Ryby (Pisces) ♓︎

datum 21. 2. 2024
autor a zdroj náhledového obrázku: Jitka Saniová vytvořeno pomocí AI

Element: Třetí Vodní Znamení
Vládnoucí Planeta: Neptun (Dříve Jupiter)
Protilehlé Znamení: Panna
Převažuje: Ženství
Období: 19.2. - 20.3.
Věk Ryb: 153 BC-2008 AD

Přesouváme se do dvanáctého znamení ve zvířetníku. Přecházíme z elementu vzduchu na element vody. Po elementu vzduchu následuje v kole roku vždy element vody.

Ocitáme se v duálním znamení, symbolizujícím období rozšířeného vědomí.

Dvě duše nesené stejným proudem, jako dvě Ryby spojené stříbrnou nití touhy, každá plave jiným směrem (proti sobě), ale jsou navždy spojeny tímto poutem lásky, nikdy se nemůžou ztratit.

Zastupují věčné spojení s těmi, které milujeme – inkarnační cyklus, jsme chyceni v jednom proudu, dokud se nepovzneseme.

Dvě Ryby, jedna pluje po horizontu a jedna se vydává k severním hvězdám – k Nesmrtelnosti. Jedna Ryba vyplouvá do nejvyšších nebeských vod, což můžeme vnímat jako vystoupení z kola Samsáry. Druhá Ryba nám připomíná reinkarnační cyklus. Pracujeme zde na překonání duality a polarity za pomocí kosmického vědomí jednoty.

Do tohoto domu spadá v křesťanském kalendáři postní doba – období půstu, kam patří také první neděle postní. Ryby jsou Dům sebe-odnaučení se. V rámci zdravého odříkání sem patří popírání chuti k jídlu – v tomto období se zaměřujeme více na duchovní výživu.

Ryby také řídí naše hluboké emoce.

Místo ve zvěrokruhu, kde se můžeme vrátit do pozemského kola životů, abychom to zkusili znovu. Začínáme ve vodě, jako všechen život.

Ryby jsou místem útěchy a spočinutí v jednotě, které poskytuje útočiště těm, kteří neuspějí ve vizionářském dobrodružství Svatého Grálu (průchod kolem roku) v předešlém znamení Vodnáře. Pokud to zvládneme, povzneseme se k Nesmrtelnosti, pokud ne, proplouváme si odpočinout v Rybích vodách, před vstupem do dalšího otočení kola roku (Beran).

Důležitým tématem ve znamení Ryb, je práce s propojením aspektů touhy a žalu v lidských podmínkách života.

Ryby reprezentují hluboký soucit a odpuštění. Pracujeme s odpuštěním pro sebe a druhé.

Ryby zastupují hluboké vědění o jednotě. Připomínají nám, že jsme všichni propojeni, všichni jsme jedno, jsme součástí stejného proudu života.

Ryby jsou hlavně o tom, jak dokážeme zpracovávat zármutek. Transformace zármutku v posvátný akt soucitu. Když si dovolíme aktivně truchlit nad svými ztrátami, vyjadřujeme je ve formě poezie, umění, hudby, rituálu, či ceremonie, naše smutky se mění a transformují.

Dalším aspektem tohoto znamení je pověstná rybí mlha (nejasnost), která se v tomto znamení může dostavit.

Věk Ryb - Co všechno jsme museli projít jako kolektiv a co všechno nás nyní opouští:

  • Opouštíme Věk Klamu (Věk Iluzí), Iluze Oddělení
  • Umělý a Parazitický Systém, který se nyní rozpadá
  • Podvod, Iluze, Tajemství, Záhady, Závislosti, Skryté Věci, Dualita (typická témata, která jsme se museli naučit ve věku Ryb)
  • Nepřirozený, Utlačující a Hierarchický Systém Kontroly a Regulace
  • Energeticky Vyčerpávající Matrix (Dočasná Iluzorní Matice Reality)
  • Mentalita Založená na Strachu, Odsuzující Myšlenky a Vzorce
  • Rozptýlení a Přehnaná Kombinovanost (svazující složitost)
  • Hierarchický Systém Otroctví Založený na Vědomí Nedostatku a vědomí Oběti
  • Vláda Pokřiveného a Dominantního Patriarchátu

Ježíš Jako Archetyp Znamení Ryb:

(Jeshua ben Joseph) jako avatar věku Ryb. Přináší energie věku Ryb. Jeho jméno bylo od počátku propojeno s tématikou Ryb.

Extrémně vyspělá duše, jenž nám pomáhá se naučit lekcím soucitu, odpuštění a bezpodmínečné lásky

Spadá sem archetyp Velké Ryby, a keltský Losos Vědění jako archetypy moudrosti.

Odysseus nám taky krásně zapadá jako hrdinný archetyp Ryb. Potřebuje projít skrze zážitky a zkušenosti z Ryb, protože jej proklel Poseidon. Odysseus je zde vnímán jako hrdina s intelektem a důvtipem, který na svojí lodi zalil posádce uši voskem, aby se nenechali zlákat zpěvem sirén a sám se přivázal ke sloupu, ale uši si nezalil, protože chtěl prožít tu zkušenost, chtěl slyšet půvabný zpěv sirén. Odysseus tak zažívá mnohá rozpuštění iluzí a různé transcendentální zážitky na jeho plavbě a cestě

Stínový Aspekt Znamení Ryb:

Útěk od všeho těžkého, kde začneme nechávat věci za sebou. Nižší aspekty Ryb jsou zde zastoupeny sklony k alkoholismu, drogám a jiným závislostem. Ztráta smyslu pro život či uvěznění v nemocnici, vězení nebo jiné instituci. Vyšší aspekty mohou produkovat mystické a transcendentální zážitky pro zasvěcence či adepty, jako například rytíř Perceval (Parzifal), který je připraven opustit tuto Zemi pro lepší svět.

Medicína Znamení Ryb:

Soucit může vyvstat pouze v hlubokém uznání toho, co je mezi námi sdílené. Soucit je aktivní setkání s utrpením. Uzdravení se vždy dostavuje pouze jako vedlejší produkt soucitu, který dáme sami sobě či druhé formě vědomí.

Rybí medicína nás má naučit, jak milovat a ctít konec stejně jako začátek, jak ctít kosmické cykly vzniku a zániku. Období přechodu z jednoho kola roku do druhého. Jedna z dynamik, s kterými pracujeme v kole roku Ryby-Beran. Začátek nového astrologického roku. Čas jako takový jsme si sami vymysleli na Zemi, ovšem vesmírné cykly vzniku a zániku existují od zrození stvoření.

Medicína Ryb je o rozpoznání, že jsme všichni jedním. Připomíná nám, že naše radosti a útrapy jsou propojené. Je to oblast rozpouštění ega, kde si dovolujeme rozpustit falešné představy a iluze o naší identitě, vytvořené egem. V milujících vodách Ryb jsme hýčkáni a vyživováni. Ryby jsou hluboce milujícím znamením

Afirmace:

Já nejsem oddělen(a), jsem jedno se všemi bytostmi a v jednotě kráčím vpřed.

Sdíleno v hluboké vděčnosti za veškeré lekce, které se duše a kolektiv lidstva naučil během věku klamu a iluze,

Mikai.

Autor: Mikai
Zdroj: Hřejivá a Bezpečná Náruč Vesmíru

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě