ZPRÁVY Z NEBE

datum 21. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Období Ryb začalo 18.2 v 11.43 a přináší možnost skutečně a hluboce, s vděčností v srdci ukončit či přímo rozpustit v Lásce vše, co jsme po celý rok prožívali...Tentokrát je toho opravdu hodně, proto zaměřme v této meditativní poslední fázi zimy pozornost především do svého nitra, abychom mohli nashromážděné emoce, zážitky, informace všeho druhu opravdu řádně zpracovat a strávit...
Kvadratura Saturna s Uranem:
Ve dnech kolem 17.2, ještě v poslední den období Vodnáře jsme zažili první kvadraturu Urana se Saturnem. Jde zásadní konstelaci roku 21, která se zopakuje ještě v červnu a v prosinci. Extrémní a vyhrocené omezení svobody, ale také boření všech plánů, které nemají budoucnost a nesouzní s vesmírnými zákony: tak by se dala hodně jednoduše pojmenovat tato velmi náročná situace, vyzývající k obzvláštní bdělosti a pozornosti, viz. můj text o roce 2021 (najdete na www.alitazaurak.cz).
Trigon Mars a Pluto - mocná koncentrovaná síla a odhodlání ke změnám:
Zemitý Trigon Marsu v Býku a Pluta v Kozorohu nastane přesně 25.2 a pomůže rozhodnout se k velkým a zásadním krokům a posunům. Může to být ukončení starých a přežitých aktivit a stejně tak započetí něčeho nového, co nám přinese mnohem větší užitek a uspokojení, ve výsledku i díky koncentrovanému úsilí a jasnému záměru hojnost a blahobyt!
Stejně tak můžeme v těchto dnech říci své jednoznačné „dost už“ všemu, co nás dlouhodobě tížilo, co jsme jaksi pasivně a naivně snášeli...
Úplněk 27.2: koupel v Lásce Boží:
Mystický a hluboce léčivý úplněk Slunce v Rybách/Luna v Panně nastane v tomto roce přesně 27.2 v 9.18, jeho vliv trvá již od 26.2 (18.08) do 28.2 (20.16). Luna v Panně nás v těchto dnech bude zvát, abychom se po všech předchozích prožitcích jaksi hluboce uzemnili a propojili se svým fyzickým tělem, i když nás možná v danou chvíli bude zajímat všechno možné i nemožné. Dopřejme si léčivé koupele a věnujme pozornost tomu, co je potřeba uzdravit, dát do pořádku – na těle, na duši, v našem domově...Můžeme se též zeptat na příčiny svých zdravotních potíží a cestu k jejich uzdravení. Celkově nás tento úplněk každým rokem inspiruje k tomu, abychom propojili každodenní a posvátné, abychom si hluboce užívali a meditativně vychutnávali každý detail každodenní reality.
Venuše v Rybách a její spojení s Neptunem umocní prožitek novoluní:
Značné zklidnění a uvolnění může přinést vstup Venuše do Ryb, přesně 25.2. V tomto znamení je Venuše v povýšení a my si tak budeme moci až do 22.3 zase po roce skutečně užívat nadpozemské lásky a vnímání krásy všude a ve všem. K tomu je však třeba se zklidnit, ztišit a patřičným způsobem se naladit...
Ve dnech kolem 14.3 se Venuše v Rybách spojí s Neptunem (přesně 14.3 v 5.07). Máme možnost rozpouštět staré křivdy, uzdravovat a aktivizovat srdeční čakru, otevřít se hojnosti a lásce ve všech možných podobách. Tento vskutku krásný, prožitkový a léčivý moment nastává jednou za rok a tentokrát se zázračně „trefil“ i do období novu v Rybách, který bude přesně 13.3 v 11.22. Tentokrát tedy opravdu výjimečně silnou a zázračnou, duchovně vyživující a posilující energii novoluní si můžeme užívat od 11.3, 15.45 do 14.3, 00.45, dokud bude Luna ve znamení Ryb. Vliv spojení Venuše s Neptunem však potrvá přibližně do 16.3.
Příznivci védské kultury se mohou též napojit na jeden z nejvýznamnějších hinduistických svátků Velkou Noc Šivy neboli Maha Shivaratri, která se bude především v Indii slavit 11.-12.3. Šiva ve své božské roli Ničitele přináší osvobození a zničení všemožných připoutaností a závislostí všem, kdo jsou ochotni mu své trápení odevzdat...
Mars v Blížencích:
Mars je od 4.3 ve znamení Blíženců (setrvá zde do 23.4), což vnáší výrazné oživení a urychlení do procesu hledání odpovědí na přemnohé otázky, které si dlouhou dobu klademe. Po úporném „boji s hmotou, pohodlností a tupostí“ (Mars byl v Býku od 7.1 21) nastává fáze akčního spojování se lidí, skupin či celých národů, fáze opravdu intenzivní a pracovní komunikace!
Nastává též období obzvláště aktivního boje za pravdivé a přesné informace. Komunikace mezi lidmi se může stát skutečně konstruktivní - začneme se konečně domlouvat, spojovat, tvořit společenství v zájmu společného cíle. Zakládání a též sjednocování akčních skupin a spolků bude obzvláště efektivní ve dnech kolem 22.3, kdy se Mars dostane do trigonu se Saturnem.
V horším případě během putování Marsu v Blížencích zesiluje informační válka, hádky a konflikty, ubližování si slovy. Využijme toto období k jasnému a jednoznačnému vyjádření se a zdravému „rozseknutí“ všemožných mlhavých a táhnoucích se záležitostí.
Merkur a Jupiter ve Vodnáři a linie evoluce - velké prozření a jasné vidění celého dosavadního dění:
Merkur ve Vodnáři se již 21.2 otáčí opět do přímého chodu a do 15.3 nám bude pomáhat do-pochopit a domyslet a rovněž i vyjádřit vše, co se během uplynulého roku dělo.
Obzvláštní sílu budou mít z tohoto hlediska dny kolem 5.3, kdy se Merkur spojí s Jupiterem ve Vodnáři. Je to setkání „učitele a žáka svobody“ a skutečný záblesk pochopení a porozumění. Podívejme se do svého horoskopu, abychom podle astrologického domu mohli upřesnit, v jaké konkrétní oblasti našeho života tento „záblesk“ může nastat!
Ve dnech kolem 5.3 nastává též příznivé propojení Jupitera a Merkura ve Vodnáři s Linií evoluce ve Střelci a v Blížencích. Jupiter požehná našemu usilování a vytrvalé neochvějné cestě k probuzení jasnému čistému vidění věcí jaké jsou (vzestupný uzel v Blížencích) a osvobození se ze zajetí manipulací a ovládání všemožnými institucemi a organizacemi, ať už světskými či náboženskými (sestupný uzel ve Střelci). Jako jednotlivci se rovněž můžeme v těchto dnech zaměřit na praktické využití všeho, co jsme studovali. Podpořeno a požehnáno bude vyjádření skutečně pravdivých skutečností v podobě knih, článků, rozhovorů atd. Tyto dny jsou opravdu zásadní a jedny z nejvýznamnějších v procesu „cesty ke svobodě“ a hledání/nalézání pravdivého a přesného vidění a chápání probíhajícího dění! Učme se opravdu zdravě a správně svobodně smýšlet! Naše objevy budou pak potvrzeny a upřesněny či zkorigovány a dotaženy stejnou konstelací uzlů se Saturnem, která nastane 10.4. 2021.
Poslední dny období Ryb a jarní rovnodennost:
Vstup Merkura do znamení Ryb (15.3-4.4) přinese příležitost a nezbytnost se hluboce ztišit a naslouchat odpovědím z nitra či též z jiných sfér bytí, kam se mnozí obracíme v náročných životních situacích.
Celkově jsou každým rokem tyto poslední dny zimy a završení zodiakálního roku, tj. přibližně od 14.3 do 21.3, ideální příležitostí k hlubšímu „ponoření se do sebe“ a ukončení či spíše rozpuštění v lásce všech možných závislostí a dlouhodobě se táhnoucích potíží.
Období Ryb končí přesně 20.3 v 10.39 vstupem Slunce do znamení Berana. Začíná nová kapitola revolučního roku 2021…
Mnoho sil a intenzivních hlubokých prožitků vám přeje vaše věrná astrologyně Alita
Pro inspiraci nabízím audionahrávky řízených meditací:
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico