Jak si vybrat léčitele

datum 8. 3. 2023
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Každý léčitel má svého léčitele. Nevím, koho jsou to slova, ale nemýlil se. I vyspělá duše, s vysokou vibrací se může občas „zaseknout“. Ve svém vývoji, tj. ve starém vzorci, nebo v ego dramatu. A dokáže-li to přijmout, přichází jiná duše, která jí něco ukáže, nebo cosi učiní, aby došlo k posunu. Někdy stačí jen pár slov, nebo pouhé propojení, osobní nebo jakékoliv. Někdy je potřeba více. 

Pravdou je, že všichni se léčíme navzájem. Každé setkání s jinou duší, částí Vědomí, něco mi zrcadlí, něco mne učí, někam posouvá. Je to hra Vědomí, tady na Zemi. Rozdělené a zmaterializované v různých částech sebe sama (živých bytostech), a v jejich vzájemných interakcích, zvyšuje vlastní vibraci, aby se pak opět sjednotilo, již na vyšší úrovni. Z tohoto pohledu, všichni jsme vlastně léčitelé a žádné speciální kategorie nejsou. Je to jen pojmenování ega, nesmysl. 

Proč tedy někteří lidé můžou více uzdravovat? Je to dané aktivitou jejich kundalini energie a taky tím, že se tak rozhodli. Hrají tuhle krásnou, i když nelehkou hru, tady na Zemi. A tím se zde vyvíjí. 

Jen člověk s aktivní kundalini energií je opravdu „propojený“ s Vědomím.  Čím je jeho energie aktivnější, tím méně žije v oddělenosti (v egu), a tím více ve vibraci Jednoty. Vývojem a sebe - uzdravováním narůstá jeho síla uzdravovat jiné bytosti i tomu odpovídající schopnosti. Je spousta lidí, co se prohlašuje za léčitele. Provádějí nějaké techniky, třeba jsou i účinné, a proč by ne. Ale nemusí mít tento dar.

Opravdový léčitel žádné techniky nepotřebuje. Může je použít, tam kde to cítí a v daném okamžiku. Není však vázán pravidly. Činí a předává jen to, co mu přichází – z Vědomí. V naprosté důvěře a uvolněnosti. Bez konstrukcí mysli a bez strachu. 

A jak ho poznáte? Podívejte se na něho. Ne na to co píše, na jeho praxi nebo vzdělání. Málokdo ze slov vidí i do duše. A vědomosti, ty probuzeným již nejsou potřeba. Vědění čerpají přímo ze zdroje, informace jim chodí „samy“, z univerza. Podívejte se na něho, alespoň na jeho fotografii, a to hlavně do očí. Opravdový léčitel, probuzená duše, svítí. A čím je „dál“, tím větší světlo vyzařuje. Můžete ho vnímat i v barvě, a to zlato-žlutě zelenkavé, ano, to je naše aura.    

A když ho pak navštívíte, může Vás překvapit svojí přirozeností. On je sám sebou a na nic si nehraje. Nepotřebuje to. Strach ega o přežití, ten již dávno zpracoval, proto se nebojí, že nebude přijímán. Může být v dětské hravosti, nebo i vážný. Pokud Vaše téma a energie jsou těžší, jelikož je načítává. Soucítí s Vámi, litovat Vás ale nebude, ani přebírat Vaší odpovědnost. Podporoval by tím Váš vzorec oběti a on ví, že tímto Vám nijak nepomůže. Nebude Vás nutit, a to do ničeho. Respektuje svobodnou vůli Vaší duše, ve víře že je všechno, jak má být. Stejně tak Vás nehodnotí. Ví, že nejste lepší ani horší, dále ani blíže, než je on, ve své etapě vývoje. Jelikož Vy jste On a On je Vámi. Jediné je Vědomí, a oddělenost (dobro nebo zlo), prostor nebo čas, jsou jenom iluze. Nebude Vás ani programovat, předpovědí budoucích událostí. Co bude, měníme každým svým rozhodnutím, a co vidí teď, platí jen pro tento okamžik. Jsou jen alternativy budoucích událostí a nic více. Je laskavý, ale neosobní. Vnímá Vaše bolesti, ale naučil se je pouštět a proto ho nezraňují. A když mu to nejde, a po léčení je nosí dále ve své mysli, nebo v těle,  přijímá to. Rozumí tomu, že držet může jen vlastní bolavá témata, které jste mu zrcadlili, a na kterých ještě musí zapracovat. Jeho práce ho těší a naplňuje, ale nezapomíná přitom na sebe. A proto Vás nebude léčit vyčerpaný, nebo nemocný, jen aby Vám vyhověl, nebo dokonce aby na tom dobře vydělal. Ví, že by to nikam nevedlo. Vyzařuje z něho důvěra, v tom co činí, i jaké informace předává. Důvěra ve Vědomí = důvěra v sobě. A tak Vy se s ním cítíte bezpečně, jako doma. 

Taková bytost je opravdu silná a na svojí práci připravená. A může Vám hodně pomoci. 

Ne každý, i když „dobrý“ léčitel, je zde pro každého. Může léčit jen to, čím sám prošel a co zpracoval. V tomto, i ve svých minulých životech. A takové „klienty“ přitahuje, přesně ty, co mu zrcadlí jeho vlastní témata. A tímto se mu dočišťují a učení z nich se ukotvuje, ještě více, do hloubky. Sám se tím vlastně uzdravuje a navyšuje se jeho vibrace. Proto můžou vyspělé léčitelské duše léčit i více bytostí. Jsou tady, na Zemi, dlouho a tak získaly své zkušenosti ve stovkách životů. 

Neexistuje dokonalý léčitel. Tak jako všichni lidé, i my se neustále vyvíjíme. A to co zde předávám, není dogma, jen informace z Vědomí. Ty přenáším do slov a tohle je jejich interpretace, která je podložená zkušenostmi. Jak osobními tak i jiných léčitelů, které doprovázím na jejich cestě a pomáhám jim, uzdravit se. 

Tak jako každému může vyhovovat něco jiného i Vědomí může být různě interpretováno. Jedno je ale jisté, nejsou žádné chyby. Koho si zvolíte a kdo Vás v dané chvíli bude léčit, je dokonalým rozhodnutím Vaší duše a ta ví nejlépe. I kdyby to, zdánlivě „nedopadlo“, mělo to tak být. Možná neuzdravil Vaše tělo, ale posílil Vaši duši a tím Vám pomohl osvobodit se. Nebo Vás naučil pouštět vlastní očekávání a přijímat to, co přichází, jako dar a to včetně vlastní nemoci. Nebo jste uvěřili nesmyslům a on Vás negativně programoval, což Vás naučilo více důvěřovat v sebe a ve vlastní intuici…. 

I když to tak nevypadá, tak jste nakonec získali více, než jste ztratili. To co nás učí Vědomí, je vždy dokonalé. Jen jeho cesty můžou být různé a příště možná jednodušší a radostnější. Stačí jen odložit sebe – ubližování. Ale o tom by byl další článek. 

Barbora Aru – Nanta

www.alternativnimasaze.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě