Nová doba si žádá nové výzvy. On-line tiskový briefing o klimatické krizi a klimatických změnách. Pro laickou i odbornou veřejnost.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Srdečně zveme zástupce médií, odborné i laické veřejnosti na on-line tiskový briefing spojený s křtem nejnovějších českých osvětových programů o klimatické krizi.

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 9:30 do 11:00 hod.

Zoom link získáte po registraci na e-mail barbora.valesova@gmail.com do 29. dubna 18:00.

 

PROGRAM

09:30 Úvod: Michal Broža (Informační centrum OSN)

09:40 Představení publikací a výukových materiálů:

  • Moldan, B., Pixová, M. (2020) Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety. Klimatická koalice.
  • Hollan, J., Gaillyová, Y. (2019) Ochrana klimatu. ZO ČSOP Veronica. Výukový materiál zabývající se otázkami klimatické změny a ochranou klimatu.
  • Ambrozyová, V., Endrštová, V. a kolektiv autorů (2019) Klimatická změna – online kurz pro pedagogy. Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.
  • Pecka, V. (2019) Pohled do propasti,A2larm.cz, a Michalík, T., Pecka, V. (2019) Za novou planetární politiku, A2larm.cz.

10:30 Dotazy novinářů

Máme v Česku dostatek informací o skutečném stavu naší planety a existenciální potřebě přejít na udržitelný způsob života?

Klimatická koalice ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze (UNIC), Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Ekologickým institutem Veronica, Člověkem v tísni A2larm si Vás dovolují pozvat na online křest toho nejnovějšího, co v uplynulých měsících vzniklo za účelem zlepšení informovanosti české veřejnosti o probíhající klimatické krizi, možnostech ochrany klimatu a informační a metodické podpory pedagogů pro klimatické vzdělávání.

Nastupující rekordní sucho nám ukazuje, že východiskem z koronavirové pandemie není návrat k “normálu”, který by byl dalším pokračováním destrukce životního prostředí a prohlubování klimatické krize. Na nedávné schůzce států G20 apeloval šéf OSN António Guterres: „Obnova po této krizi nás musí dovést k nové, udržitelné ekonomice. Rizika spojená s měnícím se klimatem nezmizí a současná krize může být poučením pro krize budoucí, včetně té klimatické nebo té spojené s úbytkem biodiverzity.“

Při vědomí všech negativních dopadů šíření koronaviru na zdraví a životy lidí chceme upozornit na to, že klimatická krize zůstává i nadále urgentním problémem, jehož řešení nelze odkládat na dobu po odeznění pandemie, ale naopak může být využito k obnovení ekonomiky a dalšího fungování společnosti. Právě nyní musíme přijímat opatření, díky nimž zvládneme obě krize najednou.

Odkazy na publikace:

  • Tadeáš Michalík a Vojtěch Pecka: Za novou planetární politiku (publikováno 30. září 2019 v A2larm):
  •  https://bit.ly/2S3sQBy

Kontaktní osoba:

Michaela Pixová, michaela.pixova@ecn.cz, +420 777 145 003


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě