Změna zvaná úhel pohledu

datum 13. 5. 2018

Svět, ve kterém žijeme nám čím dál více dává najevo, abychom si uvědomovali dvě polarity, mezi kterými se neustále pohybujeme. Je to svět duality, kterého jsme součástí. Dříve jsme se nad něčím takovým vůbec nepozastavili a ani moc nepřemýšleli. Naučili jsme se brát za pravdu to, co je nám předkládáno ve školách, od různých autorit a hlavně od těch, kterým jsme dali svoji moc a sílu při hrách v našem nastaveném systému jménem svobodné volby.

Dnes vidíme a vnímáme, jak je vše jinak a svět se v těchto polaritách radikálně rozděluje čím dál více. Stále více musíme být bdělí, abychom se udrželi ve svém středu a osobní harmonii a neuvízli v nějakém extrému.  Čím více se projevuje jedinečnost jednotlivých lidí, tím více můžeme vidět růzností pohledů vnímání. Čím více osobních pravd můžeme pochopit a přijmout, tím více lží se ukáže na druhé straně.

Všímám si, jak v diskuzích na FB i osobních setkáních jede vždy několik úrovní pochopení a pojmenování určitých věcí a situací najednou. Každý má ze svého úhlu pohledu pravdu pro ten daný okamžik a jeho úhel pohledu. Jde o to, do jaké úrovně dokážeme sami nahlédnout. Čím vyšší - rozšířenější úroveň vnímání, tím více dokážeme pojmout a pochopit úrovně nižší nebo prostě jiné - ty, kterými jsme již sami prošli. Zatímco dualita nás tlačí k tomu, abychom si ty své převzaté pravdy a pravdičky obhajovali a využívali přitom všechny možné nástroje manipulace včetně urážení či zesměšňování druhých.

Když se staneme pouhými pozorovateli, tak brzy zjistíme jak vše funguje, a zároveň se cvičíme v tom být nestranní a neutrální. Přitom jsme si vědomi své vlastní již vytvořené pravdy – úhlu pohledu. Pak se stane, že když bez emocí dokážeme přijmout i jiné úhly pohledu, najednou se nám otevře další level, další úroveň vnímání. Je to naše nová pravda – nový úhel pohledu, se kterou jsme se najednou ztotožnili bez toho, aby nám ji kdokoliv vnutil. Tímto způsobem se dostáváme do přijímání a zároveň začínáme vnímat jednotu.

Za každou odhozenou a rozpuštěnou iluzí, týkajícího se našeho úhlu pohledu, se skrývá další a další, dokud nebudeme stát v pravdě nazí.

Jako lidé vycházíme ze stejné podstaty, avšak jsme každý jiných projevů. Každá duše je velice specifická a je tady čas, kdy se mnoho z nás na svoji duši ladí a začíná se projevovat v kvalitě, kterou jeho duše nese.  Všichni tedy se svým plánem duše neneseme stejné úkoly, ale rozdílné a specifické. Někdo cítí, že má vnášet nové úhly pohledu pro změnu v politice, někdo v ochraně přírodních krás a bohatství, někdo ve školství a přístupu k dětem, mnoho lidí začalo umělecky tvořit v novém nastavení, mnoho dalších  zas dokáže oslovit prostřednictvím svého osobního příběhu a jeho prožitou zkušeností apod, někdo jen svojí přítomností má schopnost věci transformovat.  Vše dohromady tvoří nekonečnou barevnou mozaiku, kde kamínek zapadá ke kamínku, střípek ke střípku. Při čemž nic nejde na sílu, ale vše přirozeně plyne v jedinečném načasování.

Když se ukotvíme sami v sobě a ve svých úhlech pohledu se vyvíjíme, začneme nacházet lidi – duše, se kterými se vzájemně doplňujeme v úkolech, které jsme sem přišli pro tento čas vykonat.  Nelze ale přeskakovat. Dokud sami na sobě neodvedeme tu zásadní práci, která se týká osobní vnitřní proměny a vnímání z dualitního světa do světa jednoty, a nedokážeme tyto dvě odlišné kvality rozlišovat, ještě jsme se nikam neposunuli. Čím více úhlů pohledu dokážeme vnímat, tím více vidíme nástrah, které jsou tady stále a čekají, až šlápneme vedle a dojdeme si pro zkušenost, kterou potřebujeme pro to, abychom ve své bdělosti neustávali.

Život v dualitě je neustálý boj o přežití. Ač máme již nakročeno ke změně k lepšímu, na růžích ustláno každý nemá. Pořád jsme ve škole a pracujeme na tom, abychom se pozvedli ze dna, kam jsme jako lidstvo dospěli a stále padáme, protože náš svět je již jeden velký chaos. Z chaosu však povstává nový Boží řád.

Je to však výhradně o jednotlivcích a o jejich vlastní zodpovědnosti za jejich osobní život. O svém nastavení, které si každý volí. Pokud nezměníme v sobě to, s čím neladí náš prvotní Stvořitelův záměr,  nezmění se ani naše okolí. Pak zůstaneme v realitě, kterou jsme si sami svým přístupem vybrali.

Připravení jsou jen ti, kteří stojí ve své pravdě nazí.

Toto je můj úhel pohledu, který jsem zprostředkovala ze své úrovně vnímání a v tento okamžik.

Kdo chce ladí, kdo nechce ladit nemusí.

Renata Xanté Reindlová – Tvůrce a Strážce projektu Nebe na Zemi

Transformačně-aktivační pobyty pro jednotlivce v přírodě - - pobyt pro jednotlivce, který na sobě vědomě pracuje, životní restart, nové směrování, načítání nových kódů, které jsou ukotveny v prostoru vysokovibračního portálu

[email protected]

Zdroj: http://renreika.simplesite.com

 
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico