Potkávám hodně lidí, co několik týdnů, měsíců či let jakoby ztratili kompas. Tím, co byli, začíná se zdát, že nejsou. To, kam směřovali, pomalu ztrácí smysl. To, na co se upínali a spoléhali, je nechalo na pospas. Ti, co je potřebovali, je již nepotřebují. Zkrátka, zažívají ztrátu identity.

Toto vše v nich různou mírou vyvolává pocit bezvýznamnosti, zoufalství a beznaděje. Tato dezorientace pak vyvolává nejrůznější strachy až deprese a úzkosti.

Pokud se na tyto naše situace budeme dívat z užšího vnímání, děje se nám drama, lidé kolem nám ubližují, jsou nevděční, nebo jsme to my, co cítíme vinu. To je jen naše ego. To se cítí ukřivděně, ublíženě nebo provinile. Když byste to v tom odehrávajícím se dramatu byli vy, necítili byste negativní emoce a uvnitř vás by byl jen klid a ticho.

Ztráta identity je nezbytnou součástí naší cesty k sobě. Když bychom nezažívali tuto ztrátu identity, většina z nás by si ani nevšimla, že spousta toho, co má ve svém životě, je jen iluze založena na nějakém našem přesvědčení pramenícího z ega, strachu. Neviděli bychom tak vlastně, kudy vede cesta k sobě.

Kdy se můžeme cítit nedostateční, zoufalí, bezvýznamní? Když sebe a jiné srovnáváme, hodnotíme. Co je porovnání, souzení, srovnávání se a kritika? Naše ego. Když porovnáváme, sebe či jiné soudíme, v ten moment jdeme od sebe a projevujeme si tak nelásku k sobě a tak i k jiným. Porovnávat a soudit lze jen v případě, když sebe a jiné nevnímáme jako jedno.

Co tedy ve skutečnosti znamená, když se cítíme jako nicka? Znamená to pouze, že už nezapadáme do šuplíku, který nám naše ego kdysi určilo. Vypadli jsme tak ze šuplíku a najednou nejsme v žádném. A to je pro mnohé z nás něco zcela nového.

Není třeba mít strach. Ten nám z této skutečnosti nahání opět jen naše ego. Z pohledu našeho ega patříme do toho konkrétního šuplíku. Ego ale nejsme my! Ego však situaci vyhodnocuje tak, že jsme se ztratili, jelikož nejsme v tom šuplíku, který pro nás určilo. Ego nás pomocí strachu nutí vrátit se zpátky do toho šuplíku, jelikož tam mělo nad námi moc. Ví moc dobře, že mimo ten šuplík jeho moc nad námi bude slábnout, a tak spustí strach, aby nás zahnalo zpět.

Když tedy máme pocit, že jsme nicka, ve skutečnosti začíná být nicka naše ego. To totiž sílí, když vaše moc nad sebou samými slábne a obráceně. Navíc cesta k sobě je cesta postupného snižování ega a postupného sílení pocitu jednoty. Když se cítíme k ničemu, znamená to tedy, že jsme se dostali blíž k sobě.:-) Začíná tím totiž upadat naše představa sebe jako jednotlivce, tím postupně odpadne spousta lpění a představ.

Zažívám to sama.

Mohla bych jmenovat boj mezi dopsáním disertační práce a získáním titulu PhD., což byla poslední věc, abych to úspěšně dokončila, a mojí nechutí až odporem to psát. Ego mi toho napovídalo spoustu, například že zahodím tři roky studia, že už mi zbývá jen kousek, že se mi ten titul může hodit, a že dřív ta stará Petra by to zmákla levou zadní. Nenapsala jsem to.

Mohla bych i zmínit moji představu sebe jako úspěšné advokátky, která řeší spor za sporem a pak té, která po určitém čase cítí velkou nechuť jakákoliv podání psát. I zde ego tlačilo a povídalo, že nejsem, co jsem bývala, že se mám vzpamatovat, jak poplatím kancelář a živobytí, že jsem zlenivěla. Přestala jsem zastupovat. Rozhodla jsem se tedy jinak, než mi velel strach neboli převlečené ego. Ale trvalo to měsíce. Neměla jsem ani ponětí, co budu dělat. Cítila jsem úlevu a zároveň strach, co se mnou bude.

Víte co se stalo? Vznikl Jiný přístup :-). A mohla bych pokračovat dalšími jinými příklady ze svého života.

Díky tomu, že jsem se vyvázala z některých rolí, které jsem sama na sebe navlíkla, abych udržela svoji představu o tom, kdo jsem, vytvořilo se prázdné místo. To jsem pak mohla začít zaplňovat sama sebou.

Zdroj: https://www.jinypristup.cz

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě