Mnoho lidí považuje za dostatečné pro sebe to, co jsou ve skutečnosti jen drobky

datum 30. 3. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Elena Shutova, Getty Images Signature na webu Canva.com

V jednom krátkém vstupu na sociálních sítích jsem uvedla: „Za muže mluví činy. Žena má sledovat, co vůči ní muž činí, co pro ni dělá. A na základě toho ona rozhoduje, zda je to pro ni dostatečně hodno. Jedině tak vzniká rovnocenný vztah."

Rozvířilo to velký ohlas. Mnozí nejspíš cítíte, že na tom něco bude. Jenomže má to háček.

My se vždy rozhodujeme na základě toho, co si myslíme, že je nás hodno. Jenomže jde o tu laťku toho, co si myslíme, že je nás hodno.

A tak to, co je pro jednoho člověka, v tomto případě ženu, dostatečné, pro druhého je jen drobkem. A realita je ta, že většina lidí sbírá drobky, spokojí se s drobkama a ty považují pro sebe za dostatečné.

A ta laťka toho, co si myslíme, že je nás hodno, nejde zvýšit jinak, než tím, že budeme v sobě snižovat odpor vůči čemukoliv, kde odpor máme. On totiž odpor je ve skutečnosti jen jeden, byť rozprsklý do mnoha témat a mnoha projevů.

Ta laťka je míra vaší skutečné sebeúcty. Jenomže ta vaše sebeúcta odpovídá míře odporů, které v sobě máte a tedy odpovídá míře toho, kolik věcí vás dovede naštvat, zranit, dotknout se vás atd.

Čím více věcí vás dovede zranit, dotknout se vás, tím více odporů v sobě máte a tím nižší sebeúctu k sobě chováte, tím méně znáte svoji hodnotu a tím nižší laťkou měříte, co je vás hodno.

No a pak tu máme většinu lidí, kteří v žádném z témat svého života (vztahy, práce, vitalita atd.) nevyužívají plně svůj potenciál. Nemohou, jelikož využití toho potenciálu je přímo úměrné míře vašich odporů těle.

Mnoho lidí se zajímá o to, jak plněji využít svůj potenciál. Ale hledají venku, tam kde rozhodně nemohou zvýšit využití svého potenciálu, jelikož to, stejně jako cokoliv jiného, vzniká nejdříve uvnitř. Víte co podle mě znamená plně využít svůj potenciál?

Znamená to, že v jakékoliv situaci života, ve které se ocitnu, zůstanu nad tou situací – bez odporu uvnitř sebe (bez vnitřní reakce), pak okamžitě se v té situaci ocitám v tomu odpovídající realitě  a vidím možnosti, které v té odporové realitě bych neviděla. Jelikož, jak i neustále opakuji lidem na Tréninku mysli Individuálce, v každé situaci existují neomezené varianty dějů, ale my vždy přitáhneme a tedy si odžijeme přesně tu, která přesně odpovídá míře našich odporů, které vůči té situaci a vůči všem zúčastněným prožíváme v těle. A právě když dokážu být nad tou situací, bez odporu uvnitř, já tomu říkám, že uvnitř mám tzv. „volný průchod“, pak si odžívám ten pro mě nejvíc konstruktivní děj té situace. A to je ten maximálně využitý potenciál v té situaci.

Je úplně jedno, co je to za situaci, jde o to, kolik toho potenciálu té situace já pro sebe využiji. Jelikož situace se může jevit jakkoliv bezvýchodně, jedině co se zkouší je, jestli se nechám chytit do té situace uvnitř sebe a začnu analyzovat, sevřu se anebo zůstanu uvnitř sebe nad tou situací. Pak ta bezvýchodná situace my okamžitě přináší dary, vytřískávám z ní zkrátka maximum. A buďte si jisti, že o co větší ťafkou procházíte, o to větší potenciál v té situaci je, o to větší dary tam pro vás jsou. Čím větší ťafka, tím větší dar, tím větší příležitost, když ovšem té přiležitosti využijete a v té situaci zůstanete nad ní.

A současně vývoj nelze přeskočit, nesnížíte odpory tam, kde jste k tomu vývojově nedozráli! A toto platí i pro Trénink mysli a Individuálku, kde vás ke snížení vedu. A není to v rozporu s tím, že vývoj nepřeskočíte. Jelikož když na Trénink mysli nebo na Individuálku jdete, tak přesně mě máte v daný čas ve svém plánu a přesně tam máte to, co vám budu povídat, a přesně tam máte v jakých tématech a v jaké míře odpor na sezení snížíte. Jelikož na těch sezeních neprobíhá nic jiného, než že si znovu některé ty situace necháte najet v mysli, a jakmile naběhnou i s nimi spojené emoce, já vás vedu uvědomit si určité principy, kterými okamžitě snižujete odpor v těle a právě do míry, v jaké jste schopni – v jaké jste schopni uznat existenci daných principů, kterým podléháme všichni, byť se nikde neučí a za jejich porušování se netrestá ani nezavírá. Avšak platíme za jejich porušení každý sám tím, že si sami jejich porušení dříve či později odžíváme v realitě. A pokud mě máte v plánu, tak máte i v plánu nějaké odpory v nějaké míře snížit v křesle při vybavení si jich a za mého připomínání vám těch principů a nikoliv v situaci v životě. Jelikož i to, že si se mnou tu situaci vybavíte, je vlastně situace.

S láskou Peťa

Zdroj: www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě