Období Vodnáře

views 3 810 datum 27. 1. 2021
Období Vodnáře začíná v tomto roce přesně 19.1 ve 21.41 a přináší nám značné urychlení mnohých, doposud dlouhodobě se táhnoucích či přímo se vlekoucích procesů a situací...
Vodnář lije ze svých dvou džbánů živou a mrtvou vodu. Ve skutečnosti však jde o kosmickou energii, která nejprve odstraňuje vše mrtvé, přežité, zastaralé, aby se mohlo naplno projevit to nové, zdravé, životaschopné...
A to je také zásadním tématem celého roku 2021!
Aspekty Merkura a Neptuna k linii evoluce:
V celém lidstvu očekávejme značné posuny a probuzení, hlubší pochopení či přímo jasné osvícení osvětlení toho, co se aktuálně dělo a děje... Utajování a dovedné skrývání pravých skutečností, v němž se přímo "vyžívala" pomalu končící dvoutisíciletá epocha Ryb nyní s každým dnem bere za své a třeba zrovna toto 30 denní období Vodnáře může v tomto procesu sehrát zásadní roli...
Hned na začátku období Vodnáře, 21.1 večer se dostává Merkur ve Vodnáři do pozitivního propojení s linií evoluce Střelec-Blíženci. To je dobrá zpráva – i když jde o drobný aspekt, bude se ještě dvakrát opakovat (10.2 a 2.3). Super-inteligentní, geniální Merkur pomáhající nám dávat různé skutečnosti a poznatky do celistvých a smysluplných souvislostí, nás tedy v těchto dnech i v celém období podpoří v našem vývoji směrem k jasnému a přesnému vidění toho, jak se věci opravdu mají!
Kvadratura Neptuna k uzlům nastane 26.1: v těchto dnech tajné či utajované skutečnosti a síly jakoby „udeří" do našeho doposud postupného procesu zkoumání a poznávání a značně jej tak urychlí, v horším případě jakoby „otráví"...
Přímý chod planet a retrogradita Merkura:
V podstatě všechny planety jsou v přímém chodu od 14.1 až do 30.1, což umožňuje a způsobuje poměrně rychlý sled událostí a řešení záležitostí, tedy pokud jsme ochotni jim skutečně porozumět a chtít je řešit, tj. jsme otevřeni změnám. Rovněž může jít o tzv. „léčbu šokem"...Retrogradita Merkura ve Vodnáři mezi 30.1-21.2 může přinést možnost se jaksi informačně zastavit, zklidnit a zpracovat si vše, co se doposud dělo. Může rovněž jít o snahy a pokus zbrzdit přístup k informacím. Toto období je celkově skvělé třeba pro meditační praxi – objevování pravdivých skutečností a skutečné svobody a nezávislosti v nás samých.
Mars v Býku a jeho „boj s hmotou a pasivitou":
Očekávané spojení Marsu s Uranem ve znamení Býka nastane přesně 20.1 ve 22.03. Obě tyto akční planety se nalézají v pasivním Býku v disharmonické situaci, proto v tyto dny můžeme zaznamenat jakési výbuchy nashromážděné nespokojenosti ve všech možných podobách, výbuchy otřásající celou planetou..případně je to jeden z momentů „nastartování revoluce", konkrétních změn ve hmotě. 21.1 v 9.35 se k této dvojici připojí Luna a napomůže nám moudře uchopit a procítit tento proces, rovněž jasně zřít a vizualizovat hojnost, prosperitu, život v lásce a harmonii!
Spojení Marsu s Černou lunou ve dnech kolem 27.1 pomůže zpracovat si strach z nedostatku a bídy a ve výsledku se řádně uzemnit a srovnat si své hodnoty.
Mnohočetná kvadratura planet a světel mezi znamením Vodnáře a Býka:
K procesu osvobozování se přidává i Slunce, Jupiter a Saturn ve Vodnáři – pokračuje tak souboj, napětí, nastartované už kolem 17.1 (kvadrát Jupitera a Urana) v předchozím období Kozoroha. Napětí mezi dvojím chápáním svobody a změn, mezi dvěma silami, mezi oficiálním a hlubším, neformálním...Vodnář představuje intelekt, vědu, tendenci k experimentům, které se však mohou stát zvrácenými a odtrženými od reality. Býk naopak sepětí s přírodou, se zemí – ovšem i určitou neochotu ke změnám. Správné uchopení tzv. vědy a její „zkrocení" tak, aby byla v souladu s přírodou – to je momentálně vskutku nadlidský úkol! Napětí, které charakterizuje celý rok 21 jako „Cestu ke svobodě" a protáhne se až do jeho konce...
Nejsilnějším projevem tohoto souboje bude první přesná kvadratura Saturn-Uran, která nastane 17.2 a zopakuje se ještě 14.6 a 24.12 2021. Efekt „boření plánů" se tedy projeví v těchto dnech v plné síle!
Vědomě vykročit ke svobodě – Slunce ve spojení s Jupiterem a Saturnem:
Slunce se 24.1, přesně ve 4.00 potká spojí se Saturnem a my si tak budeme moci v těchto dnech a hodinách uvědomit, co pro nás samé opravdu bytostně znamená kráčet ke svobodě, jaké zásadní změny a posuny jsou teď na prvním místě a co to konkrétně znamená! Spojení Slunce s Jupiterem nastane vzápětí 29.1, přesně ve 2.39 a přinese nám jakési požehnání, podporu na této cestě. Dům či domy horoskopu, kde se pátý a desátý stupeň znamení Vodnáře nalézá nám pomůže lépe lokalizovat konkrétní životní oblast, které se nezbytné změny a posuny v našem životě obzvláště týkají...
Úplněk a Nov v období Vodnáře:
Úplněk Slunce ve Vodnáři/Luna ve Lvu, který nastane přesně 28.1 ve 20.17. Radost ze života a umění užívat si skutečně smysluplně jeho dary jsou jako každým rokem zásadním tématem toho období. Je to skvělá příležitost ke kolektivnímu tvoření reality: doporučuji setkávat se, společně meditovat, oslavovat...Energie úplňku začne působit se vstupem Luny do Lva 28.1 ve 3.55 a skončí vstupem Luny do znamení Panny 30.1 v 9.04.
Až do novu 11.2 se poté osvobozujme od všemožných starých přesvědčení, doslova se prolévejme čistou vodou jasnosti, projasňujme temná zákoutí svých těl, svých duší, dovolme kosmické energii opravdu nás uzdravit, napomoci ke změnám v našem smýšlení a chápání existence...
Po novu ve Vodnáři se můžeme pustit do nových projektů, ideálně ve dnech po 21.2 kdy se krátkodobě retrográdní Merkur otáčí opět do přímého chodu. S reálným rozjezdem věcí a událostí však můžeme též počkat až do doby mezi 20.3-28.3 (období mezi novem a úplňkem v Beranu, všechny planety v přímém chodu!)
Vcelku příjemnou, emocionálně osvobozující a povznášející událostí bude konjunkce Venuše s Jupiterem ve Vodnáři v době novu 11.2, přesně v 16.00. Novoluní ve Vodnáři nastane přesně ve 20.07 a bude jakousi "oslavou svobody", tvořením svobody zevnitř. Vnímám jej jako velmi jeden ze zásadní momentů na roku 2021.
S láskou a respektem vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021