Petice za obnovu české přírody

datum 13. 9. 2023
autor a zdroj obrázku: ©gaoshanshan, Getty Images na webu Canva.com

Evropská unie připravuje Nařízení o obnově přírody. Ambicí tohoto zákona je umožnit zastavení úbytku biologické rozmanitosti na území členských států, jinými slovy zastavit vymírání druhů a ničení významných ekosystémů, jako jsou louky, tůně, přirozené lesy a řeky, remízky a aleje v krajině nejen tím, že je budeme chránit, ale i tím, že je budeme obnovovat, kdekoli je to možné a vhodné. 
Bohužel, v Evropském parlamentu bylo schváleno znění, které tyto ambice výrazně oslabuje. Ještě není pozdě – o konečném znění zákona budou dále jednat hlavní evropské instituce a bude se o něm hlasovat znovu. Velmi zásadní bude také, jak bude tento zákon vykládán a uváděn do praxe. 

Chci podepsat petici

Dobrý den, 

Evropský Zákon o obnově přírody (Nature Restoration Law) se může stát zásadním milníkem v ochraně přírody. Definuje totiž závazné cíle pro členské státy EU, které mají zajistit obnovu přírody nejen v chráněných územích, ale i mimo ně.

V Evropském parlamentu bylo ale schváleno znění, které tyto ambice výrazně oslabuje. Využijme proto šanci ovlivnit podobu tohoto zákona a dejme politikům najevo, že chceme, aby hlasovali pro zákon o obnově přírody v takovém znění, které nastartuje skutečnou obnovu přírody! 

Podepište petici adresovanou premiéru Petru Fialovi a ministru životního prostředí Petru Hladíkovi, kteří budou zastupovat Českou republiku na jednání evropských institucí, kde se definitivně rozhodne o podobě zákona. 

Chci podepsat petici

V naší petici požadujeme: 

•   v rámci jednání Rady Evropy, zástupců Evropského Parlamentu a Evropské komise prosazovat:   

•   aby opatření pro obnovu druhů a přírodních stanovišť byla realizována i mimo území soustavy Natura 2000, zejména na zemědělské půdě, a mohla být financována ze zemědělských dotací EU, jak předpokládá návrh Evropské komise i návrh Rady Evropy 

•   aby byly do zákona vráceny cíle pro obnovu mokřadů a vřesovišť 

•   pro obnovu zemědělské krajiny prosazovat zejména solitérní stromy a stromořadí, remízy a meze, produkční stromy v agrolesnictví a ovocných sadech, potoky, tůně a mokřady, ale také snížení používání pesticidů 

•   při naplňování cílů pro urbanizovaná území zajistit nejen výsadby, ale i ochranu a péči o staré stromy tak, aby plocha korunového zápoje (plocha zakrytá korunami stromů) postupně rostla 

•   vytipovat a neprodleně zahájit realizaci projektů odstraňování bariér na vodních tocích s doprovodnou revitalizací koryt i okolní krajiny tak, aby bylo reálné naplnit cíle, tj. obnovit volně tekoucí řeky do roku 2035 (20 000 km pro celou Evropu) 

Zásadní také bude, jak tento zákon bude vykládán a uváděn do praxe. Naší peticí chceme podpořit Ministerstvo životního prostředí ČR v prosazování ambiciózních a neokleštěných cílů v Národním plánu obnovy přírody. Pomoci v tomto úsilí nám můžete i vy. 

S přáním hezkého zbytku léta

Marcela Klemensová - Arnika
Vedoucí kampaně Zachraňme stromy
+420774406825 (kancelář)
[email protected]

Naše práce má smysl. 

CHCI PODPOŘIT ARNIKU

Pojďte s námi měnit svět. 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě