Zprávy z nebe

views 4 461 datum 6. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com
Období Střelce začíná v sobotu 21.11 ve 21.41 a přináší nám zdravý nadhled a třeba i ono kýžené „světlo na konci tunelu“! Laďme se na rozšíření a projasnění našeho doposud třeba i všemožnými obavami a minulými zkušenostmi poněkud zamlženého vnímání a chápání aktuální situace – ať už naší osobní či v této době především společenské a celosvětové…
Střelec je skutečným mistrem v užívání si daru života, v praktické realizaci teoretických duchovních poznatků a vědomostí. Bytí v přítomnosti a ve spojení s vyššími rovinami bytí dodávají těmto zrozencům a rovněž tomuto ročnímu období potřebnou „božskou jiskru“, bytostný optimismus a niternou hřejivost a záři, šířící se bez hranic všemi směry až do nekonečna…
Jsme pobízeni, abychom šli ven a sdíleli! Abychom své nadšení, svou moudrost a zkušenosti štědře dávali ve prospěch celku a otevřeli se něčemu lepšímu, ač se to aktuálně chvílemi jeví jako velmi těžký úkol!
V období před úplňkem ve Střelci je i tak zásadní a důležité umět si představit a už nyní v přítomnosti zažít to, co si bytostně pro sebe i druhé přejeme. V tomto roce je tato blahodárná vnitřní práce obzvláště zásadní a důležitá. Zaměřme pozornost na to, co je správně!
Hned 23.11 odpoledne nastává jakýsi „informační průlom“. Merkur ve Štíru se dostává do přesné konjunkce s Prozerpinou a zároveň do pozitivního aspektu trigon s Neptunem a Lunou v Rybách.
Jako bychom zároveň zjistili něco možná až děsivého, ovšem hluboce pravdivého a vystřízlivujícího a při tom mohli prožít i obrovskou podporu shůry a tedy i intuitivní pochopení, že vše, co se děje, má vyšší smysl a účel, sloužící jen a jen k našemu dobru a duchovnímu pokroku či vzestupu!
V pondělí 30.11, přesně v 10.30 nastává úplněk Blíženci/Střelec. Úplňkové energie tedy posilují linii evoluce mezi sestupným uzlem ve Střelci a vzestupným v Blížencích, jejíž dlouhodobý vliv můžeme pocítit od 5.5 2020. Zásadním úkolem lidstva bude až do začátku roku 2022 vidět jinak, nově a zcela jasně a nezkresleně svou situaci a nalézat či v dobrém smyslu vymýšlet nová zdravá řešení, která se ovšem opírají o duchovní tradice a moudrost. Vzestupný uzel v Blížencích nám pomáhá odložit „růžové brýle“ a vidět realitu takovou, jaká opravdu je, ať už se nám to líbí nebo ne...
Surová informační válka, která zuří už několik let, nyní v podstatě vrcholí a dostává se do bodu nenávratna! Stále však mají lidé šanci prozřít, probudit se a navýšit tak celkové procento! Každému však ponechme jeho svobodu volby, s trpělivostí a tolerancí.
V těchto dnech se tedy ve stavu meditativního poklidu, nejlépe i se zavřenýma očima ptejme sami za sebe, jak k aktuálnímu dění přistoupit, jak si zachovat zdravý rozum, vystříhat se fanatismu a lpění na určitých názorech. Prostě prohlubujme svou vnímavost, otevřeme mysl – pomůže nám mladičká a svěží „studentka života“ Luna v Blížencích a moudrý zralý učitel Slunce ve Střelci. Očišťujme oblast třetího oka od všemožných nánosů a představ. Dar jasného zření má přirozeně každá lidská bytost – záleží jen na ní, jak s ním zachází, jak jej rozvíjí! Alespoň jednodenní „digitální prázdniny“ a odpočinek od valícího se proudu informací nám v tom jistě pomohou!
Vliv úplňku trvá od 29.11 (od 17.17) do 2.12 (do 4.34), kdy se bude nalézat Luna ve znamení Blíženců. Po úplňku do novu 14.12 je vhodné se osvobozovat na mentální úrovni - od starých názorů a přesvědčení, konkrétně i knih a jiných informačních souborů, třeba i v počítači! Uleví se nám a budeme moci vnímat realitu svěže a nezkresleně!
Venuše ve Štíru se 5.12 (přesně 12.32) dostává do konjunkce s Prozerpinou a do trigonu s Neptunem (přesně 6.12 v 5.52). Mikulášské dny a tedy vrcholící období Střelce může tentokrát přinést kromě jiného i značnou pomoc a boží podporu třeba v milostné oblasti či celkově v dlouhodobých strádáních a blokacích čtvrté srdeční čakry. Nastává hluboké uzdravení, emocionální detoxikace a budeme si moci v případě bytostného zájmu užít i dar z nejkrásnějších: prožitek bezpodmínečné lásky. Na svou emocionální, vztahovou situaci se můžeme podívat jakoby „z druhého břehu“ – pustit a odpustit a otevřít se konečně tomu, co si bytostně zasloužíme a přejeme…
Slunce ve spojení se sestupným uzlem ve Střelci, ve dnech kolem 10.12 (přesně ve 13.45) nám pomůže opřít se o duchovní tradice a v reálném životě užít, prožít, použít posvátné znalosti, zkušenosti z dalekých cest, které jsme shromažďovali v uplynulých devíti letech!
Silné datum bude rovněž 12.12 2020, kdy Bílá luna vstupuje do znamení Střelce ( přesně v 6.03) a vpřed směřující akční Mars v Beranu se dostává do harmonických aspektů s linií evoluce ve Střelci a v Blížencích. V tyto dny se konečně lidstvo sjednocuje v určitém postupu, proces učení se a zjišťování, zkoumání, je v souladu se zdravou rebelií a vůlí ke změně! Bílá luna ve Střelci přidává do našich životů skutečné světlo poznání, prozařuje a pozdvihuje třeba i konkrétní životní oblast, kde se první stupeň znamení Střelce nalézá!
Ve dnech před zimním Slunovratem a v nadějeplných dnech po novu 14.12 (přesně v 17.16) pak (přesně 16.12 ve 3.56) zažijeme též konjunkci Bílé luny s Venuší – tato nádherná konstelace téměř doslova otevře a zahřeje či prozáří naše srdce, umožní nám dovolit si a dopřát si lepší život, lepší svět nejen pro sebe, ale i pro druhé lidi! K tomu se přidá i pozitivní aspekt mezi Marsem v Beranu a Merkurem i Sluncem ve Střelci – naše konání, smýšlení a uvědomění se dostávají do souladu!
Fascinující je rovněž konstelace planet 17.12, opět kolem šesté hodiny ranní, kdy se ve třicátém stupni Kozoroha setkává Saturn, Jupiter a Luna. Je to jakési rozloučení se starými časy – možnost opravdu hluboce bytostně ukončit – konkrétně záleží na domě horoskopu, kde se poslední stupeň Kozoroha nalézá... Vstup Saturna do Vodnáře pak nastane přesně 17.12 (v 6.00) a pomůže nám „soustředit se na svobodu“, udělat první třeba i maličké krůčky k ní a již se začít ladit na následující rok Saturna, kdy cesta ke svobodě bude hlavním a téměř jediným tématem celého roku!
Zimní Slunovrat, tj. Vstup Slunce do znamení Kozoroha (přesně 21.12 v 11.00) je snad nejočekávanějším momentem roku 2020. Bájné spojení Saturna a Jupitera v prvním stupni Vodnáře nastane přesně 21.12 v 19.20. Požehnání svobodou, Úsvit nového věku, Kosmické zarovnání – laďme se na tyto pojmy a otevřeme se novému, jinému, zásadním změnám na všech úrovních! Jaké tyto změny budou záleží na našem přístupu už tady a teď! Pohled do mapy zrození, do konkrétního domu, kde se první stupeň znamení Vodnáře nalézá nám napoví, jaké konkrétní životní oblasti se tyto fascinující změny a posuny budou týkat u nás jednotlivců, v jaké oblasti máme obzvláště „osvobodit svou mysl“!
O této konstelace se více rozhovořím – dozvíte se včas na fb či v hromadném mailu.
Celkově je tentokrát období Střelce opravdu vzrušující a doslova „nabité“ pozitivní nebo lépe konstruktivní energií, kterou však bude třeba v následujícím období Kozoroha a především pak v roce Saturna 2021 správně nasměrovat a využít. V tom nám pomáhej Bůh…
S láskou a podporou
Vaše astrologyně
Alita

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021