Ztělesnění posvátné Bohyně

datum 10. 6. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Stálé spojení s naším Vyšším Já. To nás povede skrze změť informací a změn, kterými nyní procházíme. Pravda v nás září nehledě na to, kolik si z ní uvědomujeme. Není třeba ji nikomu předkládat, její přítomnost a kultivace rezonuje skrze nás. Kdo je připraven, ucítí ji, kdo se rozhodne jinak, je také v pořádku. Planetární vzestup je záležitostí každého jedince a každý má svůj čas i díl úkolu. Buďme stále vědomé bytosti a vždy budeme vědět, kudy dál.

Doba čtení 8 min.

Cesty k sobě


Vážení Milovaní,

současný světový stav přispívá k tomu, abychom hledali větší cesty, jak se spojit a sjednotit. Je zcela zřejmé, že ke změnám dochází na všech úrovních stvoření na Zemi, které nás ovlivňují na různých úrovních. Stejně jako někteří zažívají velký strach a paniku, která stoupá na povrch, my jsme vedeni do rozvoje ještě větších schopností Vědomí a vhledů. Cesty Temnoty a Světla přecházejí do svých vlastních nových tvůrčích forem vyjádření. Dokonce i když jsme v současné době všichni bombardováni různými úrovněmi informací, je nejdůležitější, abychom byli neustále spojeni s naším Vyšším Já, naším Duchem, který vidí za současný stav a předpoklady ostatních.

Nejsou nutně nesprávné nebo nepravdivé, ale prostě existují paralelně s realitou, kterou vytváříme jako cesty Kristovy linie. Ani naše vlastní cesta však není od zbytku odloučena. Čím více ztělesňujeme Krista, tím silnější jsme ve své Životní síle, potenciálu, a tak pro nás bude snazší vytvořit stálý tok Univerzální hojnosti pro všechny. A to je také jeden z největších důvodů, proč jsme tady v tuto chvíli. V této době jsme nejsilnějšími podněcovateli změn na Zemi. A to znamená, že vytváříme nové cesty, které otevírají více prostoru pro Božskou kreativitu. A protože se mnoho duší ocitlo někde "mezi", s tolika soupeřícími o jejich pozornost, poskytujeme jednoduše širší perspektivu o podstatě a esenci života. Každý se však musí svobodně rozhodnout vstoupit do toho prostřednictvím svého vlastního suverénního Já. Z tohoto důvodu nemůžeme nikoho skutečně ani nutit, aby si vybral cokoli konkrétně. To není důvod, proč jsme tady. A tak necháváme ostatní hrát jejich zvolenou hru na základě jejich rozhodnutí.

Polarita Temnoty a Světla byla nějakým způsobem vyrovnána, a díky této hlubší unii vyjde mnoho na Světlo Pravdy v letech, které budou následovat pro lidstvo. Věci postupují do hustoty mnohem rychleji, než bychom si mysleli, a to je to, co často vede k Evolučním událostem, to je to, co právě zažíváme jako kolektiv. Nikdy jsme nezačali nový astrologický rok s takovou intenzitou současného stavu globálních událostí, což nás definitivně uvedlo do Vědomí, že jsme všichni "v tom společně".

Věci narozené z úrovně vyššího Vědomí se pohybují tak, že ve všech sférách této planetární a lidské existence nenechávají žádný prostor nedotčený touto Přítomností. Je to skoro jako by za tím vším byl větší odliv a příliv duchovní Životní síly, která nás vede k přijetí planetární perspektivy, což je práce a pravda Svaté unie a fyzického Vzestupu, která touží dosáhnout svého zrození.

A to se děje skrze ty z nás, kteří jsou ochotní to dělat jako první vlna. A jak víme, žádné zrození nebylo nikdy snadné, ale jakmile to uděláme, vždy nás zanechá plné radosti, když se zavedou větší věci. Teď všichni cítíme celkové téma nadcházejícího roku a to, co by to mohlo přinést. A co by to mohlo být? Všichni se ptáme sami sebe a Ducha, protože teprve pak to je pravda Posvátné unie a fyzického Vzestupu, který si přeje dosáhnout svého zrození.

Během těchto velkých globálních událostí tolik z nás pociťovalo hlubší volání a nutkání být ve Službě. A jak je to možné? Protože tolik z nás již trvale slouží jako určitý typ Světelné bytosti, která v současnosti sídlí na Zemi. Ano, ale někteří z nás se hodně času zaměřovali na trénink Sebezrození v rámci Světlých i Temných polarit a na to, jak se integrují a slučují ve větší Jednotě.

Tyto roky, které jsou za námi, byly docela prominentní v samostatném zmocnění, které zahrnuje větší budování Galaktického Světla. Ano, stavěli jsme rámec nového druhu energetického zařízení, a museli jsme to zvládnout na vlastní pěst, abychom to dokázali v sobě, prostřednictvím našeho vlastního komplexu Nadduše.

Nyní všichni cítíme, že je čas postoupit ještě dále a cestovat hlouběji do oblastí práce Ducha a Svaté životní síly. To jsou časy, na které jsme se všichni připravovali, a během našeho intenzivního tréninku stíráme pot z čela. Náš celý život byl až dosud zasvěcený tomuto jedinému bodu výjimečnosti, když se Světlo a Temnota zhroutí v sobě.

Je na čase přiblížit nový příběh s tímto začátkem velkého cyklu nového stvoření. A to je také důvod, proč je tolik z nás povoláno, aby povstali k této příležitosti a vykonali nezbytnou práci, kterou od nás žádají legie Světelných bytostí, které jsou součástí našich starodávných předků. To platí zejména pro první vlnu fyzického Vzestupu ve spojení s planetárním posunem, protože druhá vlna nyní vstupuje do cyklu hluboké samokultivace a zřízení, které jsme již dokončili. Gratulujeme všem! Nic nebylo vytvořeno přes noc!

Musíme si uvědomit skutečnosti, že nás existuje tolik variací, které mají různý původ a účel, a přesto my všichni nyní sloužíme ze stejného důvodu planetárnímu i osobnímu Vzestupu. Zdá se, že planetární Vzestup je v této době důležitější, protože víme a rozumíme tomu, že se Země jako Gaia potřebuje rozvinout do svého příštího vývojového cyklu, všechno ostatní přichází jako přirozený výsledek toho. Je to vše propojené, a proto si mnozí z nás všimli, že jednoduše věnování se této cestě nesobecké služby nás nechalo naplněné a vždy zajištěné. To je prostě důvod, proč jsme sem přišli, tak proč bychom nebyli v této práci podporováni?

Vše, co to vyžaduje, je přirozený tok Životní síly a její hojnost, zná tuto jednoduchou Pravdu. Ve chvíli, kdy se vyrovnáme s naší základní esencí a způsobem, jakým nejlépe sloužíme v našem nejpřirozenějším výkonu, se zdá, že se všechno ostatní odehrává snadno a uvnitř Milosti. A to je něco, co jsme potřebovali zcela zvládnout v našem prvním Evolučním cyklu, abychom byli schopni tento prostor pro Vzestup bez námahy držet bez námahy. Čím více jsme důvěřovali Duchu, tím více jsme si důvěřovali, protože jsme se neustále sjednocovali s naším fyzickým tělem. A to nám pomohlo zůstat čistým vedením pro vyšší Světlo. A v rámci této samoobsluhy jsme se naučili ukazovat cestu co nejefektivněji, abychom neztráceli nebo nerozptylovali naši životně důležitou Životní sílu.

Mnoho z nás zde se narodilo z Hvězd, což znamená, že naše původní / základní esence se podobá a sleduje jiný energetický vzorec než ty, které rezonují se samotným jádrem Země a jejími životními formami života. A proto jsme sem přišli, abychom přinesli Světelné vzory jako vlákna energie, která tu možná ještě nikdy nebyla. Během této doby jsme v tomto úsilí naprosto podporováni vyššími inteligencemi Světla, které proudí přes Sluneční erupce a kosmické paprsky. To je to, co nás živí Hvězdným způsobem, a to je to, co nás posiluje, abychom se neustále pohybovali vpřed a udělali další krok ... a další.

Nejezdíme jen rychlostí Světla, ale rychlostí částic Světla uvnitř plazmatických polí, která představují určité aspekty Kosmu, a pak ti, kteří kódují Světlo, musí cestovat určitým způsobem, moudrým, což je relativní. A právě v tomto směrování inteligence vyššího Světla jsme se sami nejvíce poznali. Jaká nádherná cesta!

A nyní přichází další krok, který nás jemně přinutí spojit se a pracovat ve sjednocených skupinových polích Světla, která budou formulovat a stimulovat částice Nového Světla a kombinaci energetických experimentů Světla, které jsou Nové. V těchto variantách energetických výrazů otevíráme dveře novým energetickým potenciálům, které jsou všechny kódovány vyšší inteligencí Životní síly. Naše klíčové kroky pro nadcházející časy jsou přijetí toho a úplné odevzdání se tomu, ať už to bude cokoli, a stane se v příštích dobách.

Nejdůležitější věcí této doby je pokračování našich Vzestupných snah. Musíme se sjednotit jako nikdy předtím v naší pospolitosti jako Světelná skupina. A to neznamená jen skupiny, které můžeme tvořit jako lidští jedinci, ale větší skupinová úroveň sloučení se skutečnými Vzestoupenými / Osvícenými bytostmi Světla. Ne vždy jsme se spojovali pouze s tím, co je Osvícené, a to je pro náš růst naprosto přirozené, protože jsme se museli učit, jak sloučit naši esenci s Kristem do formy s jakýmkoli jiným aspektem života.

Také jsme se museli naučit, že naše vlastní Životní síla a jak ji nasměrujeme, je nejdůležitější měnou v celém životě. A proto se na této planetě vytváří tolik, že se neustále a okamžitě mění náš stav vibrací, které všichni známe jako různé formy zotročování, manipulace, kontroly a ovládaní lidských vibrací dokonce i v našich životech a naší práci. V nadcházejících letech bude více než kdy předtím zřejmé, že vibrační Mistrovství je něco, co musí mít každý vědomý člověk. Naše Vzestupné práce tedy nekončí, když chaos zasáhne fanoušky chaosu, nebo když se věci stanou opravdu náročné.

Musíme nejen pokračovat, ale růst a expandovat, exponenciálně s podstatou výzvy. Co to pro nás znamená? Je čas přejít od teoretického k pragmatickému a praktickému. Je čas být skutečný jako vždy, ukotvený a zaměřený na zlepšení sebe a našich realit, které neustále vytváříme v rozšiřujících se Světelných sítích, které každý den tkáme. Je čas zahájit novou Světelnou tělesnou / fyzickou praxi, zvýšit naši angažovanost nebo dokonce zahájit zcela novou úroveň výcviku. Osobně to prožívám jako touhu spojit se s mým Světelným týmem novým užším způsobem, takže budu pracovat na jeho rozšíření v nadcházejících časech. Světelná práce s tělem bude podstatou celé mé učitelské práce, včetně Světelného těla.

Bez ohledu na to, jaký bude současný stav událostí, můžeme všichni profitovat jako celek, pokud se zapojíme do našeho Kristova společenství Posvátné unie, Svaté Trojice. Jakékoli nástroje, které používáme k vytvoření této konzistence nebo praxe v našich vlastních životech, zůstanou věcí individuálních preferencí, a přesto to ve skutečnosti není tak náročné, než se sejdou a sjednotí. Je to čisté a jednoduché. Jsme spojeni v naší Lásce k sobě, kolektivu a Zemi, v našem úsilí věnovaném Světlu a ve slávě, že se setkáváme jako jedna Osvícená skupina / tělo Avatara. Nikdo nikdy neřekl, že to bude muset být jedna bytost, protože to bylo vždy zamýšleno, abychom byli všichni jako Jeden, vytvářející jedno tělo Světla prostřednictvím našich mocných Světelných výbojů.

Radujte se, oslavte své úspěchy a zapněte své Světlo, aby vás všichni mohli vidět, a všechno Božské, co bude svědčit skrze vás.

V Božské milující Lásce a službě

Lenka Sykorova
www.lenka-sykorova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico