Prečo niekto vníma svet pozitívne, zatiaľ, čo druhý vidí vo všetkom len to negatívne?

datum 6. 9. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Linda photography, Getty Images na webu Canva.com

Možno ste sa stretli s ľuďmi, ktorí vnímajú svet negatívne a ostávajú prekvapení z vášho pozitívneho vnímania života. Nielen prekvapení, ale dokonca vás upozornia na váš pozitívny prístup, ktorý sa im javí zvláštny a nepáči sa im?

Prečo niekto vníma svet pozitívne, zatiaľ, čo druhý vidí vo všetkom len to negatívne?

Každý z nás vníma svet svojim vnútorným pohľadom. Ak je naše vnútorné videnie neporušené, je nastavené pozitívne, prípadne neutrálne, nemáme najmenší dôvod vnímať okolnosti negatívne. Nie je prirodzené, aby človek ako prvé, nachádzal vo všetkom len to zlé, nesprávne, nevhodné, neprimerané, s negatívnym zámerom a myšlienkou. Ak niekto hodnotí situácie a okolnosti a priori takýmto spôsobom, jeho vnútorný svet je z určitého dôvodu nastavený deštrukčne. Zážitky a prežitky, ktoré vo svojom vnútri takýto človek zdieľa, následne ovplyvňuje jeho vnímanie a celkové správanie.

Táto anomália, je síce odôvodniteľná prežitím nepriaznivého detstva, manželstva, nevhodného výchovného prostredia, psychického, či fyzického týrania, seba podhodnotenia, či iného patologického  a deštrukčného prežitia určitej časti života, ale pre budúci rozvoj určite nie je správne, aby si človek tento negatívne nastavený vzorec vnímania ponechal. Pokiaľ takýto človek nezačne pracovať na odstránení vnútorných negatívnych zážitkoch a ich spracovávaní, iba ťažko začne vnímať svet a bežné dianie pozitívne.  Je ovlyvnený tým, čo sa dialo jemu a akýkoľvek náhľad na život hodnotí cez svoj vnútorný, negatívny a deštrukčný filter.

Smutné je, že ak sme v prítomnosti takýchto ľudí, ich pohľad a negativita zasahuje aj do našich životov.

Človek, ktorý je presvedčený na základe svojho prežitia negatívnych zážitkov, sa bude s vami iba ťažko deliť o príjemné a pozitívne chvíle. Pokiaľ sa sám nebude chcieť zbaviť a skoncovať so svojim vnútorným trápením, nikdy nezačne vnímať svet pozitívne.

Existuje mnoho vzácnych ľudí, ktorí napriek prežitiu veľmi nepríjemných a náročných životných skúsenosti, sršia optimizmom, radosťou a vierou v krajší život. Sú to ľudia, v ktorých spoločnosti sa cítite veľmi príjemne, vyžaruje z nich vnútorná sila, odvaha a pozitívna energia.

Práve človek, ktorý sa vie povzniesť nad všetky svoje starosti, problémy, či životné sklamania, a napriek tomu sa vie neustále tešiť a vidieť vo všetkom hlavne to pozitívne, je človek s veľmi vyspelou emocionálnou inteligenciou a nezlomnou vôľou a charakterom.

Vždy si môžeme vybrať, akým pohľadom budeme hodnotiť všetky životné situácie. Ak si vyberieme pozitívne hodnotiaci prístup, vnesieme do svojho života aj života našich blízkych svetlo, radosť, lásku, nádej, vieru a optimizmus.

Ak sa rozhodneme vidieť vo všetkom v prvom rade to negatívne, budeme do svojho života neustále vnášať strach, bolesť, stres, negatívnu energiu, zlo a deštrukciu. Nikdy neprekročíme sami seba a svoje deštrukčné ego. Znechutíme život nielen sebe, ale aj druhým.

Kto by sa dobre cítil v spoločnosti mrzutého, uhundraného a pesimistického človeka? Možno len človek podobný, aby sa vzájomne vo svojej negativite utvrdzovali.

Autor: Silvia Vallová Macháčková, Bohatstvo Mysle
Zdroj: bohatstvomysle

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě