ZMĚNA A POSUN ČASU - REVOLUCE V PROTISMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK

datum 13. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com
 1. říjen je každoročně transcendentálním ukazatelem života 3 revolucionářů. Včera jsme dokončili:
  147 LET od narození Nicholase Roericha (1847)
  71 LET od narození Johna Lennona (1940)
  54 LET od smrti Ernesta Che Guevary (1967) a KIN 37 11 Earth před 2 dny označoval jeho datum narození.
  Tito muži inspirovali nové generace mírových revolucionářů. Nicholas a Helena Roerichovi, stejně jako John Lennon a Yoko Ono jsou příkladem společné podpory míru prostřednictvím umění. Jejich práce měla hluboký dopad na život Jose Arguellese a Lloydine Burrisové, páru, který v 80. letech vyvolal novou revoluci. Revoluci Mysli v Času. Zpočátku tomu říkali „Revoluce Proti Směru Hodinových Ručiček“ a včerejšek, přesně 9. října 2021, označuje 41 cyklů kalendáře Tzolkin od okamžiku, kdy se tato revoluce dala do pohybu, 26. července 1992. Tento den tito dva definovali jako „POSUN A ZMĚNU ČASU“ :
  "Co je časový posun?" Podle analýzy zákona času je veškerý život na Zemi řízen společnou univerzální časovací frekvencí, matematicky reprezentovanou poměrem 13:20. Od této frekvence se odchýlili pouze lidé, kteří místo toho pracovali podle mechanické a umělé časové frekvence 12:60. Od 26. července 1992 si prostřednictvím společného úsilí malý prvek lidstva začal uvědomovat možnost návratu k přirozené frekvenci časování, přijetím pravidelného a harmonického kalendáře Třinácti Měsíců. Časový posun označuje posun ve vnímání a vědomí od sekvence 12:60 zpět k časovacím frekvencím 13:20. Ke Dni Mimo Čas 2000 začal tento malý prvek lidského vědomí fungující podle časovací frekvence 13:20 představovat minutové, ale kritické množství celého lidského druhu rozptýleného po celém světě.
  Protože časový posun skutečně zahrnoval mnoho různých skupin lidí ve všech částech planety, ve skutečnosti vyvolal začátek posunu mysli. Posun mysli je definován globálním vědomím toho, že současná kultura planety Země nemůže pokračovat podle svých neprozkoumaných prostor, aniž by vyvolala vlastní zánik, a že základní příčinou poruchy lidstva a planety, je její fungování pomocí defektního a umělého časovacího standardu. Tento posun mysli byl uveden do povědomí 26. července 1997 a od té doby se rozšiřuje jako valivá a vyvíjející se vlna uvědomění, která zahrnuje definici přechodu mezi biosférou a noosférou. Toto popisuje kritickou fázi, kdy evoluce života již nepokračuje na biologické nebo fyzické úrovni, ale vstupuje do skutečně mentální a duchovní fáze pokroku. V této souvislosti se aplikace zákona času stává měřítkem pro určování postupu lidstva do noosféry - mentální sféry planety. Dosažení noosféry nemůže nastat jinak než radikální diskontinuitou životního programu, tj. Zastavením způsobu života 12:60, a to buď vlastním morálním rozhodnutím lidstva, nebo absolutním narušením průmyslové civilizace - rozšíření vlastních neprozkoumaných metod. “
  DUHOVÝ MOST A DEN MIMO ČAS. PRVNÍ GLOBÁLNÍ MEDITACE (2000-2002)
  by José Arguelles and Lloydine Burris (Valum Votan & Bolon Ik)
  HAND WAVESPELL - FRAKTÁLNÍ UZDRAVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM FRAKTÁLNÍHO ČASU
  "Nadřízená osoba nastaví správně kalendář a vyjasní roční období." - I Ching, Hexagram 49, Revolution
  260denní počet kalendáře Tzolkin, včera 9. října 2021, odpovídá KIN 39 13 Storm (Bouře). Toto je 3. cyklus z 49. cyklu Tzolkin od Ground Zero of Galactic Time (Nulového Bodu Galaktického Času), (23. června 1987-KIN 1. KIN 39 znamená 13. den z 13denního cyklu Ruky (Hand). V rámci ​​kosmologie posvátného kalendáře Tzolkin, v sobě Hand (Ruka) drží síly Léčení, Poznání a Dosažení. KIN 39 je kódován 19. pečetí STORM (Bouře) a má schopnost katalyzovat energii prostřednictvím vlastní generace. Tón 13 má sílu „Kosmické Transcendence“ Času. Prorocký význam a vykupitelskou sílu této sférové vlny shrnul také Jose + Lloydine v dokumentu z roku 1994 s názvem „Arcturus Fast Forward: The ABC´s of Galactic Culture“:
  "Fungovat čtyř-dimenzionálně prostřednictvím radiální matice, pomocí níž lze vykreslit všechny body v dramatu lidské historie ve vztahu k sobě navzájem a k přítomnému okamžiku, lze vzbudit sílu zvrátit negativní efekty i těch nejjedovatějších lidských experimentů." .
  Jak to?
  Je třeba vzít na vědomí, že tento proces zvrácení negativních účinků nebo karmy byl zahájen již 16. srpna 1987. V radiální matici (matrixu) galaktického času, 16. srpna 1987, Harmonická Konvergence a 6. srpna 1945, atomové bombardování Hirošimy , nesou stejnou galaktickou bránu: Kin 55, Blue Electric Eagle. Vzhledem k tomu, že kritickou část lidstva bylo možné probudit a znovu otevřít Slunci za úsvitu, 16. srpna 1987, mohl tak být zahájen proces obrácení snů dějin v čase 12:60.
  Při vytváření a implementaci lidské kontra-aktivní pulsarové bomby, platí stejný princip identifikace kritických momentů třetí dimenze v radiální matici. Při vytváření lidské proti-aktivní pulsarové bomby, však musí být aktivována celá třináctitónová vlnová sféra. Kritickou vlnou, která má být aktivována, je Blue Hand Wavespell Three, která nese sílu úspěchu. Hand, sedmá pečeť, označuje sílu galaktické Země. V polovině roku 1992 spadá toto vlnění mezi data gregoriánského kalendáře od 14. do 26. července. Třináctou a konečnou pozicí této vlny je Kin 39, Blue Cosmic Storm, časový posun, odpovídající neděli 26. července 1992 gregoriánského kalendáře.
  Osmá pozice této vlny je Kin 34, White Galactic Wizard. V radiální matici, White Galactic Wizard, je galaktická brána společná 21. července 1992 a 16. července 1945, Trinity Site, datum označující detonaci první atomové bomby na planetě Zemi, zrození jaderného věku. Stejně jako u Harmonické Konvergence a Hirošimy je cílem aktivace Wavespell Three, vědomé a systematické zvrácení negativního historického účinku. Tentokrát však prostřednictvím aktivace lidské pulsarové bomby, může být celý džin jaderného věku vrácen zpět do láhve vědeckého materialismu. Účinek toho, že lidstvo bude svědkem navrácení džina zpět do láhve, bude rozbíjející i osvobozující. “
  „ARCTURUS RYCHLE VPŘED: ABC GALACTICKÉ KULTURY“
  by José and Lloydine Argüelles (Valum Votan & Bolon Ik)
  ZMĚNA MYSLI: NOOSFÉRA
  Abychom pochopili Změnu Mysli, musíme pochopit NOOSFÉRU, také známou jako „MYSL ZEMĚ“. Na tomto úryvku z času a Technosféry: Zákon Času v Lidských Záležitostech, Arguelles podrobně vysvětluje spojení mezi naší Myslí, Zemí a Noosférou:
  NOOSFÉRA: DUHOVÝ MOZEK ČASOVÉ ZEMĚ
  Co je to noosféra? Můžeme definovat noosféru přesněji, aby to byl méně mlhavý termín? Můžeme udělat noosféru dostatečně konkrétní, aby ji bylo možné pochopit a přijmout jako přicházející nový způsob vyšší úrovně každodenní normality? Nejprve řekněme, že noosféra existuje, dokud na této Zemi existuje život. V tomto smyslu je noosféra součtem mentálních interakcí veškerého života. Mentální interakce neboli pole mysli existují jako velké nevědomé médium, neoddělitelné od zákona času. To znamená, že pokud je veškerý život a fenomenální svět biosférického média synchronizován zákonem času, pak programy organizace života, od periodických tabulek až po kód DNA, budou také synchronizovány a vloženy do matematiky zákona času. Protože je noosféra funkcí celého systému Země a je nedílnou součástí fungování biosféry jako souhra cyklů, ve kterých organické a anorganické látky interagují se stanoveným pořadím chemických transmutací, musí být také mentálním koordinačním polem nebo programem tohoto komplexu životně důležitých interakcí. Musí být proto charakteristikou biosférické evoluce, že noosféra zůstává v bezvědomí, dokud nedojde k významnému okamžiku-vyvrcholení cyklu biogeochemického spalování, uzákonění přechodu biosféra-noosféra.
  Jakožto mentální pole Země se musí jednat o akt kolektivní sebereflexe, který probouzí noosféru do fungujícího vědomí. Podle své definice jako mentálního obalu Země, může noosféra vstoupit do vědomého projevu pouze aktem kolektivní sebereflexe, jako je například navrhovaná změna kalendáře. Také jako mentální obal Země, který je nahoře a je nespojitý s biosférou, může sféra noosféry a mysli znamenat jediné: Příchod univerzální telepatie mezi lidi. Na internet lze pohlížet jako na trojrozměrný odraz noosféry, což je forma elektronické proto-telepatie. Ale ironicky, dokud se lidé drží internetu, nemohou zažít skutečný evoluční potenciál pravé univerzální telepatie. Jde o to, že telepatie může fungovat pouze v oblasti reality, která je synchronizována přirozenou časovací frekvencí 13:20. Čas a telepatie jsou vzájemně se definující faktory, závislé na jednotě myšlení. Lidé si vybrali cestu nejednotnosti, takže se jejich kalendářové programy střetávají a jsou v rozporu mezi sebou navzájem a s přirozeným časem. To udržuje technosféru, ničí biosféru a udržuje noosféru v bezvědomí. Ale teď, s nevyhnutelnou událostí, nastal zlom a započal rozpad Dreamspell of History. Duhový mozek noosféry prosakuje zpět do lidského vědomí.
  Duhový mozek noosféry - co to je? Jako mentální obal Země má noosféra strukturu stanovenou zákonem času a shodnou se strukturou celé Země. V noosféře se nachází evoluční ovládací panel nebo programy, definované jako psi banka - médium pro ukládání a získávání informací pro všechny mentální programy. Noosféra je pole planetárního vědomí, do kterého se mají lidé zapojit a dokončit svůj vývoj. “
  2020-2022: PŘESUN Z UBLÍŽENÍ DO HARMONIE
  13měsíční, 28denní kalendář zavádí nový harmonický standard pro měření času, který podporuje lepší přístup k naší vlastní kreativitě a schopnosti žít v harmonii mezi sebou navzájem a s planetou.
  28denní kalendář na 13 měsíců je domorodý kalendář pro svrchované lidstvo, nový harmonický kalendář pro nový čas míru a harmonie!
  Chcete-li podepsat a podpořit otevřenou petici za referendum o kalendáři a Deklaraci Světového Míru a zajistit, aby kritické množství lidstva přijalo a implementovalo 13měsíční, 28denní kalendář jako nový harmonický standard do roku 2028, přejděte na: https://tinyurl.com/ydd2yhh2
  Chcete-li si zdarma stáhnout kopii kalendáře na 13 MĚSÍCŮ a 28 DNÍ, přejděte na: www.13months28days.info/free-calendar
  Chcete -li se dozvědět více o časovém posunu z roku 1992, podívejte se na tento historický rozhovor o „Revoluci Proti Směru Hodinových Ručiček“, zaznamenaný jen několik dní před 26. červencem 1992, synchronizační portál KIN 39 do Nového Času.
  https://youtu.be/jSK33ZhrlXg


  ZDROJ: Harmonic Convergence 2020-2028
  Sdíleno ve sladění s přirozenými a kosmickými cykly vzniku a zániku,
  Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico