Kozoroh (Capricorn) ♑︎

datum 22. 12. 2023
autor a zdroj obrázku: ©Jimmy Lung, Getty Images na webu canva.com

Element: Třetí Znamení Země

Vládnoucí Planeta: Saturn

Protilehlé Znamení: Rak

Převažuje: Ženství

Období: 22.12. - 19.1.

Věk Kozoroha: 4168 AD-6328 AD

Přesouváme se do desátého znamení ve zvířetníku. Přecházíme z elementu ohně na element země. Po elementu ohně následuje v kole roku vždy prvek Země.

Jedná se o kardinální znamení v astrologii.

Kozoroh je místem zasvěcení, místem našeho mistrovství.

Kozoroh v sobě nese energie nejvyššího Ducha.

Zde zažíváme projevení hluboké a smyslné touhy Ducha Matky Země.

Období Kozoroha je brána, skrze kterou jsou vytvářeni a zrozeni zasvěcenci a adepti.

Mořská Koza (Sea Goat) je jedním z archetypů znamení Kozoroha. Bytosti pocházející z moře. Oděny v rybích šupinách. Link sahající zpět až ke vzniku všech věcí. Spojení s rohatými bytostmi, které se staly učiteli lidstva na počátku věků. Spojení z babylonskými mýty, kde se mořské kozy přeměňují na kozy pozemské, anebo antilopy s rohy.

Kozoroh je v mnoha ohledech znamení odpovědnosti. Zodpovědnost za to, co sem přicházíme vykonat. Kozoroh vyjadřuje postoj, který zaujímáme, za čím si stojíme. Ochota vkročit plně do toho, čemu věříme, i když je to nepopulární.

Jakmile dojde v daném okamžiku k duchovnímu ohnivému probuzení uvnitř (předchozí znamení Střelce), musí Duch přistát v těle (usadit se, být ztělesněn). V období Kozoroha se oheň Ducha uzemňuje ve fyzickém těle.

Operujeme zde s velmi přímým a silným uzemněním.

V této etapě kola roku prožíváme propojení s opravdovým duchem přírody.

Jedná se o znamení stáří a tvrdé zmrzlé zimní půdy, praskající pod nohama.

Starý muž zvěrokruhu, jako Otec Času (Father Time, Saturn), je dalším z archetypů Kozoroha. Reprezentuje pro nás bytost s velkou vytrvalostí proti nepřekonatelným obtížím. Mocné svaly značí potenciál bez hranic. Drží v sobě prastarou moudrost. Znázorňuje lidskou bytost v průběhu celého kurzu evoluce.

Jednorožec – Nejvyšší Aspekt Vyjádření Znamení Kozoroha

Jednorožec je silný duchovní symbol znamení Kozoroha, inspiruje žáky, naznačuje jednosměrnost, pokračující vzestupný pohyb k božství a čistotě. Jednorožec se pohybuje pomalu a nikdy nezapomíná na to, co získal zkušenostmi. Dosahuje nedosažitelných výšek. Při svém výstupu jednorožec nikdy nepodkluzuje a dosáhne svého cíle (Střelec) na vrcholu hory a stojí tak ve světle Kozoroha.

Jednorožec je posvátné a mýtické stvoření; s jedním rohem, jediné kopí vycházející z čela (Ajna, diamantové světelné centrum směru).

Představujeme si sami sebe jako bílé jednorožce, kteří šplhají na horu, sami, v klidu, tiše. Kolem nás vládne ticho.

Být studenty a žáky vyžaduje vlastnosti jednorožce – sílu, ochotu, stabilitu, tolerantnost v průběhu času, jednosměrnost.

Kozoroh pracuje na ušlechtilých cílech, kterých dosahuje pomalu a postupně, dosahuje výšin vnitřním rozjímáním a vnější námahou, zažívá klid uvnitř a všude kolem. Svými silnými končetinami se odráží do vyšších stavů vědomí.

Dalšími symboly znamení Kozoroha můžou být krokodýl a horská koza.

Stínový Aspekt: Může se stát výstředním a přehnaně ovládajícím. Vše musí být přesně vybudováno, podle řádné struktury, pokud tomu tak není, může se dostavit nervozita a nerudnost. Zdůvodňování prostředků k dosažení cíle. Bezohledné ambice. Stínový aspekt korporativismu (privilegování jistých zájmových skupin vládou).

Medicína: Pokud je struktura uvnitř nás, nemusíme ji světu vnucovat. Dokončení věcí a záležitostí. Kozoroh musí vždy dotáhnut věci do konce. Provést akci, která je třeba. Je to velmi pracovité znamení, které si zakládá na tradicích.

Afirmace: Já v sobě nosím moudrost předků a sílu k dokončení úkolu, který jsem si stanovil (a).

Sdíleno v energiích kruhového stolu, kde přecházíme k magii a síle Jednorožce,

Mikai.

Autor: Mikai
Zdroj: Hřejivá a Bezpečná Náruč Vesmíru

Sdíleno s laskavým svolením autora

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě