebe sama, svých potřeb, zdravé sebevědomí, odvaha, schopnost žít dle sebe sama, nezávislost a samostatnost jsou nyní důležité nejen pro jednotlivce jako takové, ale také pro společenský vývoj i vývoj lidstva jako celku - aktuálně je Severní lunární uzel (neboli Dračí hlava) ve znamení Berana. 

Konjunkce Seleny a Chirona probíhá na 19°až 20°stupni Berana. Pokud máme na těchto stupních nějaké planety (a na 19°až 20°stupni Vah, které jsou v opozici na Berana a na 19°až 20° Raka či Kozoroha, kteří jsou v dynamické a napěťové vazbě na znamení Berana) tak se silné léčení týká i témat těchto planet. Stejně léčení nastává v oblasti astrologického domu, vašeho horoskopu narození, kam vám tato konjunkce spadá. 

Přeji nám všem požehnaný čas léčení důvěry v sebe sama, ve svůj vlastní instinkt, schopnosti být nezávislý i schopnosti důvěřovat v život a v Božství.

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě