Mystic Prague as the City of the Great Goddess
Bohumil Vurm

views 0 datum 1. 10. 2018 délka 55:16

The past and fate of the Bohemian Basin.
Secret organizations and chivalry - Templars, Rosencrucians, Freemasons.
Symbolism in Art and Architecture.

http://www.pragamystica.cz/

For our English speaking viewers, translated by (on a voluntary basis) : Markéta Němečková, Hanka Homsi, Sylva Vencálková, Matěj Ballaty a Soňa Marie Hermanová
Edited by: Zuzana Šiková
Subtitles: Radka Kubicová

Minulost a osud české kotliny.
Tajné organizace a rytířské řády – Templáři, Rosenkruciáni, Svobodní zednáři.
Symbolika v umění a architektuře.

http://www.pragamystica.cz/

Děkujeme za naše anglicky mluvící diváky, pro které rozhovor ve svém volném čase přeložili: Markéta Němečková, Hanka Homsi, Sylva Vencálková, Matěj Ballaty a Soňa Marie Hermanová
Zuzana Šiková - provedla celkovou redakci
Titulky zpracovala: Radka Kubicová

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě