Zdroj: Pixabay.com

Nejste bezmocní!

Vaše situace z vašeho pohledu je velmi nepřehledná plná zvratů a nových očekávání, která nebývají často naplněna. Je to doba přerodu, kotrmelců, očekávaných otřesů, období nátlaku a útlaku. Jsou utlačována práva na kterých byla současná společnost víceméně vybudována. Období jímž procházíte je snahou podkopat ustálené hodnoty a převrátit vše, co dosud lidstvo zná do nových rozměrů bez jakýchkoli servítek a kamufláží.

Záminkou se stává disharmonie celku. Celek, to znamená lidstvo, se projevuje velmi protichůdně a samo poskytlo mezery, které umožnily snahy uchopit a ukrást vše dosud uznávané. Tyto snahy však nebudou mít nakonec takovou dynamiku, aby došlo k uplatnění těchto záměrů. Mezery budou znovu vyplněny a lidstvo nakonec tlaku odolá, ovšem za jiných okolností.

Změny, které probíhají jsou důmyslně servírované, aby zapadaly do konkrétního cíle – odklonu lidství od původní přímky. Tím nechceme tvrdit, že tato přímka byla správnou volbou. K tomu, aby mohlo dojít zpět k harmonii, tato původní přímka nepomáhá. Zničení planety, zdevastované národy, které se z posledních sil udržují u jakýchsi jistot, nemohou dohnat situaci, která už se dávno vymkla z rukou. Dnešní stav se dá označit jako “dojezd”.  Došlo palivo, došly síly a chuť. Lidstvo svým postojem způsobilo zbloudění v prostoru. Nemá orientaci.

Nehledě na tuto situaci však na druhé straně dochází ke zrodu něčeho nového a plného dynamické energie, která bude zcela zřetelně odlišovat umlácené masy lidí od skupinek těch, kterým bude energie sama – bez vlastního významného přičinění přicházet ku pomoci. To je to poselství plné radosti a poznání. Ačkoli se to může zdát nyní příliš utopistické a diferencované, přesto se tak stane. Je to logické vyústění celé souhry událostí. Souhra – to je to slovo, které to přesně vystihuje. Souhra předem naplánovaná. Možná máte nyní mnoho otázek, které byste rádi měli zodpovězené. Znovu zdůrazňujeme, že tato “souhra” je skutečně hra. Je to hra. Jak obratně hrajete, tím snadněji můžete zvítězit. Není to však hra, kterou by se dalo nějak rozumově nacvičit. Je to hra v tom smyslu, že hru určujete Vy sami. Ptáte se jak, když jsou tu tlaky, snahy, teror a nařízení. I když to tu je, jste to vy kdo tomu dáte energii a nebo nedáte. Energie odhodlání a čistého přesvědčení a víry v božskou ochranu může způsobit zvrat v dění okolo vás. Vy vysíláte signály. Signály, které se ve světě energii nikdy neztratí. Zůstávají tam a rostou jako stromy. Energie nezaniká! Energie zůstává! Je to hra, která je napínavá a výsledek zdá se být nejistý. Prolomení energetického štítu je možné světelným vyzařováním. Štít vytvářejí jak Ti na jedné straně,  tak i na té druhé.

Co je však odvěkou pravdou, že nakonec dobro zvítězí nad zlem. Dobro a zlo zdá se být trochu jednoduše popsaná energie. Je to však energie jako každá jiná. Pokud jako každá jiná – lze ji uchopit. Uchopit v tom smyslu, že nejsme bezbranní a bezmocní. Nejste bezmocní naši bratři a sestry. To je nutné si stále opakovat. Jste sice zahnáni do kouta (jakoby, ale nejste bezbranní).Vaše zbraně jsou světlo a pozitivní energie. Pozitivní energie, která se získává tímto:

 1. Budete spoléhat na zvrat dění ve váš osobní prospěch. To je možné – dokonce velmi pravděpodobné.
 2. Nebudete do budoucna hledět se strachem, ale se spolehnutím na vaše dobré úmysly a vaší víru v dobro.
 3. Začněte si uvědomovat vaší osobní moc v podobě energie, kterou oplýváte.
 4. Nejste sami a že za sebou máte své duchovní pomocníky. Chceme vám sdělit, že každý kdo chcete a toužíte po tom, abyste byli v kontaktu s dobrem, máte přidělené své vlastní duchovní rádce. Je to energetická činnost těmito bytostmi podporována.

Toto vědomí vám může pomoci začít vnímat Vaše energie, které budou násobeny. Tato dobrá energie má přesilu. Na konání zla je třeba daleko větší potenciál než na konání dobra. Zní to možná zdánlivě nelogicky, ale jeden člověk svou dobrou pozitivní energií má sílu 100x větší než ten, kdo se usídlil ve zlu.

Co se vakcín týká je to snaha vás udolat. Zlomit Vás. Je to demonstrace síly a nehorázné vychloubačské plány. Protichůdnost tohoto počínání způsobí nepokoje, které se vymknou scénáři. Je to jakýsi pokus k zastrašení lidstva. Vyskytnou se skulinky, které umožní těmto snahám uniknout. Snahy o perzekuci těch, kdo odmítnou, budou náhle skončeny vývojem dalších událostí. Dělejte vše proto, abyste se v mezích svých možností, tomu vyhnuli (vakcinaci). Pokud by se to však některým jednotlivcům nepodařilo – neměli byste panikařit.

Před vakcínou podávat výluh z listu vavřínu tři až pět dní. Opatrně. Při vakcíně sdělit vašim osobním duchovním rádcům, aby sami zasáhly a odevzdejte se do jejich rukou. Pokorně k nim – ne k očkování. Poproste je ať to ve vašem organismu zařídí tak, aby se vás to negativně nedotklo. Oni vám pomohou! Sami to pocítíte!

Po vakcíně užívat třezalkový čaj a též i čaj jahodníku a maliníku. Houba na čištění krve choroš z břízy (Čaga).

Meditace: Napojení se na světlo od Boha – světlo z vesmíru, které vás něžně jakoby dotýká a zbavuje všeho invazivně získaného. Představujte si jak vše, co vám nebude ku prospěchu,odchází do tohoto světla a je také něžně objímáno a odebráno. Informace v těle po tomto zásahu světla jsou zharmonizovány. Tento “chobot” světla z vás vysává to co je nepotřebné. Toto cvičení provést

 • první den 3x
 • druhý den 3x
 • třetí den 1x a po zbytek týdne

K vyloučení z krevního řečiště použít kromě třezalky a čagy také vodu nebo čaj s rozpuštěným živočišným uhlím

 • první den 2x
 • druhý den 2x
 • třetí den 1x
 • s časovým odstupem od bylinných čajů

Bude dobré dýchat dechová cvičení a při výdechu žádat, aby vše to nepotřebné pokojně vaše tělo opustilo. Děkujte za to, že tyto látky nemají nad vámi moc a převahu. Pracujte na pozitivním myšlení (viz. shora). Děkujte svým průvodcům za to, že aktivně s jejich autoritou zvládáte očištění zcela bez následků. Neupadejte do sebelítosti. Přetransformujte svou energii na energii “světelných bojovníků”, kteří mají vlivné a mocné pomocníky.

Hra je u konce – ta hra, která postrádá dobro a lásku. Přichází období vítězství a spolupráce. Jsme s vámi a stojíme při vás.

Emanuel Th

Zdroj: https://emanuel2021.blogspot.com/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě