Znásilněná láska a odvaha být ve své SÍLE

datum 25. 9. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Do jisté míry nás formují naše zranění. Jakým způsobem s nimi pracujeme? Cest je více. Jednou z možností je rozvoj tantrické energie. Přirozeně se tak začne čistit i oblast sexuality. Ve vztahu mezi mužem a ženou se často setkáváme s projevy našich zranění a negativních vzorců. V harmonii těchto svou energií se skrývá naše síla. Proto je nesmírně důležité tuto oblast uzdravovat.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


Milí přátelé.

Tento článek je o temnotě a násilí na základě chtíče a touhy vlastnit a ovládat. Bohužel neexistují pouze krásné věci a světlo, ale také je za námi historie, která se probouzí a nalézá svoje místo na slunci a světle. Pojďme si tedy na to posvítit a podívat se na téma znásilněné duše a lásky v nás. Chtíč někoho nebo něco mít je často nekontrolovatelný a lidé s tímto duševním vyšinutím jednají často na nevědomé úrovni, aniž by si mohli připustit a uvědomit jejich duševní onemocnění.

Od prvních slůvek, když se začínáme projevovat a mluvit říkáme: "Já chci to a já chci tohle ".  V dospělosti a dozrávání záleží jak je naše velké JÁ v tom ohledu, kdy jednáme z našeho ega tím pádem nevidíme i tu druhou stranu, ale pouze jsme ovládáni chtíčem ku svému prospěchu.
Často vztahy založené na frázi " Já tě chci " jsou vedeny na základě ega a pronásledování dané osoby, ve vyhrocených a extrémních situacích někdy až posedlým chováním. Pokud druhá strana trpí deficitem pozornosti a ztrátou vlastní hodnoty, může podléhat právě těmto archetypům osobnosti s touhou vlastnit ovládat a držet  je pod kontrolou. Tyto vztahy bohužel nejsou založené na lásce v pravdě a jednání z otevřeného srdce, ale na základě moci ovládnout a zvítězit.
Znásilňování lidské duše je v naší společnosti po statisíciletí zejména v oblasti sexuality. Muži k ženám na fyzické úrovni a ženy k mužům na psychické, jen se o tomto tématu příliš nemluví. Sexuální obtěžování se děje téměř běžně ať verbálně, tedy slovně, tak neverbálně. Sexuální chtíč a duševní vyšinutí jsou velkým tématem lidské populace zejména u mužů. Muži znásilňují ženy po tisíciletí, století a ženy s tímto traumatem chodí po světě často ve strachu a nenávisti k tomuto pohlaví hluboko zakořeněné uvnitř jejich  duše aniž by si toho byly všechny vědomy. A tak je svět pod tlakem a neustálým bojem obou pohlaví a neharmonickými vztahy v touze o MOC.
Pokud je sexuální energie používána k ovládání a manipulaci, potom mluvíme o zneužívání této posvátné síly za účelem moci. Tato nádherná životní síla je darem lásky a propojení mužské a ženské energie ke splynutí a výměně energií ke spojení a nalezení rovnováhy uvnitř nás ....
Uzdravená sexualita v oblasti partnerství je důležitým předpokladem k harmonii a udržení rovnováhy. Pokud si žena není vědomá sebe a má nízké sebevědomí na základě zranění, které na ní bylo vykonáno, může ji často tento chtíč ovládat a manipulovat do situací, které jsou často doprovázené zneužíváním její hodnoty. Je to v podstatě stejné jak u žen, tak u můžu. Muži mají také svá zranění, kdy byla jejich energie nepřijatá a zneužitá dominancí žen. A máme tu historický patriarchát a matriarchát.  Ženo Ty budeš má! Drahý muži budeš můj!
Lidstvo  a moderní doba nyní prochází vývojem k narovnání a vyrovnání ne na základě boje kdo je lepší a mocnější, ale směřující k rovnováze a pochopení rozdílnosti mužské a ženské SÍLY v nás.   Tantrická spirituální filozofie nás učí a vede směrem k vyrovnaní obou těchto energií a návratu k sobě k lásce a bohu, víře a PROBUZENÍ.
Muži, pokud jednají z ega a svoje sebevědomí si léčí prostřednictvím ulovených trofejí, často vyhledávají právě ženy, které svoji hodnotu ztratily a nevědomě, vědomě manipulují ženy do rolí obětí po touze mocného VLÁDCE, který ale nemá nic společného s mužskou silou a její esencí. Toto trauma může být hluboko potlačeno neboli vytěsněno, ale příběh pokračuje. Ženy, které nemohou navázat láskyplné vztahy mají často znásilněnou vitální energii a jsou pod vlivem této temnoty v zapomnění příčiny jejich utrpení a trápení.
Znásilněná sexualita je často v jejich podvědomí a nevědomí a pokud žena s tímto tématem vědomě nepracuje, může docházet k dalším znásilněním buď na fyzické úrovni v podobě násilí a to tím, že si nevědomě přitahuje muže s násilnickými sklony, kteří ji chtějí ovládat a vlastnit nebo se úplně uzavře a žije bez vztahu. Tato žena často bývá velmi traumatizována a není ve své síle a ženské energii... V podvědomí má velký strach z násilí a to ji brání přijímat svoje ženství v plné otevřenosti a síle. Dokud se ženy neuzdraví z traumat  a nepostaví se do své síly nemohou prožívat sebe samu a žít a jednat ze svého srdce a lásky v něm.
Touha  po moci a ovládaní je příčina mnoha rozpadů manželství, vztahů a zabiják lidské duše. Uzdravená sexualita  a láska v nás tedy sebeláska, je tedy důležitou součástí  k vědomému ženství a mužství . Tato energie, která je součástí každého jednotlivce, je zdrojem života a síly v nás. Lidé, kteří s touto silou vědomě pracují a jsou ji otevřeni  se učí žit v pravdě, lásce a jejich život je otevírán jejich skutečné cestě.
Násilí na ženách, ale i na mužích  je tedy jedním z témat  k OSVÍCENÍ a zamyšlení v lidské společnosti a nedílnou součástí pro zdravý vývoj
člověka  a budoucích generací.
Hledejme  tedy souvislosti ve vztazích k druhému pohlaví a prostřednictvím
nich uzdravme svoji lásku a poznávejme tak sami  sebe.

Láska, sexualita a partnerství jsou nedílnou součásti na cestě k sobě a lásky v životě.

Krásný den

Autorka: Vivien Šimáčková

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě