Expanze v listopadu slibuje doslova přeskok, zároveň jdeme víc do hloubky i do šířky. Sluneční energie zvyšují příkon a nakonec záznamy animace sluneční radiace dosahující vrcholového toku za posledních pár dnů naznačují, že proces nabírá excitace a přechod na vyšší energetickou frekvenční hladinu se stále kratší vlnovou délkou slibuje dynamický ráz bez možnosti návratu zpět na nižší stav. Vesmírný laser se rozhodl pumpovat fotony jako o závod. Ups! Dochází zároveň k přeformátování času, jak procházíme Světelným koridorem.

 

Jakoby se na Zemi rozehrávala možnost sledovat dvě scénická představení. Stará trojdimenzionální konstrukce je deformována pod tlakovou silou se ztrátou pružnosti a postupným vymazáním prvku oddělenosti. Zatímco pětidimenzionální úrovně se koupají v milosti a Lásce. Na jedné straně doslova skok v evolučním vývoji člověka se stále zřetelnějším využíváním vrozených schopností a na druhé straně extrémní psychóza a pravděpodobný osobní Armagedon v životě těch, kteří se brání změnám. Je nám dána úžasná příležitost sledovat on-line hmatatelný posun pólů u planety i člověka s plným zoomem k Jednotě a s re-balancí na všech úrovních a ve všech aspektech – včetně mužské a ženské energie.
Ústřední roli hraje epifýza s postupnou reaktivací torusu u Země i člověka. Zdravý torus je zdrojem obnovy a regenerace fyzického těla u plně vědomého člověka – Tvůrce.
Odraz konce této Treceny Ben ( kin 53-65 ) , dále Vlny Cimi ( 66 – 78 ) a Vlny Cauac (79 – 91) je dalším prvkem evolučního tahu změny genomu s postupným posunem genetické výbavy. Každý dostává obrovskou benevolenci z vyšších sfér. Láska 24/7 podává každému pomocnou ruku s možností být stále součástí této famózní kulminace. Lidé mají svobodnou vůli udělat rozhodnutí zda přijmout podanou ruku, nebo se zúčastnit chaotického scénáře. Za připomenutí stojí, že je to Láska, která udává pravidla a všechno se vždy děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Cimi interpretuje Narození, Smrt a Znovuzrození, Mohli bychom mluvit na této energetické platformě doslova o komplexní regeneraci. Energie Cauac – Vesmírná pračka, která se nedá vypnout, dokud nejsou všechny věci dobře vyprané. To celé slibuje velmi vědomý rozvoj. Ego, strach, kontrola, nevědomost se budou snažit udržet svou starou formaci. Neztotožňujte se s bolestí, přijměte ji a uvolněte emoce. Každá buňka prochází ozdravným procesem. Je nutné zaměření na vyšší čisté úmysly, božské aspekty uvnitř nás a pravdu, kterou vyjadřujeme přes pravé Já. Opusťte minulost a všechno co je staré, co neladí s aktuálními světelnými vzorci zarovnáni s činností, která vám přináší radost, protože jste tak v absolutním okamžiku přítomnosti. Aktuálně je mnohem důležitější být člověkem jsoucím, než dělajícím. Nesnažte se hledat v tomto konceptu žádnou logiku. Logika je soubor 3D operačního systému.
Je třeba přijmout a pochopit, že ačkoliv to vypadá, že lidstvo dělá kroky do tmy po evoluční spirále, má neustálou podporu na cestě do Jednoty, není třeba se bát ničeho, co neznáte. Vysoká emanace vašeho srdce vás chrání, tím také pomáháte neutralizovat negativní energetické pole v rozsahu desítek, někdy i stovek kilometrů, vaše energie je léčivá. Všude, kde se nacházíte fyzicky, přestavujete energetickou konstrukci míst a vylaďujete na vyšší oktávu aurické pole lidí.
Stále probíhá ukončování Stínových vzorců s přirozenou možností návratu k původnímu vzorci makromolekuly DNA. Ve vyšších frekvencích neexistují žádné limity. Přistupujte k sobě s respektem, Láskou a důstojností.
V Lásce a Službě
Lenka
Copyright © Článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png