Rok 2024 - rok Slunce

datum 16. 11. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Roksana Bashyrova, Getty Images na webu Canva.com

Vládcem roku 2024, dle Chaldejské řady planet je Slunce. Z astrologického hlediska slunce reprezentuje náš život jako takový a to co jej vytváří – naše srdce a našeho ducha.

Slunce symbolizuje pocit vlastní identity. Ukazuje schopnosti, díky kterým se chceme odlišit od ostatních, být jedineční a zářit. Aktivity spojené s postavením Slunce nám dávají pocit sebevědomí a identity. Klíčem k tomuto roku je tedy rozvoj vlastních schopností , zdravé sebevědomí, důvěra ve vlastní schopnosti a dobře zpracované ego. Pokud jsme ve vleku vlastního ega nebude pro nás tento rok snadný - nebude snadný ani pro ty, co si neuvědomují vlastní osobnost, případně odmítají vlastní osobnost a pro lidi s hodně nízkým sebevědomím. Důvěra v sebe sama a schopnost jednat samostatně je alfa a omega tohoto roku. V pozitivu nám tento rok umožní pracovat na rozvoji vlastní osobnosti a k uvědomění si to, že my sami tvoříme svůj vlastní život. Slunce koresponduje s naším srdečním centrem: nyní je nesmírně důležité a zdravé otevřít své srdce a milovat – jak sebe sama, tak druhé lidi a především - milovat svůj vlastní život. Důležité planetární přestupy jsou v tomto roce vstup Pluta do znamení Vodnáře a vstup Jupitera do znamení Blíženců - obě vzdušná znamení mají souvislost s mentální a intelektuální stránkou osobnosti,, Vodnář navíc souvisí s intuicí. Duševní rozvoj je nyní velice důležitý, stejně jako schopnost komunikace, schopnost se lidově řečeno "domluvit". Velice důležité bude jakým způsobem budeme myslet, komunikovat, duševně se rozvíjet, důležitý je intelekt, vědomosti, informace – a schopnost rozlišit, jaké informace jsou nám ku prospěchu a jaké nikoliv. Vzdušný živel přináší více lehkosti, zvídavost, touhu se duševně rozvíjet, potřebu komunikace. 

Podívejme se tedy podrobněji vše, co nám rok 2024 může nabídnout. 

21.1. Pluto vstupuje do Vodnáře. 2.5. se Pluto obrací do retrográdního chodu, 2.9. se vrací do Kozoroha, 12.10. se vydává přímým směrem a 19.11. Opět vstupuje do Vodnáře. Pluto se v tomto roce pohybuje na prvních dvou stupních Vodnáře. Jedna velká éra končí a další pomalu začíná - Pluto přináší svou transformující sílu do sféry Vodnáře - což je především svoboda, rovnoprávnost, skupinová spolupráce, individualita, originalita, přátelství, jedinečnost každé lidské bytosti. Lidé si nyní skutečně musí uvědomit, že jsou ze své lidské podstaty svobodné bytosti - pokud to neudělají tak skončí v područí totalitní vlády. Pevně věřím v sílu a svobodného lidského ducha, proto věřím, že se před námi otevírá epocha v níž bude možné změnit cokoliv. To, co je vytěsněno se dostane na povrch - a díky tomu bude možné vše transformovat. Mohou se aktivovat nové způsoby terapií, ke slovu se může konečně dostat volná energie ... Velké téma Pluta ve Vodnáři jsou nové technologie a také umělá inteligence - která může být výrazným pomocníkem, ale také může symbolizovat velké nebezpečí - pokud si nenastavíme zdravé hranice a nebudeme respektovat přírodní (a také duchovní) zákonitosti. Velká Plutonská transformace v tuto dobu čeká zejména na Vodnáře (obzvláště těch, kteří mají Slunce, Lunu či osobní planety na prvních dvou stupních znamení), opoziční znamení Lva a také Býky a Štíry jež jsou vůči Vodnáři v dynamické kvadratuře. Pluto ve Vodnáři bude v tomto směru podává příslovečnou "pomocnou ruku" dalším vzdušným znamením - Vahám a Blížencům a do určité míry i Beranům a Střelcům jež se nacházejí v harmonickém sextilu vůči znamení Vodnáře. 

Jupiter (planeta štěstí a expanze) se do 26.5. nachází ve znamení Býka. Býk je znamení, které souvisí s materiální oblastí života, s financemi, s pocitem jistoty, s fyzickým tělem a také s přírodou. Jupiter by nám ve všech těchto oblastech mohl v této době pomáhat a zjemňovat tak dlouhodobý vliv Urana, který také prochází znamením Býka. Kombinace Jupitera a Urana v Býku nám však může přinést nové, intuitivní nápady, jak v těchto oblastech svou situaci zlepšit (tento vliv bude velice silný zejména okolo 21.4. kdy se Jupiter potkává s Uranem v konjunkci)- je však důležité nelpět na svých starých zvycích a návycích. Štěstí k nám bude přicházet, když se budeme dobře starat o své fyzické tělo - a to především díky přírodním prostředkům, protože Býk je znamení, které je spojeno s přírodou. Je třeba poslouchat své tělo - samo si řekne co potřebuje, je třeba užívat život skrze všechny smysly a radovat se z něho. Jupiter v Býku také zaměří naši pozornost k finanční a materiální situaci v našem životě a může přinést nové příležitosti - zejména Býkům a také dalším zemským znamením - Kozorohům a Pannám, a do určité míry i Rybám a Rakům jež se nacházejí v harmonickém sextilu vůči znamení Býka. Štíři (opoziční znamení vůči Býkovi), Vodnáři a Lvi (jež se nacházejí v dynamické kvadratuře vůči znamení Býka) by si v tomto období měli dát pozor na přehánění a plýtvání vlastní energií i vlastními financemi.

Co se týče Urana, který nás učí vystoupit ze zajetých kolejí a zvyků na rovině hmoty, tak ten se nachází v roce 2024 cca mezi 20°až 27°znamení Býka - a ke změnám na materiální a fyzické rovině nejvíce "ponouká" Býky (ti, jež mají Slunce, Lunu a osobní planety v rozmezí 20°až 27°tohoto znamení), také opoziční Štíry a Lvy a Vodnáře jež mají tato tělesa také mezi 20°až 27°znamení. V tomto směru podává pomocnou ruku Kozorohům a Pannám a do určité míry i Rybám a Rakům.

26.5. Jupiter vstupuje na jeden rok do znamení Blíženců. V tomto znamení přináší Jupiter expanzi do oblasti komunikace a duševní činnosti. Důležité jsou vztahy s druhými lidmi a krátké cesty. Jupiter v Blížencích shromažďujete informace tak, aby z nich utkal srozumitelný celek, shromažďuje zna­losti, aby vše pochopil a "kreslí" kruh, aby našel jeho střed. Během tohoto roku můžeme získat přirozenou cestou mnoho kontaktů, které nám mohou posloužit a mnohé zprostředkovat . V tomto roce nám pocit smysluplnosti a štěstí přinese duševní rozvoj, studium, shromažďování všech možných informací, duševní pružnost, komunikace s druhými, sociální kontakty a krátké cesty 9.10. se obrací do retrográdního chodu – v tuto dobu Jupiter více přeje "vnitřním cestám" než těm vnějším. Jupiter v Blížencích přináší velkou podporu samozřejmě Blížencům a také dalším dvěma vzdušným znamením - Vahám a Vodnářům a do určité míry i Lvům a Beranům (tato znamení se nacházejí v harmonickém sextilu vůči znamení Blíženců). 

23.5. vytváří Jupiter harmonický sextil s Neptunem ve znamení Ryb – tento aspekt přeje duchovnímu vývoji a rozvoji tvůrčích aspektů osobnosti. Jupiter v Blížencích často setrvává "na povrchu", kdežto Neptun v Rybách ho vede do hlubin, do hlubšího pochopení všech věcí a souvislostí. 3.6. Jupiter v Blížencích vytváří harmonický trigon s Plutem ve Vodnáři: když se setká Jupiter s Plutem přináší nám poselství, že se z každé krizové situace zrodí nový život. Poukazuje na to, že pozitivní přístup k životu (Jupiter) nám dává sílu a schopnost život měnit (Pluto). Pozitivní přístup tedy rozhoduje o tom, jak bude náš život dále probíhat. 19.8. a 24.12. Jupiter v Blížencích vytváří napěťovou a dynamickou kvadraturu se Saturnem v Rybách: Jupiter symbolizuje růst, Saturn symbolizuje omezení. Jupiter symbolizuje nadšení a optimismus a naději, Saturn je opatrný, více pochybuje a je spíše pesimistický. Tyto dvě síly se nyní setkávají a na nás je, abychom je dali do rovnováhy. V pozitivu může Saturn usměrnit občas nereálné představy Jupitera a vnést do našeho jednání více pragmatičnosti a systematičnosti. Určité velké plány bude potřeba odložit a k jejich realizaci se uchýlit v budoucnu. Úspěch v této době budou mít ti, jež jsou schopni nalézt optimální rovnováhu mezi nadějemi a pochybnostmi a zároveň jsou schopni realisticky vyhodnotit své možnosti. Nyní je vhodný čas k rozpoznání chybných rozhodnutí a korigovat za pochodu další vývoj. Je žádoucí vyhnout se nepřiměřeným opatřením , včetně těch, které se týkají restrikcí a úspor. Je třeba pečlivě zvážit kde kyne naděje na úspěch. 

12.10. a 2.11. vytváří Jupiter harmonický sextil s Chironem v Beranu: tento aspekt pomáhá k pochopení určitých souvislostí "z vyššího úhlu pohledu", napomáhá našemu duchovnímu vývoji a také pomáhá léčit vše, co souvisí s Chironskými zraněními - ve znamení Berana se léčení a harmonizace odehrávají v oblasti sebevědomí, sebedůvěry, samostatnosti, nezávislosti, autentičnosti a svébytnosti. 

S tímto tématem, (Chiron v Beranu) úzce souvisí i osa lunárních uzlů , která se nachází ve znamení Berana (Severní uzel) a Vah (Jižní uzel) - Jižní uzel symbolizuje minulost, to co dobře známe a od čeho bychom se měli odpoutat a Severní uzel symbolizuje naši budoucnost, to čemu se máme věnovat, abychom se vyvíjeli. Nyní se máme odpoutat od negativních projevů znamení Vah což je přílišná nerozhodnost a závislost na názorů druhých. Severní uzel v Beranu poukazuje na to, že cesta vývoje vede přes samostatné a nezávislé jednání, přes vytvoření si jasného stanoviska, přes spoléhání se na sebe sama, nikoliv na druhé, přes vývoj vlastní osobnosti po stránce fyzické, duševní i duchovní. 

Saturn se až do února 2026 nachází ve znamení Ryb a poukazuje na to, že k základním potřebám člověka patří potřeba rozvíjet se, hledat smysl života a zabývat se duchovními stránkami života. Cílem Ryb je prožívat jednotu o niž usilovali vždy mystikové všech dob - jednotu s druhými lidmi, jednotu se svou vlastní Duší, jednotu s celým Vesmírem. Nyní máme takřka tři roky k dispozici - abychom se rozvíjeli na duchovní rovině, abychom navázali vztah se svou vlastní Duší, abychom pochopili propojení s Vesmírem. Obzvláště nyní je důležitá víra a důvěra - víra v něco, co nás přesahuje a co je moudřejší než naše omezené ego, důvěra v moudrost "Vyšších světů" v tzv. "Boží ochranu". Pokud víru postrádáme můžeme se potýkat s náročnými psychickými problémy. Nyní nejvíce získáme tím, že se ponoříme do proudu života a s důvěrou se mu odevzdáme. Pokud to zvládneme tak Vesmír nám může přinést takové příležitosti, které bychom nezískali ,pokud bychom používali pouze svou vlastní vůli a své "chtění". Saturn v Rybách uzavírá třicetiletý cyklus a jakožto "Velký učitel" nyní po nás žádá abychom se vyvíjeli především po duchovní stránce. Nastal čas ponořit se do svého nitra, do svého podvědomí a pracovat s ním. Vytáhnout na světlo vědomí veškeré bloky, komplexy a strachy, přijmout je a pustit je. Saturn jakožto velký učitel nyní nejsilněji působí na Ryby ,Panny, Blížence a Střelce (zejména na ty, kteří mají Slunce, Lunu či osobní planety na 5°až 13° těchto znamení) a podporuje Raky a Štíry (opět 5°až 13° těchto znamení) a do určité míry i Kozorohy a Býky, kteří jsou v sextilu vůči znamení Ryb. 

Ve znamení Ryb se i nadále nachází samotný vládce Ryb – Neptun a je tedy v tomto znamení velice silný. Podporuje náš duchovní vývoj, pomáhá dočišťovat staré tzv. "karmické" záležitosti. Nyní můžeme pustit a opustit vše co nás zatěžuje, veškeré křivdy a zranění a odpustit - sobě i druhým. Tímto jednáním se nastartuje hluboký léčivý proces a také se podpoří naše schopnost soucítit s druhými. Důležitá je práce s vlastní intuicí - naše intuice nás vede tou správnou cestou (Neptun ve znamení Ryb nejsilněji působí na Ryby, Panny, Střelce a Blížence, zejména pokud máte Slunce, Lunu či osobní planety na 26°až 29°těchto znamení), v duchovním vývoji silně podporuje i další dvě vodní znamení - Raky a Štíry a do určité míry i Býky a Kozorohy, kteří se nacházejí v harmonickém sextilu vůči znamení Ryb. 

Lilit symbolizuje nevědomý archetyp "divokosti", potřeby nezávislosti a rovnoprávnosti, také princip citového odmítnutí a hluboké křivdy. Nachází se hluboko v nevědomí, běžně tedy k tomuto archetypu nemáme přístup- zkontaktujeme ho pouze skrze práci s podvědomím. Do 15.6. se nachází ve znamení Panny - Lilit v tomto znamení silně reaguje na každé přetížení a problémy v práci psychosomatickým onemocněním. Nyní si musíme hlídat abychom se nepřepracovávali - pokud nechceme mít zdravotní problémy. Během tohoto období je třeba starat se dobře o své tělo a nezatěžovat především zažívání . Všechny potlačené a nezpracované emoce nyní výrazně působí naše zdraví. Lilit v Panně také nastoluje téma slušnosti a "poslušnosti". Panna vyznává ctnost a slušnost, avšak Lilit se odmítnutá podřídit se příkazům. Panna slouží ostatním a pomáhá a mylně se domnívá, že si takto vyslouží právo na příslušnost k ostatním. Přitom tak stále zůstává v podřízené pozici. Cílem je dosáhnout sebehodnoty a nečekat stále ohodnocení zvenčí - tak se člověk dostane z podřízené pozice. 

29.6. vstupuje Lilit do znamení Vah: během následující devíti měsíců budeme mít možnost hlouběji pochopit svůj vlastní přístup k partnerským vztahům. Lilit bude z našeho podvědomí vytahovat veškeré bloky a komplexy týkající se vztahu – strach z odmítnutí, strach ze zranění, téma partnerské závislosti a také naši touhu uvidět v partnerovi sebe sama - nyní můžeme pochopit , že základním impulzem k navázání partnerského vztahu je nevědomá snaha lépe pochopit (a přijmout) sebe sama. 

Selena tzv. "Bílá Luna" přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité "odměny" za dobré skutky vykonané v minulosti. Selena tedy ukazuje co nám pomáhá a co nás podporuje. 

Od 15.11. 2023 do Selena do 15.6. 2024 se Selena nachází v zemském znamení Býka - a přináší stabilitu, jistotu, materiální zabezpečení, pocit bezpečí, klid, práce se zemí a přírodou léčí. Půjde-li člověk v oblasti materie a financí světlou (morální) cestou bude bohatě odměněn. Býci nyní sklízejí odměnu za práci vykonanou za období předchozích sedmi let. 

15.6. 2024 vstupuje Selena na sedm měsíců do znamení Blíženců přináší a štěstí na informace, kontakty, harmonické verbální projevy plné světla, schopnost navazovat kontakty a učit. Také přináší organizační schopnosti, aktivitu, pružnost, schopnost realizovat své záměry, komunikační schopnosti. 

Prozerpina jež je velice pomalu se pohybující těleso a je nazýváno "Vyšším Saturnem" se v roce nachází na 25°Štíra a učí nás jak zvládnout "štírovské lekce" tedy témata transformace, smrti a znovuzrození, přijetí a transformování "Stínu", stínových složek osobnosti i temnoty okolo nás a v nás. Nyní můžeme pochopit že se můžeme odpoutat od všeho temného, manipulujícího a ovládajícího. 

Astrolog Věra Šourková 

Autor: Věra Šourková
Zdroj: astrologie-a-numerologie

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě