Schumannova frekvence je vibrující rezonance, která vzniká v elektromagnetickém poli Země. Obecně ji můžeme považovat za elektromagnetické změny, které vznikají v podzemí, následně poté ovlivňují zemský povrch, ionosféru a živé bytosti na planetě. Tato rezonance je stejná již stovky, ne-li tisíce let. V nedávné době se však zdá, že se její frekvence mění. Proč?
Předpokládá se, že Zemi spolu se všemi živými organismy, obklopuje a chrání tato přirozená tepová frekvence (které říkáme Schumannova rezonance) na úrovni 7,83 Hz. Staří indičtí osvícení mudrci (Rishis = rišiové v češtině) nazývají tento zvuk ÓM. Tato frekvence dokáže být tak silná, že oslovuje lidský mozek a ten poté může být schopen aktivovat a využívat svoji plnou kapacitu a sílu vyššího vědomí.

Přestože se Schumannova rezonance mění v závislosti od zeměpisné polohy, celá léta se pohybuje na úrovni 7,8 cyklů za sekundu. Tato rezonance představuje puls země, vibrační frekvenci, na kterou se můžeme naladit, abychom dosáhli energetické rovnováhy.
Gregg Braden tvrdí, že našel důkaz o tom, že americké zařízení HAARP (které používají na průzkum vyšších vrstev zemské atmosféry, výzkum šíření radiových vln, komunikace a navigace) může způsobit změny klimatu a vyvolat zemětřesení, čímž znečišťuje Schumannovu rezonanci. Důkazy potvrzující tuto skutečnost se nacházejí v archivech knihovny v Seattle.
Ačkoli to nebylo potvrzeno, mnozí se domnívají, že Schumannova rezonance není jen upravena, aby nás kontrolovala, ale také my můžeme měnit ji, a to v souvislosti s úrovní našeho vědomí.
Záběr z roku 2014
V roce 2014 se frekvence Schumannovy rezonance odchýlila. Vzrostla ze své obvyklé úrovně 7,83 Hz až na úroveň 15-25 Hz.
Můžete se na to podívat v reálném čase, za pomoci systému pozorování vesmíru ZDE
Takto vypadá Schumannova frekvence dnes, v roce 2017.
Na základě nepřetržitého sběru dat z magnetického pole země, které sesbíral institut HeartMath, bylo zjištěno, že dochází ke změně lidského vědomí na celé planetě, o čemž svědčí právě tyto změny Schumannovy rezonance.
Změny můžete pozorovat na Spektrogramu, který najdete ZDE
Výzkum ukazuje, že když je většina lidí vyrovnaná, odrazí se to i na Schumannově rezonanci. Jednoduše řečeno, magnetické pole Země měníme našimi myšlenkami a činy. O této soudržnosti se předpokládá, že posiluje i okolní mezigalaktický prostor.
Jak to NASA vysvětluje?
V každém okamžiku se Zemí prožene kolem 2000 bouří, které vytvoří zhruba 50 blesků každou sekundu. Každý blesk na obloze vytváří elektromagnetické vlny, které začínají cirkulovat kolem Země. Pohybují se mezi zemským povrchem a hranicí ve výši asi šedesáti mil nad zemí.
Některé z těchto vln – v případě, že mají potřebnou vlnovou délku – se spojují, nabírají na síle a vytvářejí opakující se atmosférický tep, známý jako Schumannova rezonance.
Tato rezonance představuje užitečný zdroj pro analýzu počasí na planetě, jejího elektrického pole, a dokonce pomáhá určit, jaké typy atomů a molekul existují v zemské atmosféře.
Vlny vytvořené bleskem nevypadají jako horní a dolní vrstvy oceánu, ale stále vibrují s pásmy vyšší a nižší energie.
Jsou zachyceny uvnitř atmosférického stropu, který představuje spodní okraj ionosféry. Je to ta část atmosféry, která začíná ve výšce asi šedesát mil nad zemí a tvoří ji nabité částice.
V tomto případě si ideální místo pro rezonanci vyžaduje mít vlnu dvakrát nebo třikrát delší, než je obvod Země.
Je to extrémně nízká frekvenční vlna, která může být tak nízká, jako 8 Hz – některé vlny mají třikrát nižší frekvenci, než nejnižší frekvence rádiových vln, která se používá pro vysílání signálu v klasickém FM/AM rádiu.
Postupně, jak tato vlna postupuje kolem země, dotkne se sebe samé na určitých místech, kde jsou její vlnové délky harmonizovány. Uvedené vlny jsou poté v rezonanci samy se sebou, čímž se zesiluje původní signál.
Přestože se o tom vědělo už v roce 1952, Schumannova rezonance byla poprvé spolehlivě změřená počátkem 60. let.
Od té doby vědci zjistili, že rozdíly v rezonanci odpovídají změnám v počasí, slunečnímu záření, činnosti magnetického pole Země, vodním aerosolům v atmosféře a v dalších pozemských jevech.
O čem se ale NASA nezmiňuje je to, jak lidské vědomí může působit na tyto frekvence, aby je měnilo. Institut HeartMath tomu říká ,,globální soudržnost”, ale je také známá ve stovkách starých textů jako “probuzení”.
Dodatečná vědecká zjištění
1. Schumannova rezonance se experimentálně dá pozorovat na několika frekvencích, které souvisejí s mozkovou činností.
Pohybuje se v rozmezí 6 až 50 cyklů za sekundu, konkrétně je to 7,8 (alfa), 14 (nízká beta), 20 (mírná beta), 26 (vysoká beta), 33 (vysoká beta), 30 (gama) a 45 Hz (gama) s denní odchylkou kolem +/- 0,5 Hz.
2. Hodnota 83 je nejsilnější ze sedmi rezonancí, v alfa hladině mozkových vln. Pokud pokračuje nárůst rezonance, pak primární rezonance pulsu země se mění ze sub-nízkého pásma alfa (7 až 10 Hz) na sub-vysoké pásmo alfa (10 až 12 Hz). To zřejmě ovlivňuje naši schopnost hluboké relaxace, rovnováhy a spojení mezi tělem a vědomím.
Mohlo by to ovlivnit REM-spánek a snění. Pokud bude nadále stoupat, prolomí práh “rychlé” beta aktivity (charakteristické pro bdělý stav s otevřenýma očima). Nízká beta (12-15 Hz) je spojena s nedostatkem ostré pozornosti a může dokonce způsobit poruchu pozornosti.
3. Amplituda Schumannovy rezonance není konstantní a zdá se být extrémně závislá od tropické (tedy globální) teploty.
Předběžné výsledky naznačují, že pouhé zvýšení o jeden stupeň teploty zdvojnásobí Schumannovu rezonanci.
Dodnes není známo, jaký psychobiologický vliv těchto výkyvů to může mít na lidi.
Zdá se, že ,,probuzení” se děje skrze nás, pro nás, zevnitř a také skrze vnější vlivy. Bezpochyby se Schumannova rezonance výrazně mění, co ještě zbývá, je sledovat důsledky těchto změn.
překlad: Alue (www.aluška.org)

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě