Zdroj: Pixabay.com

Zralá duše. Lze tohoto stavu dosáhnout? Jistě je to možné. Naši zralost prokazujeme schopností láskyplně si vymezit hranice, jednat ze srdce a být otevřený životu. Zkusme utvářet své já tak, jak nás vede naše vnitřní moudrost, ne podle vnějších vzorců a názorům.

Doba čtení 1 min.

Cesty k sobě


Člověk se rodí a během života utváří své Já. Od přírody je obdarovaný
schopnostmi intuice a vnitřního vedení. Je individualita a má určité
poselství se kterým na zem přichází. Toto poselství je cesta k objevení
vnitřních hodnot a kvalit duše, která je v určitých fázích a etapách svého
vývoje.

Zralá duše utváří mír, klid a lásku ve svém životě. Když je člověk ve své
vnitřní síle je chráněný a více naslouchá sobě a svým potřebám. Jeho síla
je dar, který otevírá jeho talenty, schopnosti, ale především dar lásky
uvnitř. Zralá duše nemá potřebu bojovat s ostatními. Zralá duše je si
vědoma své síly a používá tuto sílu ke konstruktivnímu tvoření lásky v
jejím životě tak, aby byla naplněna její dharma.

Dharma je v podstatě dar života na zemi, přichází po zvládnutí životních
zkoušek a situací. Je to posun do nové dimenze, kde je vše propojeno a
ukotveno a připraveno tak k tvořivé a vášnivé životní cestě bez umělých
lákadel světského života. Tato dimenze je v překrásné atmosféře harmonie a
ticha s laskavou náručí písně a modlitby tvoření. Je v pevné síle všeho
živého s boží inspirací, avšak s nádechem a vůní divokých květů života.
Tvoření prostřednictvím síly přichází v životě člověka tehdy, když upevní
svoje hranice s druhými lidmi a příjme se ve svém srdci a těle s tou
největší oslavou života na zemi.

Cesta duše je tím největším bohatstvím v životě zralého člověka.

S láskou přátelé a v naději.

Vivien Šimáčková

Zdroj: www.tantra-vivien.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě