Znovuzrození mužského aspektu v nás

datum 7. 7. 2018

Zákon pohlaví jde do hloubky své podstaty a vyplouvají napovrch všechny disharmonie mezi mužským a ženským principem v nás. Je důležité probudit všechny kvality a hodnoty posvátného partnerství v nás a poté teprve může být vše projeveno na hmotné úrovni.  Pokud je již vaše vnitřní žena ve své síle a ve své královské podstatě,  je čas dát maximální pozornost vnitřnímu muži. U mužů je to naopak, své jednoty a celistvosti mohou dojít pouze PŘIJETÍM SVÉ VNITŘNÍ ŽENY ve své hloubce srdce. Vnitřní muži nejen v ženách procházejí  osvobozením se z pout minulosti, z pout zákazů a ze systémů přesvědčení, které nedovolovali ženám žít svou vlastní PŘIROZENOST, OPRAVDOVOST A AUTENTIČNOST.

Mnoho dnešních žen přišly do této inkarnace z mužského ztělesnění a tak mají mnoho životů skrze vnímání a prožívání mužského principu.  Je to VELKÁ VÝZVA přenastavit v těle ženy převahu mužské podstaty do ŽENSKÉHO PLYNUTÍ A DO SPIRÁLOVITÉHO VĚDOMÍ ŽENSKÉ PODSTATY.

Aby se mužský aspekt mohl ZNOVUZRODIT do svého opravdového poslání potřebuje PŘIJMOUT ŽENSKÝ PRINCIP jako ZDROJ ČI PRAMEN SVÉHO BOŽSKÉHO PROPOJENÍ S VESMÍREM, S MATKOU PŘÍRODOU, SE SLUNCEM A SE VŠÍM, CO V TÉTO GALAXII EXISTUJE.

PRVOTNÍ PŘÍČINOU NEPŘIJETÍ  podstaty ženského principu mužským principem je opět vždy ŽENA-MATKA. Dokud každý z nás v sobě nepřijmeme  PRVOTNÍ SPOJENÍ  S FREKVENCÍ VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY skrze náš vlastní ženský aspekt, nemůže být mužský aspekt OSVOBOZEN, PŘEKÓDOVÁN A ZNOVUZROZEN.

Dokud budeme ve vnějším světě oddělovat svět mužů a svět žen sebemenším posuzováním, odmítáním a nepřijetím druhého pohlaví, bude se v našem životě projevovat pouze to, co se od nás snažíme oddělit.

MUŽ A ŽENA MOHOU ŽÍT SVÉ „NEBE NA ZEMI“ POUZE PŘIJETÍM SVÝCH OPRAVDOVÝCH ROLÍ…….ŽENA JAKO PRAMEN BEZMEZNÉ  A VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY, SÍLY A MOUDROSTI CELÉHO VESMÍRU, MUŽ JAKO BEZEDNÁ HLOUBKA CITU, KTERÁ UDÁVÁ ŽENSKÉMU PRAMENU SMĚR JEJÍHO PROUDU A PLYNUTÍ NA HMOTNÉ ÚROVNI.

ŽENSKÝ PRAMEN NIKDY NEMŮŽE VYSCHNOUT, POKUD JEHO PROUDÍCÍ  VODA JE VNÍMÁNA POSVÁTNĚ  A UCTÍVÁNA S LÁSKOU. VŠICHNI MÁME TUTO MOC A SÍLU ZACHOVAT NAŠE PRAMENY SVĚTA KŘIŠŤÁLOVĚ PRŮZRAČNÉ.

UCHOPTE ROLE SVÝCH VNITŘNÍCH MUŽŮ A ŽEN V JEJICH ESENCIÁLNÍ PODSTATĚ STVOŘENÍ A JIŽ NIKDY NEPŮJDETE PROTI PROUDU, PROTI SOBĚ!

AKÁŠICKÉ AFIRMACE:

DOVOLUJI MÉMU VNITŘNÍMU MUŽI, ABY PROJEVIL SVÉ VNITŘNÍ ŽENĚ DŮVĚRU V JEJÍ ČISTOU PODSTATU A TÍM PŘIJAL JEJÍ VELIKOST A OPRAVDOVOST V JEJICH SPOLUTVOŘENÍ.

PROPOJUJI V MÉM NITRU MUŽSKÝ A ŽENSKÝ ASPEKT SKRZE PŘIJETÍ ŽENY JAKO PRAMENE, Z KTERÉHO  PŘICHÁZÍ VŠE NEHMOTNÉ PRO BUDOVÁNÍ NOVÉ ZE-MĚ.

          Strážci Vesmírného řádu –

Zdroj: http://www.editasantiago.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico