Počty každoročně ulovených ryb jsou obrovské. Umírají hrůznou smrtí a polovina z nich končí jako krmivo pro hospodářská zvířata

datum 15. 2. 2024
autor a zdroj obrázku: ©Rosa Medina Pineda, Getty Images na webu canva.com

Tisková zpráva CIWF Česko, 9. února 2024

Nová studie s názvem Estimating global numbers of fishes caught from the wild annually from 2000 to 2019 (Odhad celosvětového počtu každoročně ulovených ryb z volné přírody v letech 2000 až 2019), představuje první odborně recenzovanou studii odkrývající nejen rozsah rybolovu, ale i nedozírné negativní dopady moderních praktik rybolovu na welfare ryb. Ačkoli se všeobecně uznává, že ryby jsou vnímaví tvorové, ulovené ryby jsou obvykle usmrcovány bez omráčení a delší dobu trpí velmi špatným welfare jak během odchytu, tak i po něm. 

Studie, zveřejněná ve vědeckém časopise Animal Welfare Journal, jejíž hlavní autorkou je Alison Mood z organizace Fishcount a spoluautorem Phil Brooke, manažer výzkumu a vzdělávání v Compassion in World Farming (CIWF), odhaluje, že:

  • Každoročně je po celém světě uloveno ohromujících 1,1 až 2,2 bilionu* volně žijících ryb. 
  • Ulovené volně žijící ryby představují 87 % všech obratlovců, z nichž se v roce 2019 vyrobily potraviny nebo krmivo pro zvířata (vypočteno ze statistik FAO).
  • Šokující je, že přibližně polovina všech ulovených ryb - 490 až 1 100 miliard ** převážně drobných rybek – je použita k výrobě rybí moučky a oleje, kterými se většinou krmí hospodářská zvířata, místo aby je jedli lidé. 
  • Drobné rybky plní nezbytnou funkci v základně mořského potravního řetězce. Nastavení limitů rybolovu s cílem chránit širší ekosystém by mohlo snížit počet ulovených drobných ryb a snížit také celkový výlov o 150 až 330 miliard ryb. 

Studie poukazuje na údaje rybářského průmyslu, podle kterých je 70 % rybí moučky a 73 % rybího oleje spotřebováno v akvakultuře k nakrmení faremně chovaných ryb a korýšů (Mallison 2017). Studie dále doporučuje vývoj a zavedení šetrnějších technik rybolovu, mimo jiné i humánní porážku, a rovněž přijetí opatření k omezení počtu ulovených ryb v zájmu ochrany přírody a welfare ryb. 

Phil Brooke uvedl: “Naše poslední studie Fishcount si posvítila na závratné počty každoročně ulovených ryb, což má také etické důsledky pro rybolov i chov ryb. Nejprve je nutné zmínit, že welfare volně žijících ryb během výlovu a po něm je skutečně velice špatný. Každá jednotlivá ryba, ať už malá či velká, dokáže cítit bolest stejně jako ostatní zvířata. Přesto při rybolovu trpí velmi nízkým welfare a jsou usmrcovány bez omráčení. To je třeba urychleně řešit.

Za druhé je zapotřebí snížit počet ulovených ryb. Pádným argumentem může být obrovský rozsah, v jakém jsou drobné, nicméně vnímavé rybky, používané k výrobě krmiva pro hospodářská zvířata. Kdybychom nechali v oceánech více těchto ryb a většinou z těch, které ulovíme, nasytili přímo lidi, byl by takový systém mnohem efektivnější a prospěl by zvířatům, lidem i planetě.”

CIWF už dlouhou dobu tvrdí, že v udržitelné akvakultuře by se měly faremně chovat ryby z nižších pater potravního řetězce, aby se tyto chovy zbavily závislosti na rybí moučce a oleji z volně žijících ryb ulovených pro ten účel. Odhaduje se, že více než 90 % populací volně žijících ryb je nadměrně loveno nebo loveno na maximum jejich schopnosti sebeobnovy. Akvakultura se často představuje jako řešení tohoto problému. Velká část moderních rybích farem však chová masožravé ryby, jako jsou lososi, pstruzi nebo tuňáci. Tyto ryby se většinou chovají v intenzivních systémech, kde dostávají krmivo obsahující ulovené volně žijící ryby. Tím tyto chovy přispívají k přetěžování volně žijících rybích populací. 

K výkrmu jediného lososa na farmě je zapotřebí odhadem 440 ulovených volně žijících ryb. Přibližně 90 % ulovených ryb, ze kterých se vyrábí krmivo, by mohlo nasytit přímo lidi. Tento způsob výroby potravin je neefektivní. Z ryb zkrmených lososům se do potravin pro lidi dostane pouhých 28 % vysoce kvalitních bílkovin. To znamená ohrožení potravinové bezpečnosti, často v již tak zranitelných komunitách. 

V loňském roce CIWF publikoval zprávu Rethinking Aquaculture: for people, animals and the planet(Nové pojetí akvakultury: pro lidi, zvířata a planetu), v níž zdůraznila, že je zapotřebí odklonit se od intenzivní produkce ryb a přejít na chov ryb na nižších úrovních potravního řetězce, aby se zlepšil welfare zvířat, snížilo znečištění, omezilo používání antibiotik a vytvořily udržitelnější systémy akvakultury.

V roce 2023 vyšla první studie Fishcount od stejných autorů s názvem Estimating global numbers of farmed fishes killed for food annually from 1990 to 2019 (Odhad celosvětového počtu ryb chovaných na farmách každoročně usmrcených pro potravinářské účely v letech 1990 až 2019), která ukázala dramatický nárůst počtu faremně chovaných ryb po celém světě: z 61 miliard ryb v roce 2007 na 124 miliard v roce 2019. 

* Průměrný rozsah v letech 2000–2019.

** Odhadovaný rozsah je 0,49–1,1 bilionu neboli 490–1 100 miliard v roce 2010.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: [email protected], mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

S pozdravem
Romana Šonková

Web: CIWF Česko

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě