700 milionů hospodářských zvířat trpí v klecových velkochovech v EU. Pomozte nám je vysvobodit

Klece dokonale symbolizují průmyslovou živočišnou výrobu. Vězní a omezují, zabraňují mnohým přirozeným instinktům a potřebám zvířat a jsou skličujícím odrazem naší společnosti. Navzdory očividným nedostatkům této zastaralé technologie je v Evropě každoročně vězněno v klecích přes 700 milionů hospodářských zvířat. Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství), v ČR ve spolupráci se Společností pro zvířata, vede rozsáhlou celoevropskou kampaň za ukončení používání všech klecí v živočišné výrobě v EU s názvem KONEC DOBY KLECOVÉ. Kampaň podporují známé a významné osobnosti. Zveme Vás na besedu s jednou z nich, s paní Janou Paulovou, herečkou a zakladatelkou školy pro sirotky v Indii. Přijďte se dozvědět, proč kampaň podporuje a jak může každý z nás pomoci ukončit dobu klecovou. Můžete si také prohlédnout výstavu zaměřenou na stejné téma obohacenou inspirativními výroky dalších osobností.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png